fbpx

ile czasu jest na złorzenie papierow o odszkodowanie od pracodawcy

 • This topic has 16 odpowiedzi, 6 odpowiedzi, and was last updated 30/06/2020 by Marta Sordon.
Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)
 • Autor
  Wpisy
 • #206469
  edzia16051983

  witam miałam wypadek przy pracy w 2004roku jest uznane jako wypadek przy pracy.Czy jest jeszcze szansa na wywalczenie odszkodowanie od pracodawcy ,dodam że mam przyznane 4%trwałego uszczerbku na zdrowiu od ZUS.

  #285899
  szkoda
  edzia16051983 wrote:
  witam miałam wypadek przy pracy w 2004roku jest uznane jako wypadek przy pracy.Czy jest jeszcze szansa na wywalczenie odszkodowanie od pracodawcy ,dodam że mam przyznane 4%trwałego uszczerbku na zdrowiu od ZUS.

  1) Na wstępnie trzeba zacząć od tego o jakie odszkodowanie chodzi? Czy o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu czy też o uzupełniające odszkodowanie i zadośćuczynienie do pracodawcy. Zgodnie z aktualnym wyrokiem S.N. z dnia 8 sierpnia 2007 r. II UK 23/07 „Po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2002 r., P 5/01 (Dz.U. Nr 78, poz. 713, opublikowanym w dniu 19 czerwca 2002 r.)
  niekonstytucyjności art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 9-11 tej ustawy), ma charakter świadczenia z ubezpieczenia społecznego i nie podlega przedawnieniu”. Jeśli zaś chodzi o uzupełniające odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracdawcy to to zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Na marginesie można podkreślić, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 listopada 1995 r. (III CZP 156/95 OSNC 1996/3/31) „(…) roszczenie przedawnione nadal istnieje, a tylko zmienia swój charakter, mianowicie z roszczenia cywilnego staje się roszczeniem niezupełnym (naturalnym)”. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Ponadto jeśli chodzi o uzupełaniające odszkodowanie i zadośćuczynienie do pracodawcy to na zasadzie winy o ile ustalono w protokole powypadkowym w pkt 5 winę lub zaniedbanie pracodawcy. Ewentulanie może wchdzić jeszcze w grę odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie ryzka jeśli owe przedsiębiorstwo lub zakład wprowadzane było w ruch za pomocą sił przyrody. Wobec tegi jeśli takie przesłanki nie zachodzą to kwestia przedawnienia roszczeń pozostaje bez większego znaczenia.

  #285900
  edzia16051983

  mam przyznane już z zus chodzi mi o odszkodowanie bez pośrednio od pracodawcy

  #285901
  szkoda
  edzia16051983 wrote:
  mam przyznane już z zus chodzi mi o odszkodowanie bez pośrednio od pracodawcy

  1) Czy w protokole powypadkowym stwierdzono winę lub zaniedbanie pracodawcy (pkt 5 protokołu powypadkowego)?

  2) Kiedy sporządzono protokół powypadkowy? (Zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Wobec tego o szkodzie było wiadomo w dniu wypadku, a o osobie zobowiązanej do jej naprawienia po doręczeniu protokołu powypadkowego, gdzie uznano winę lub zaniedbanie pracodawcy. Protokół powypadkowy oraz jednorazowe odszkodowania z ZUS można domagać się w każdym czasie, gdyż jako świadczenie z ubezpieczenia społecznego nie podlega przedawnieniu- wyrok S.N. z dnia 8 sierpnia 2007 r. II UK 23/07);

  3) Kiedy przyznano jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu? (Ma to znacznie, gdyż można interpretować, że pracownik dowiaduje się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody z chwilą wydania decyzji ZUS po wypłacie odszkodowania, gdyż roszczenie w stosunku do pracodawcy ma charakter uzupełniający. Zgodnie tezą wyroku S.N. z dnia 29 lipca 1998 r. II UKN 155/98 „Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.)”. Wobec tego zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 5 maja 1998 r. II UKN 35/98 „W sprawie o jednorazowe odszkodowanie z tytułu następstw wypadku w drodze do pracy poszkodowany nie ma możliwości otrzymania odszkodowania przed sporządzeniem przez pracodawcę protokołu powypadkowego oraz przed wydaniem przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia stwierdzającego związek uszczerbku na zdrowiu (inwalidztwa) z tym wypadkiem. Dlatego w razie wydania przez komisję lekarską orzeczenia korzystnego dla poszkodowanego trzyletni termin przedawnienia z art. 291 § 1 KP rozpoczyna bieg z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia”. Oczywiście ów wyrok co do zastosowania art. 291 § 1 KP jako biegu przedawnienia roszczenia o jednorazowe odszkodowanie nie ma obecnie zastosowania ale chodzi o wyznaczenie chwili w którym termin zaczyna biec jeśli chodzi o uzupełniające świadczenia od pracodawcy na podstawie przepisów k.c.;

  4) Czy zakład napędzany był siłami przyrody tj. np. przy użyciu maszyn i urządzeń napędzanych np. elektrycznością bez których przedsiębiorstwo lub zakład nie mógłby wogóle istnieć?

  5) Jak były okoliczności wypadku i jego następstwa medyczne?

  #285902
  edzia16051983

  protokół wypadkowy mam jest w nim napisane ze jest wypadek przy pracy,odszkodowanie dostałam 2005roku do ZUS.Przebieg wypadku pszesówałam wózek z blachami cukierniczymi i najechałam na dziurę w płytce i uderzyły mnie blach w płat czołowy ,nos.Czy jest jakaś szansa na odszkodowanie jeszcze do tej pory leczę sie

  #285903
  edzia16051983

  A doznałam stłuczenia płatu skroniowego.Do dnia dzisiejszego skarze sie na silne bule głowy i oczu

  #285904
  Kancelaria Prawna

  Z opisu wydaje się, że co do zasady odpowiedzialność uzupełniając pracodawcy jest (miejsce pracy stworzyło sytuację, w następstwie której doszło do wypadku), jednak obawiam się, że upływ czasu spowoduje, że roszczenie stało się przedawnione. Oczywiście jak wskazano powyżej roszczenie takie nie wygasa, a fakt przedawnienia podnoszony jest na zarzut i teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie aby takie roszczenie zgłosić.

  #285905
  szkoda
  edzia16051983 wrote:
  protokół wypadkowy mam jest w nim napisane ze jest wypadek przy pracy,odszkodowanie dostałam 2005roku do ZUS.Przebieg wypadku pszesówałam wózek z blachami cukierniczymi i najechałam na dziurę w płytce i uderzyły mnie blach w płat czołowy ,nos.Czy jest jakaś szansa na odszkodowanie jeszcze do tej pory leczę sie jeszcze

  Wynika, że można domagać się uzupełniającego odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy lub odpowiednio od jego ubezpieczyciela ale tylko teoretycznie. W praktyce ubezpieczyciel podniesie zarzut przedawnienia roszczenia. Oczywiście owe roszczenie teoretycznie można wystosować ale będzie miało ono charakter roszczenia niezupełnego (naturalnego). Skoro w 2005 r. sporządzono protokół powypadkowy i wypłacono jednorazowe odszkodowanie z ZUS to owe roszczenie przedawniło się w 2008 r..

  #285906
  szkoda
  edzia16051983 wrote:
  A doznałam stłuczenia płatu skroniowego.Do dnia dzisiejszego skarze sie na silne bule głowy i oczu

  Szkoda, że tak późno Pani pomyślała o uzupełniającym świadczeniu od pracodawcy, gdyż szkoda jest znaczna i wchodziłyby w grę wysokie kwoty.

  #285907
  edzia16051983

  witam mam jeszcze takie pytanie gdzie mam sie udać z tymi papierami i jaki złożyć. Będę bardzo wdzięczna za odp

  #285908
  szkoda
  edzia16051983 wrote:
  witam mam jeszcze takie pytanie gdzie mam sie udać z tymi papierami i jaki złożyć. Będę bardzo wdzięczna za odp

  Jeśli Pani zna ubezpieczyciela pracodawcy to bezpośrednio do niego na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. W innym wypadku za pośrednictwem pracodawcy z zaznaczniem aby przekazał je ewentualnemu swojemu ubezpieczycielowi.

  #285909
  edzia16051983

  mam takie jeszcze pytani pomorze mi ktoś napisać to odwolani do sadu bo pisałam do bylego pracodawcy on odpisał ze nigdzie dodatkowo nie ubezpiecza zakładu ze mam kierować sie do zus prosze o pomoc

  #285910
  paruslex

  Polecam udać się do prawnika/kancelarii odszkodowawczej, który przeanalizuje sprawę i ewentualnie się nią zajmie. Pisanie pozwu za pomocą forum nie jest dobrym rozwiązaniem.

  #285911
  szkoda
  paruslex wrote:
  Polecam udać się do prawnika/kancelarii odszkodowawczej, który przeanalizuje sprawę i ewentualnie się nią zajmie. Pisanie pozwu za pomocą forum nie jest dobrym rozwiązaniem.

  Popieram- to sprawy od samego początku do prowadzenia przez profesionalistę.

  #285912
  szkoda
  edzia16051983 wrote:
  mam takie jeszcze pytani pomorze mi ktoś napisać to odwolani do sadu bo pisałam do bylego pracodawcy on odpisał ze nigdzie dodatkowo nie ubezpiecza zakładu ze mam kierować sie do zus prosze o pomoc

  Jak nie ubezpiecza zakładu to ponosi odpowiedzialność finansową, osobistą na zasadzie winy lub ryzyka. Pisanie odwołania (pozwu) za pomocą forum nie jest dobrym rozwiązaniem). Wogóle nie wiadomo czy istnienie podstawa prawna do ubiegania się o uzupełniające świadczenia od pracodawcy na zasadzie winy lub ryzyka.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.