fbpx

Date archives: 7 grudnia 2021

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

0 Comments on Odszkodowanie za niesłuszne skazanie
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie
„Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłą z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść” (art. 552 § 1 i 2...