fbpx

4miesiące od wypadku nie mam protokołu pomocy

 • This topic is empty.
Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
 • Autor
  Wpisy
 • #207232
  gusia85

  Witam serdecznie na początku stycznia przciełam sobie w pracy kciuk o peknięta szklanke zgłosiłam ten fakt szefowej jednak uznalam to za niegroźne skaleczenie jednaj glebokie bylo i tak chodzilam z tym palcem do pracy bo balam sie zwolonienia do polowy marca i mi cos w nim trzasnelo peklo pojechalam do szpitala…okazalo sie ze wtedy w pracy podciete mialam sciegna i dalej pekły jakis troczektez palec nieruchomy zastalam w szpitalu na zabieg potem dostalam jeszcze miesiac zwolnienia moja Szefowa nie zgłosiła tego faktu nigdzie jako wypadek nawet nie sporzadzila protokolu powypadkowego czy ja na tą chwilę mogę ubiegac sie o jednorazowe odszkodowanie od ZUSu i jak mam postepowac czy Szefowa może teraz po 4msc sporzadzic ten protokół?prosze o pomoc

  #290946
  szkoda
  gusia85 wrote:
  Witam serdecznie na początku stycznia przciełam sobie w pracy kciuk o peknięta szklanke zgłosiłam ten fakt szefowej jednak uznalam to za niegroźne skaleczenie jednaj glebokie bylo i tak chodzilam z tym palcem do pracy bo balam sie zwolonienia do polowy marca i mi cos w nim trzasnelo peklo pojechalam do szpitala…okazalo sie ze wtedy w pracy podciete mialam sciegna i dalej pekły jakis troczektez palec nieruchomy zastalam w szpitalu na zabieg potem dostalam jeszcze miesiac zwolnienia moja Szefowa nie zgłosiła tego faktu nigdzie jako wypadek nawet nie sporzadzila protokolu powypadkowego czy ja na tą chwilę mogę ubiegac sie o jednorazowe odszkodowanie od ZUSu i jak mam postepowac czy Szefowa może teraz po 4msc sporzadzic ten protokół?prosze o pomoc

  1) Proszę teraz ponowić zgłoszenie wypadku już na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii tj. na drugim jednobrzmiącym piśmie pracownik kadr przybije pieczęć, złoży podpis i takie potwierdzone pismo zostanie u Pani na dowód jego złożenie. Drugi egzemplarz pozostaje u pracodawcy. W owym piśmie proszę zaznaczyć, że zgłaszała Pani ustanie wypadek w miejscu pracy przełożonej ale do tej pory nie został sporządzony protokół powypadkowy;

  2) Prawo do sporządzenia protokołu powypadkowego oraz świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego tj. prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu nie ulega przedawnieniu. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Jednak zgodnie z aktualną linią orzeczniczą zgłoszenie wypadku przy pracy, ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy jak i roszczenie o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ma charakter świadczenia z ubezpieczenia społecznego i nie podlega przedawnieniu. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 16 marca 1999 r. II UKN 510/98 „Roszczenie o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 189 KPC) nie przedawnia się na podstawie art. 291 § 1 KP”. W uzasadnieniu tegoż wyroku S.N. dalej pisze „Sąd Wojewódzki nie podzielił stanowiska strony pozwanej, jakoby roszczenie powoda uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 KP. Przewidziany w tym przepisie trzyletni termin przedawnienia odnosi się tak do roszczeń majątkowych, jak i niemajątkowych, lecz wynikających ze stosunku pracy. Przepisy prawa pracy wprowadzają pojęcie spraw z zakresu prawa pracy i spraw ze stosunku pracy. Niewątpliwie do pierwszych należy powództwo o ustalenie, oparte na art. 189 KPC, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy (II PZP 1/95, OSNAPiUS 1995 nr 15, poz. 18, OSPiKA 1980 z. 11, poz. 196). Druga kategoria spraw, do których ma zastosowanie art. 291 KP dotyczy roszczeń wynikających wyłącznie z treści stosunku łączącego pracodawcę z pracownikiem, a więc objętych treścią np. umowy o pracę. Wniesienie powództwa na podstawie art. 189 KPC nie jest ograniczone terminami przedawnienia (tak jak powództwo o świadczenie). Może być ono wniesione w każdym czasie, gdyż Sąd orzeka o nim według stanu z chwili wyrokowania. Żądanie ustalenia istnienia bądź nieistnienia prawa lub stosunku prawnego ma charakter niemajątkowy. Skoro więc art. 291 KP stosuje się do roszczeń niemajątkowych i majątkowych, lecz tylko ze stosunku pracy, to zgodnie z ogólnymi regułami wynikającymi z art. 118 KC, rozpatrywane roszczenie (z zakresu prawa pracy) nie ulega przedawnieniu.” Stanowisko takie zostało wyrażone w uchwale z dnia 11 maja 1994 r., I PZP 1/94 (OSNAPiUS 1994 r. nr 6, poz. 97) oraz w postanowieniu z dnia 15 lutego 1995 r., II PZP 1/95, (OSNAPiUS 1995 nr 15, poz. 188) i zostało zaakceptowane w orzecznictwie sądowym. Na marginesie można przytoczyć tezę wyroku S.N. z dnia 5 września 2001 r. I PKN 622/00 „Zrzeczenie się korzystania z przedawnienia (art. 292 KP) wymaga świadomego i celowego oświadczenia woli przez uprawnioną do tego stronę, że nie czyni użytku z przysługującego jej prawa uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia”. Zgodnie z tezą wyroku SN. z dnia 8 sierpnia 2007 r. II UK 23/07 „Po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2002 r., P 5/01 (Dz.U. Nr 78, poz. 713, opublikowanym w dniu 19 czerwca 2002 r.) niekonstytucyjności art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 9-11 tej ustawy), ma charakter świadczenia z ubezpieczenia społecznego i nie podlega przedawnieniu.” Zgodnie z tezą uchwały S.N. z dn. 29 marca 2006 r. II PZP 14/05 „Powództwo o ustalenie, że konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) jest dopuszczalne na podstawie art. 189 k.p.c.”. Taki pogląd został podtrzymany w wyrokach: z 14 marca 2001 r., II UKN 272/00 (OSNAPiUS 2002 nr 21, poz. 531) i z 28 marca 2001 r., II UKN 295/00, OSNAPiUS 2002 nr 23, poz. 576). Przyjmuje samodzielną dopuszczalność powództwa o ustalenie lub sprostowanie treści protokołu powypadkowego na podstawie art. 189 k.p.c. (por. postanowienie z 27 stycznia 1998 r., II UKN 471/97, OSNAPiUS 1999 nr 2, poz. 75; wyrok z 21 czerwca 2001 r., II UKN 425/00, OSNP 2003 nr 6, poz. 157).

  Proszę pamiętać, że szkodę można również likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych (np. zawartych w pracy) jak i indywidualnych.

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.