fbpx

Author archives: Katarzyna Neczaj

Ekspert ds. szkód osobowych w Polsce i Europie, roszczeń od lotnisk Redaktor współpracujący z Odzyskaj.info, pracownik Kancelarii Campter Odszkodowania, ekspertka z zakresu szkód osobowych oraz odszkodowań za spadek wartości nieruchomości położnych w obszarach lotniczych.

Odszkodowanie po wypadku w Niemczech

0 Comments on Odszkodowanie po wypadku w Niemczech
Odszkodowanie po wypadku w Niemczech
W Niemczech podobnie jak w Polsce osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy czy wypadku komunikacyjnego przysługuje szereg roszczeń do sprawcy wypadku, jak również z jego ubezpieczenia OC. Mowa tu o odszkodowaniu za powstałe szkody rzeczowe i osobowe. Podstawa prawna roszczeń w Niemczech po wypadku komunikacyjnym § 115 ust. 1 pkt....

Kiedy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej realnie przerywa bieg przedawnienia

0 Comments on Kiedy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej realnie przerywa bieg przedawnienia
Kiedy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej realnie przerywa bieg przedawnienia
Rozwiązanie, jakim jest zawezwanie do próby ugodowej ma swoje wady i zalety. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie wymaga szczegółowego opisywania przedmiotu sprawy, mimo, że należy dokładnie określić roszczenie co do wysokości i podstawy. Powinien przerywać bieg przedawnienia roszczenia w stosunku do objętych wnioskiem roszczeń. Efektem postępowania powinna być...

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

0 Comments on Odszkodowanie za niesłuszne skazanie
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie
„Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłą z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść” (art. 552 § 1 i 2...

Odszkodowanie za szkody na pojeździe z OC – pytania i odpowiedzi

0 Comments on Odszkodowanie za szkody na pojeździe z OC – pytania i odpowiedzi
Odszkodowanie za szkody na pojeździe z OC – pytania i odpowiedzi
Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym? Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i wezwać w razie potrzeby odpowiednie służby (policja, karetka, straż pożarna, straż miejska).Zabezpieczyć miejsce zdarzenia.Wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów.Spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w przypadku niewezwania policji. Kolizja, stłuczka a może wypadek drogowy? Wypadkiem nazywa się...

Procedura upadłości konsumenckiej

0 Comments on Procedura upadłości konsumenckiej
Procedura upadłości konsumenckiej
Coraz to większy konsumpcjonizm oraz szeroki dostęp do „pożyczek od ręki” skutkuje tym, że coraz więcej osób ma problem z terminową spłatą zobowiązań i popada w tzw. spiralę zadłużenia, która między innymi – może skutkować poważnymi problemami ze swoimi finansami. Niestety może również skutkować utratą płynności finansowej. Często z pomocą...

Wypadek w szkole – czy należy się odszkodowanie?

0 Comments on Wypadek w szkole – czy należy się odszkodowanie?
Wypadek w szkole – czy należy się odszkodowanie?
Co roku w polskich szkołach dochodzi do blisko 70 tysięcy wypadków. Niestety często dochodzi do nich na oczach nauczycieli i opiekunów. W wypadkach w szkole ginie więcej dzieci niż górników w wypadkach pod ziemią. Kiedy o wypadku w szkole? Wypadek to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego poszkodowany...

Zwrot nawiązki z ubezpieczenia OC pojazdu

0 Comments on Zwrot nawiązki z ubezpieczenia OC pojazdu
Zwrot nawiązki z ubezpieczenia OC pojazdu
Kodeks karny przewiduje osiem środków karnych. Jednym z nich jest nawiązka. Może ona mieć charakter obligatoryjny jak i fakultatywny. Oznacza to, że Sąd musi ją wymierzyć ale również Sąd może ją wymierzyć ale nie musi. Warto zwrócić również uwagę, że może mieć charakter samodzielny lub występować obok kary lub innego...

Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym

0 Comments on Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym
Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym
Relacje teść/teściowa – zięć/synowa nie raz są bardzo bliskie, szczególne i wyjątkowe. Czasami można je porównać nawet do relacji rodzic-dziecko. Nagła śmierć teściowej czy teścia w wypadku komunikacyjnym jest traumą nie tylko dla dzieci (parterów życiowych, wnuków czy małżonków) poszkodowanych ale również dla zięcia czy synowej. Aby mówić o zadośćuczynieniu...

Zwolnienie po wypadku przy pracy – czy jest legalne?

0 Comments on Zwolnienie po wypadku przy pracy – czy jest legalne?
Zwolnienie po wypadku przy pracy – czy jest legalne?
Pracownikowi, który w związku z wypadkiem przy pracy stał się niezdolny do jej wykonywania przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Nazywany jest potocznie zwolnieniem L4. Wielu poszkodowanych w obawie przed utratą pracy nie decyduje się na kontynuacje leczenia. Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje pracownikowi oraz członkom rolniczej spółdzielni...

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w Holandii?

0 Comments on Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w Holandii?
Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w Holandii?
Liczba Polaków wyjeżdżających do Holandii nie maleje. Decydując się na pracy czy wyjazd na stałe w Niderlandach oprócz wiedzy dotyczącej języka urzędowego, stolicy, waluty czy atrakcji turystycznych warto wiedzieć jak zachować się w sytuacji wypadku oraz jakie kroki podjąć aby uzyskać odszkodowanie. W Królestwie Niderlandów można dochodzić odszkodowania w związku...

Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych

0 Comments on Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych
Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych
Po wyroku TSUE w sprawie polskich Frankowiczów mało kto nie słyszał o klauzulach abuzywnych. Zgodnie z orzeczeniem TSUE oraz zdaniem UOKiK, banki powinny wyeliminować z umów niedozwolone postanowienia umowne. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił w przypadku sprawy państwa Dziubak (sygnatura C-260/18), że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do...

Vademecum poszkodowanego na skutek potknięcia lub poślizgnięcia

0 Comments on Vademecum poszkodowanego na skutek potknięcia lub poślizgnięcia
Vademecum poszkodowanego na skutek potknięcia lub poślizgnięcia
Kiedy dochodzi do poślizgnięcia się a kiedy do potknięcia? Do potknięcia dochodzi wówczas, gdy stopa poruszającego się człowieka napotka na przeszkodę na wystający element lub zagłębienie (np. krawężnik czy dziura w chodniku) w wyniku czego noga pozostaje nieruchoma, a ciało porusza się dalej (napędzane siłą bezwładności). Do poślizgnięcia dochodzi, gdy...

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej lub niepełnosprawnej

0 Comments on Ubezwłasnowolnienie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Ubezwłasnowolnienie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Ubezwłasnowolnienie ma służyć osobom, które nie potrafią samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i dbać o własne dobro. Mowa tu o osobach starszych (z demencją starczą czy chorych na Alzheimera) i niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu (np. po urazach czaszkowo-mózgowych w związku wypadkiem). Dotyczy to też osób z zaburzeniami psychicznymi...

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Rzecznik Finansowy (RF) i ich stanowisko w sprawie zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego

0 Comments on Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Rzecznik Finansowy (RF) i ich stanowisko w sprawie zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Rzecznik Finansowy (RF) i ich stanowisko w sprawie zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego
Już w 2016 roku UOKiK i RF wydali wspólne stanowisko w sprawie zwrotu kosztów proporcjonalnie do wcześniej spłaconego kredytu. Jak wygląda to stanowisko w stosunku do najnowszego orzeczenia TSUE. Podstawa prawna Art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r., o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz....

Odszkodowanie za boreliozę

0 Comments on Odszkodowanie za boreliozę
Odszkodowanie za boreliozę
Każdego roku odnotowuje się kilka tysięcy nowych zachorowań na boreliozę. Najwięcej zachorowań ma miejsce wśród rolników, leśników, jak również pracowników energetyki. Po latach, po coraz większej zachorowalności, chorobę tę uznaje się za chorobę zawodową. Co to jest borelioza? Borelioza inaczej choroba z Lyme lub krętkowica kleszczowa to choroba wywołująca symptomy...

Czy forma zatrudniania ma wpływ na wypłatę odszkodowania z ZUS?

0 Comments on Czy forma zatrudniania ma wpływ na wypłatę odszkodowania z ZUS?
Czy forma zatrudniania ma wpływ na wypłatę odszkodowania z ZUS?
Wypadek przy pracy na pierwszy rzut oka kojarzy się pracownikowi z wieloma procedurami i formalności. Poszkodowany pracownik, jeżeli nie miał do czynienia z tematem zawsze zadaje sobie pytanie, czy może liczyć na jakieś odszkodowanie. Zastanawia się też, czy umowa na podstawie której był zatrudniony ma wpływ na rodzaj i wysokość...

Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

0 Comments on Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?
Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?
Teoretycznie wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką nie powinno być trudne, jednakże często procedura ta bywa dla dłużników wyzwaniem. Poniżej znajdziesz najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosku. Dowiedź się więcej w temacie procedury ogłoszenia upadłości w przypadku upadłości konsumenckiej. Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką Każdy wniosek o...

Vademecum – postępowanie sądowe o odszkodowanie od lotniska (wprowadzenie OOU w Gdańsku)

0 Comments on Vademecum – postępowanie sądowe o odszkodowanie od lotniska (wprowadzenie OOU w Gdańsku)
Vademecum – postępowanie sądowe o odszkodowanie od lotniska (wprowadzenie OOU w Gdańsku)
Co to jest Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU)? OOU to w skrócie obszar ograniczonego użytkowania, czyli prawnie wyznaczony teren, na który oddziałuje okoliczny zakład lub inny podobny obiekt, mowa tu również o lotnisku. Kiedy przedawniają się roszczenia po wprowadzeniu OOU w Gdańsku? Aby przerwać bieg przedawnienia roszczeń, należało zgłosić roszczenia w...

Odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

0 Comments on Odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę
Odszkodowanie za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę
Depressed business man looking down at the falling red arrow going through a concrete floor. Fall and depreciation concept. Sąd Najwyższy 4 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą bezprawnie zwolniony pracownik może domagać się podwójnego odszkodowania. Jak to będzie wyglądać w praktyce, znajdziesz poniżej. Umowa o pracę –...

Vademecum poszkodowanego w wyniku błędu lub zaniedbania medycznego

0 Comments on Vademecum poszkodowanego w wyniku błędu lub zaniedbania medycznego
Vademecum poszkodowanego w wyniku błędu lub zaniedbania medycznego
Co jakiś czas Prokuratura Krajowa publikuje dane statystyczne dotyczące prowadzonych w całym kraju postępowań karnych w sprawach o błąd medyczny, z których wynika, że świadomość pacjenta z roku na rok rośnie. Poniżej poszkodowany pacjent znajdzie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Co to jest błąd medyczny? Błąd medyczny to nieprawidłowe działanie...

Renty po wypadku przy pracy z ZUS

0 Comments on Renty po wypadku przy pracy z ZUS
Renty po wypadku przy pracy z ZUS
W ostatnich latach można zwrócić uwagę na spadek liczby wypadków przy pracy. Nie zmienia to faktu, że co roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków spełniających definicję wypadku przy pracy. Osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy czy też członkom jego rodziny należy się jednorazowe odszkodowanie jak również szereg innych świadczeń z...

Podatek dochodowy od odszkodowania i odsetek

0 Comments on Podatek dochodowy od odszkodowania i odsetek
Podatek dochodowy od odszkodowania i odsetek
Każdy pozew o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot kosztów, rentę itd. wskazuje dochodzoną kwotę roszczenia oraz element odsetek za opóźnienie wypłaty świadczenia. Odsetki mogą być naliczone od dnia pierwszego zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, od dnia złożenia pozwu lub daty wyrokowania. Wielu poszkodowanych po wypadkach komunikacyjnych czy wypadkach przy pracy (również poszkodowanych w...

Zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu – jak to działa?

0 Comments on Zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu – jak to działa?
Zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu – jak to działa?
Rzecznik finansowy (RF) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od dawna podkreślali, że konsument, który spłacił wcześniej kredyt konsumencki, ma prawo do proporcjonalnego zwroty wszelkich opłat poniesionych z tego tytułu. 11 września 2019 zabrał w tym temacie głos Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). „(…) skuteczność prawa konsumenta do obniżki...