fbpx

Author archives: Marta Sordon

Redaktor współpracujący z Odzyskaj.info, pracownik Kancelarii Campter Odszkodowania, ekspertka z zakresu szkód osobowych oraz odszkodowań za spadek wartości nieruchomości położnych w obszarach lotniczych.

Odszkodowanie po wypadku z ZUS

0 Comments on Odszkodowanie po wypadku z ZUS
Odszkodowanie po wypadku z ZUS
Wypadek w pracy lub w drodze do pracy jest zawsze zdarzeniem nagłym i niespodziewanym. Ulegając wypadkowi, często ciężkiemu, nie mamy możliwości powrotu do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. W związku z tym nie mamy możliwości uzyskania ciągłości wynagrodzenia. Czy za każdy wypadek w pracy należy się odszkodowanie? Czy poszkodowanemu należą się...

Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy

0 Comments on Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy
Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy
Wielu poszkodowanych po w wypadkach przy pracy obawia się zgłaszać roszczenia o odszkodowanie do swojego pracodawcy. Boimy się utraty pracy lub dobrych stosunków z firmą i współpracownikami. Zawsze przed zgłoszeniem roszczeń zadajemy sobie pytanie: czy warto? Czy to się opłaca? Co mogę zyskać i jak wysokie uzyskam odszkodowanie? Postaramy się...

Kto sporządza kartę wypadku?

0 Comments on Kto sporządza kartę wypadku?
Kto sporządza kartę wypadku?
Błędnie przyjmuje się, że jeśli poszkodowany w wypadku nie jest zatrudniony na etacie, to nie przysługują mu żadne prawa w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. Fakt, że świadczenie pracy nie jest usankcjonowane umową o pracę, a jedynie umową zleceniem, czy umową agencyjną, nie przesądza jeszcze o braku możliwości uzyskania świadczeń...

Protokół powypadkowy – czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

0 Comments on Protokół powypadkowy – czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Protokół powypadkowy – czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Protokół powypadkowy to dokument stwierdzający okoliczności zaistnienia wypadku przy pracy. Wskazuje na następstwa i skutki wypadku, obrażenia odniesione przez poszkodowanego oraz jasno wskazuje na przyczyny wypadku. Wskazane są takę zalecenia dla pracodawcy celem uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Protokół sporządzany jest zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z...

Czym jest karta wypadku przy pracy i kiedy zostaje sporządzona?

0 Comments on Czym jest karta wypadku przy pracy i kiedy zostaje sporządzona?
Czym jest karta wypadku przy pracy i kiedy zostaje sporządzona?
Wypadki przy pracy zdarzają się wszędzie, mimo zachowania ostrożności i zasad bhp. Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, zostaje sporządzony protokół powypadkowy. Co jednak w przypadku, gdy nie jesteśmy pełnoetatowym pracownikiem? Kiedy możemy liczyć na pisemne udokumentowanie wypadku i uzyskać odszkodowanie z ZUS? Masz również ubezpieczenie NNW? Sprawdź...

Procedura sporządzenia karty wypadku

0 Comments on Procedura sporządzenia karty wypadku
Procedura sporządzenia karty wypadku
Tryb postępowania powypadkowego oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej uzależniony jest od stosunku pracy, jaki łączy pracodawcę z osobą poszkodowaną. Jeśli jest to umowa o pracę – sporządzany jest protokół powypadkowy, jeśli zaś jest to umowa cywilnoprawna, procedura dotyczy sporządzenia karty wypadku. Niezależnie jednak od sposobu świadczenia pracy przez poszkodowanego, należy wykonać...

Stwierdzenie winy w protokole powypadkowym i wpływ na dochodzenie roszczeń

0 Comments on Stwierdzenie winy w protokole powypadkowym i wpływ na dochodzenie roszczeń
Stwierdzenie winy w protokole powypadkowym i wpływ na dochodzenie roszczeń
Wypadki przy pracy występują na skutek winy lub zaniedbania ze strony pracodawcy, przez nieuwagę czy niedbalstwo pracownika, z winy osoby trzeciej, a czasem winny jest inny czynnik. W zależności od tego, kto ponosi odpowiedzialność za zaistnienie wypadku, może odczuć konsekwencje prawne lub finansowe zdarzenia. Sprawca wypadku może zostać obarczony nie...

Zasłabnięcie, omdlenie, zawał lub utrata przytomności a odszkodowanie

0 Comments on Zasłabnięcie, omdlenie, zawał lub utrata przytomności a odszkodowanie
Zasłabnięcie, omdlenie, zawał lub utrata przytomności a odszkodowanie
Prawo o ruchu drogowym wymaga od kierującego pojazdem trzeźwości i sprawności umysłu oraz ciała, zabrania więc prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy psychotropowych. Tym samym kierujący pojazdem musi być w pełni władz umysłowych, świadomym i zorientowanym co do swego stanu fizycznego. Co więcej, wymaga od kierowcy zdolności do...

Jaki wpływ ma protokół powypadkowy na postępowanie dochodzenia roszczeń?

0 Comments on Jaki wpływ ma protokół powypadkowy na postępowanie dochodzenia roszczeń?
Jaki wpływ ma protokół powypadkowy na postępowanie dochodzenia roszczeń?
Wbrew pozorom odszkodowanie z ZUS lub z OC pracodawcy nie należy się za każdym razem,  tylko dlatego, że ktoś doznał wypadku w pracy. Samo wystąpienie wypadku przy pracy nie przesądza jeszcze o uzyskaniu odszkodowania, konieczne jest spełnienie szeregu warunków, aby móc dochodzić roszczeń za wypadek przy pracy. Najważniejszą rolę w...

Zgłoszenie szkody NW po wypadku przy pracy

0 Comments on Zgłoszenie szkody NW po wypadku przy pracy
Zgłoszenie szkody NW po wypadku przy pracy
Nieszczęśliwy wypadek, tak samo jak wypadek przy pracy, to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje wystąpienie uszczerbku na zdrowiu. W przypadku wypadku przy pracy wymogiem jest, aby zdarzenie związane było z wykonywaną pracą. Po wypadku przy pracy mamy możliwość uzyskania odszkodowania z 3 źródeł: jednorazowe odszkodowanie z ZUS –...

Rażące niedbalstwo i umyślne działanie sprawcy szkody

0 Comments on Rażące niedbalstwo i umyślne działanie sprawcy szkody
Rażące niedbalstwo i umyślne działanie sprawcy szkody
Rażące niedbalstwo to takie zachowanie kierującego pojazdem, które odbiega od przyjętych norm słuszności, staranności oraz zasad współżycia społecznego. Jest to postać winy nieumyślnej. Występuje gdy sprawca nie ma zamiaru wyrządzić szkody, ale naruszając normy prawne i społeczne liczy, że nie dojdzie do szkody lub nie zdaje sobie do końca sprawy...

Udział własny ubezpieczonego czyli franszyza w odszkodowaniach z OC sprawcy

0 Comments on Udział własny ubezpieczonego czyli franszyza w odszkodowaniach z OC sprawcy
Udział własny ubezpieczonego czyli franszyza w odszkodowaniach z OC sprawcy
Czym jest udział własny w szkodzie? Udział własny polega na tym, że ubezpieczający bierze część szkody na siebie, czyli w przypadku wystąpienia wypadku "uczestniczy" w wypłacie odszkodowania dla osoby poszkodowanej, do wysokości określonego w polisie udziału własnego. Zazwyczaj polisa obarczona taką odpowiedzialnością ma nieco mniejszą wysokość składki, jednak należy szczegółowo...

Proces sądowy o odszkodowanie od pracodawcy

0 Comments on Proces sądowy o odszkodowanie od pracodawcy
Proces sądowy o odszkodowanie od pracodawcy
Dla wielu poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników roszczenie sądowe jest ostatecznością, której woleliby uniknąć. Procesowanie się ze swoim pracodawcą może mieć bowiem negatywny wpływ na ich wzajemne relacje oraz dalszą karierę zawodową. Jednak w przypadku poważnych obrażeń, wysokich kosztów leczenia czy rehabilitacji, których nie pokrywa odszkodowanie z ZUS, skierowanie...

Czy można się odwołać od sporządzonej już karty wypadku?

0 Comments on Czy można się odwołać od sporządzonej już karty wypadku?
Czy można się odwołać od sporządzonej już karty wypadku?
Karta wypadku przy umowie cywilnoprawnej W przypadku, gdy osoba, która świadczy pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dozna wypadku przy pracy, sporządzana jest karta wypadku. Jest to dokument, który zleceniobiorca lub pracodawca sporządza wskazując na okoliczności, przyczyny i następstwa wypadku, a która upoważnia poszkodowanego do uzyskania świadczeń powypadkowych. Świadczenia...

Proces o odszkodowanie od ZUS

0 Comments on Proces o odszkodowanie od ZUS
Zanim zdecydujemy się na ostateczne dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, warto sprawdzić, czy nasze roszczenia są zasadne, w jakiej wysokości oraz jak przebiega proces o odszkodowanie przeciwko ZUS. Warto przygotować się na takie postępowanie wiedząc, jakie mamy prawa oraz czego możemy się spodziewać, jeśli sprawę...

Jak udowodnić utratę dochodu po wypadku?

0 Comments on Jak udowodnić utratę dochodu po wypadku?
Jak udowodnić utratę dochodu po wypadku?
Uczestnictwo w wypadku powoduje rozmaite szkody u poszkodowanych. Utrata pracy, zleceń czy dochodu jest niejednokrotnie jednym z najistotniejszych roszczeń poszkodowanych. Niestety udowodnienie utraty dochodu stanowi dla wielu poszkodowanych poważną trudność, a ubezpieczyciele nie ułatwiają likwidacji tych szkód. Podstawa roszczeń o utratę dochodu Poszkodowany może wnioskować o zwrot utraconych dochodów na...

Ocena uszczerbku na zdrowiu przez komisję orzeczniczą ZUS

0 Comments on Ocena uszczerbku na zdrowiu przez komisję orzeczniczą ZUS
Ocena uszczerbku na zdrowiu przez komisję orzeczniczą ZUS
Gdy wypadek, któremu uległ pracownik zdarzył się w związku z wykonywaną pracą, był zdarzeniem nagłym i niespodziewanym, spowodowanym przyczyną zewnętrzną oraz doznał on trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, możemy mówić o wypadku przy pracy. Poszkodowany pracownik ma prawo do świadczeń: 100% wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego powypadkowegozasiłku chorobowegoświadczeń rehabilitacyjnych...

Jak uzyskać odszkodowanie po błędzie w leczeniu lub diagnozie lekarskiej?

0 Comments on Jak uzyskać odszkodowanie po błędzie w leczeniu lub diagnozie lekarskiej?
Jak uzyskać odszkodowanie po błędzie w leczeniu lub diagnozie lekarskiej?
Jeśli jako pacjent mamy podejrzenie, że padliśmy ofiarą błędu medycznego, leczenie było przeprowadzone nieprawidłowo lub na skutek błędu pracownika medycznego doznaliśmy szkody pojawiają się liczne pytania. Jak dochodzić odszkodowania? Gdzie można zgłosić roszczenia? Czy potrzebna będzie pełna dokumentacja? Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z odszkodowaniami za błąd medyczny....

Odszkodowanie dla pasażera autobusu lub tramwaju

0 Comments on Odszkodowanie dla pasażera autobusu lub tramwaju
Odszkodowanie dla pasażera autobusu lub tramwaju
Pasażerowie miejskiej komunikacji zbiorowej często są uczestnikami wypadków. Zarówno przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu, jak i w trakcie jazdy. Nie zawsze winny bywa kierujący pojazdem, czasem powodem jest zagrożenie na drodze lub pojazd innego uczestnika ruchu. Jeśli na skutek ostrego hamowania lub zderzenia autobusu z pojazdem doznamy urazów ciała...

Podanie lub przepisanie niewłaściwego leku jako błąd medyczny

0 Comments on Podanie lub przepisanie niewłaściwego leku jako błąd medyczny
Podanie lub przepisanie niewłaściwego leku jako błąd medyczny
Nie tylko niewłaściwie przeprowadzona operacja lub zaniedbanie lekarza w opiece nad pacjentem jest błędem medycznym. Również przepisanie niewłaściwego leku lub w niewłaściwej dawce uważa się za błąd w sztuce lekarskiej. Jeśli skutkiem jest pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, to jest podstawa do ubiegania się o odszkodowanie. Błąd medyczny dotyczący leków może...

Wartość rzeczywista i odtworzeniowa w likwidacji szkód majątkowych

0 Comments on Wartość rzeczywista i odtworzeniowa w likwidacji szkód majątkowych
Wartość rzeczywista i odtworzeniowa w likwidacji szkód majątkowych
W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, w tym ubezpieczenia majątku od szkód lub zdarzeń losowych, likwidacja szkody zależy od: warunków ubezpieczenia;ryzyk, od których mienie zostało ubezpieczone;sumy ubezpieczenia. Przy szacowaniu szkód oraz wysokości należnego odszkodowania nadrzędną rolę pełnią zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Wskazują one zakres ubezpieczenia, sposób wyliczenia odszkodowania oraz uwzględniają wyłączenia odpowiedzialności...

Postępowanie przy wypadkach przy pracy

0 Comments on Postępowanie przy wypadkach przy pracy
Postępowanie przy wypadkach przy pracy
Mimo obowiązujących procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnieniem prawidłowych warunków i narzędzi do wykonywanej pracy, przeszkoleniem pracowników – nadal zdarzają się wypadki przy pracy. Nie zawsze przyczyną zdarzenia jest zachowanie samego pracownika: pośpiech, czy brak komunikacji i współpracy z współpracownikami. Bywają także przypadki, w których winę za zdarzenie...