fbpx

Date archives: 25 sierpnia 2020

Gra na zwłokę, czyli strategia likwidatora szkody

0 Comments on Gra na zwłokę, czyli strategia likwidatora szkody
Gra na zwłokę, czyli strategia likwidatora szkody
Kodeks cywilny jednoznacznie określa termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela. Treść przepisu art. 817 Kodeksu cywilnego wskazuje, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu. Termin ten liczy się od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo...