fbpx

Date archives: 30 kwietnia 2012

OC właściciela firmy i pracowników – cena, ochrona i opłacalność

OC właściciela firmy i pracowników – cena, ochrona i opłacalność
Prowadzenie przedsiębiorstwa nierozłącznie wiąże się z pewnym ryzykiem, niezależnie od branży i formy działalności. Jednym ze sposobów na jego ograniczenie jest przerzucenie przynajmniej części odpowiedzialności finansowej na towarzystwo ubezpieczeniowe. Możemy ubezpieczyć posiadany majątek od ognia i innych zdarzeń losowych, przygotować we współpracy z ubezpieczycielem program ubezpieczenia na życie pracowników. Jako...

Właściwość sądów

Właściwość sądów
Nierzadko bywa tak, że poszkodowany musi dochodzić swych praw na drodze sądowej. Wiąże się z tym konieczność ustalenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane kryteria, które pozwolą tego dokonać. Właściwość sądu Po pierwsze zbadać należy, właściwość rzeczową sądu. Rozumieć przez to należy konieczność weryfikacji jaki sąd w...

Przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód wynikających z deliktu

Przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód wynikających z deliktu
Obecnie Kodeks cywilny uzależnia termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie od przyczyn, które doprowadziły do jej powstania. W przypadku kiedy nastąpiło to wskutek deliktu, mamy do czynienia z kilkoma regulacjami. Jeżeli szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstw to termin przedawnienia wynosi 20 lat od dnia jego popełnienia. Czas liczy się bez...