fbpx

Ergo Hestia szkoda całkowita i potem nagła wypłata zaniżonej kwoty

Avatar
kpiciu
Poszkodowany

Dzie? dobry. Kilka dni przed szkod? (30.10.2019) odnowili?my polis? w Ergo Hestii. Samochód zosta? wyceniony na polisie AC na kwot? 39 500z?. Po wyst?pieniu szkody po 8 dniach, w dniu 6.11, 9 listopada by?y przeprowadzone ogl?dziny przez rzeczoznawc? - pracownika Hestii. Wyceni? on warto?? samochodu na kwot? 40 3010z? w dokumencie. Po ogl?dzinach przekaza? i?, „szkoda jest ca?kowita?? . W oficjalnym protokole Ergo Hestia po ogl?dzinach jest to zaznaczone. Pracownik przekaza? nast?pnie, ?e uszkodzone auto zostanie wystawione na aukcje, a nam zostan? przekazane zsumowane pieni?dze. Czekali?my d?ugo za jak?? informacj? i w ko?cu wp?yne?a decyzja. Po terminie, bo po 11 grudnia. Decyzja informuj?ca o odszkodowaniu na kwot? 12880,90z? i przelaniu pieni?dzy. Sama kwota jest ra??co niska, nie jest mo?liwa naprawa w wymienionej kwocie i przywrócenie stanu sprzed wypadku. Generalnie chcemy ustalenia szkody ca?kowitej (jak by?o wcze?niej w ocenie pojazdu po szkodzie), samochód nie nadaje si? do naprawy (warto?? naprawy w wycenie jest 46 tys z?) i wyp?aty pieni?dzy. Pro?ba o pomoc co mo?emy zrobi?.

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać