fbpx

Odmowa PZU

Avatar
LwiElf
Poszkodowany

Witajcie. Właśnie otrzymałam list z PZU. Mam ubezpieczenie grupowe typu P Plus. W marcu zeszłego roku pośliznęłam się na chodniku. Dnia następnego poszłam do lekarza i okazało się, że mam uszkodzoną łąkotkę i częściowo uszkodzone więzadło oraz niestabilność w stawie kolanowym. Całe zdarzenie skutkowało artroskopią, w czasie której zostały wycięte uszkodzone kawałki łąkotki. Miesiąc temu złożyłam wniosek o trwały uszczerbek na zdrowiu, a tu co? Szanowne PZU odpowiada mi, że nie stwierdzają nieszczęśliwego wypadku. Warto się odwoływać od takowej decyzji?

Avatar
dama
Poszkodowany

mialem wypadek po spozyciu alkocholu (upadek i zlamanie reki), pzu odmowilo wplaty odszkodowania czy moge sie odwolac czy mam szanse na odszkodowanie

Avatar
falenica
Poszkodowany

Z jakiego ubezpieczenia wystąpiłeś o odszkodowanie?

Avatar
dama
Poszkodowany

grupowe pzu w pracy

Avatar
dama
Poszkodowany

moze powiem wiecej o tym mialem operacje lezalem w szpitalu na wypisie jest wpisane stan po spozyciu alkocholu.

Avatar
dama
Poszkodowany

ubezpieczenie grupowe typ P plus

Avatar
dama
Poszkodowany

czyli nik mi nie pomoze

Avatar
Pro Bono
Poszkodowany

A jakie są regulacje owu dotyczące wyłączenia odpowiedzialności PZU?

Avatar
dama
Poszkodowany

dopiero oficjalnie przyjdzie do mnie w tym tygodniu list ale dzwonilem i powiedziano mi ze dostane odmowe

Avatar
szatan
Poszkodowany

na stronie internetowej znajdziesz warunki p plus. jak byk stoi, że nie biora odpowiedzialności za wypadki, w czasie których byłes pod wpływem. No cóż, alkohol twój wróg.

Avatar
dama
Poszkodowany

czytaj ze zrozumieniem stan po spozyciu a stan nietrzezwosci to cos innego chyba

pozdro

Avatar
szkoda
Poszkodowany
Pro Bono pisze:
A jakie są regulacje owu dotyczące wyłączenia odpowiedzialności PZU?

OWU w ramach danej polisy- trzeba je po prostu zawsze przeczytać.

Avatar
szkoda
Poszkodowany
dama pisze:
czytaj ze zrozumieniem stan po spozyciu a stan nietrzezwosci to cos innego chyba

pozdro

Tak- w rozumieniu prawa karnego. Jednak w OWU ubezpieczyciel może mieć własną definicję.

Avatar
mkwiecien
Poszkodowany

Witam, W 2005 roku miałam wypadek. leczenie jeszcze nie zostało zakończone. Kilka dni temu złożyłam dokumenty o odszkodowanie i dostałam decyzje odmowną, w uzasadnieniu było to ze na złożenie dokumentów o odszkodowanie miałam 3 lata od wypadku . W pierwszym okresie leczenia zgłosiłam szkodę telefonicznie, po roku również ale nie mam potwierdzenia tych rozmów. Słyszałam, że dopiero od 2007r. okres składania dokumentów o odszkodowanie wynosi 3 lata, a wcześniej był dłuższy. Proszę o wyjaśnienie czy mogę się starać o odszkodowanie drogą sądową.

Bardzo proszę o radę w tej sprawie.Pozdrawiam.

Avatar
Kancelaria1
Poszkodowany

Przed 2007 r. także był 3 letni termin na zgłoszenie szkody w następstwie czynu niedozwolonego. Dłuższy termin na zgłoszenie roszczeń (10 letni poprzednio, a od 2007 r. 20 letni) zależy od tego czy czyn niedozwolony (zdarzenie drogowe) było przestępstwem w myśl kodeksu karnego, a wpływ na to miał zakres obrażeń i rozstrój zdrowia.

Proszę napisać co się Panu stało, czy przeciwko kierowcy było prowadzone postępowanie sądowe o przestępstwo, ewentualnie wykroczenie, czy może na miejscu zdarzenia sprawca został ukarany mandatem?

Jeśli szkoda dotyczy ubezpieczenia NNW to tutaj termin wynosi 3 lata od zdarzenia.

Avatar
szkoda
Poszkodowany

1) Mało informacji o okolicznościach wypadku oraz likwidacji szkody tj. z jakiego ubepzieczenia jest likwidowana. Zgodnie z art. 819 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych grupowych i indywidualnych NNW- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- dotyczy obowiązkowej polisy OC pojazdów mechanicznych- roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jak wynika z brzmienia art. 442[1] § 2 k.c. jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak 20 letni okres przedawnienia zaistniał dopiero w wyniku ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 nr 80 poz. 538), gdzie uchylono art. 442 k.c., a dodano art. 442[1] k.c.. Przed zmianą ustawy Kodeks cywilny okres ów wynosił 10 lat. Samą treść ustawy wydano w dn. 16 lutego 2007 r., ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r., ustawa weszła w życie i obowiązywała od dn. 10-08-2007 r.. Koreluje to z art. 3 ustawy z ustawą z dn. 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. 2007 nr 80 poz. 538), gdzie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Skoro ustawę ogłoszono w dn. 9-05-2007r. to zaczęła obowiązywać od dn. 10-08-2007 r., gdyż termin trzech miesięcy upłynął dokładnie z upływem dn. 9-08-2007r.. Skoro zaś do dnia 10-08-2007 r. obowiązywał 10 letni termin przedawnienia roszczeń to 10 lat wstecz z obliczenia wychodzi data 10 sierpień 1997 r.. Wobec tego z obliczenia wynika, że można dochodzić roszczeń za szkody osobowe wynikłe z przestępstwa (występku lub zbrodni) popełnionego od dn. 10 sierpnia 1997 r.. Brzmienie art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2007 nr 80 poz. 538), mówi wprost, że do roszczeń o których mowa w art. 1 ustawy powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, a według przepisów dotychczasowym jeszcze w tym dniu nieprzedawnionych stosuje się przepisy art. 442[1] k.c. czyli przepisy mówiące o 20 letnim okresie przedawnienia. Wydaje się, że szkoda z dn. 10 sierpnia 1997 r. nie jest jeszcze przedawniona, gdyż uległaby przedawnieniu dopiero z upływem dnia 10 sierpnia 2007r., a właśnie od tego dnia zaczęła obowiązywać ustawa nowelizująca, mówiąca o 20 letnim terminie przedawnienia i ów dzień został objęty dobrodziejstwem art. 2 tejże ustawy nowelizującej. Bieg terminu przedawniania naprawienia szkody zostaje przerwany w chwilą zgłoszenia szkody do osoby obowiązanej do jej naprawienia i zaczyna biec na nowo od momentu otrzymania decyzji o odmowie wypłaty świadczenia. Na marginesie można podkreślić, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10 listopada 1995 r. (III CZP 156/95 OSNC 1996/3/31) „(...) roszczenie przedawnione nadal istnieje, a tylko zmienia swój charakter, mianowicie z roszczenia cywilnego staje się roszczeniem niezupełnym (naturalnym)”. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Wobec tego nie ma przecież co liczyć, że T.U, zrzeknie skorzystania z zarzutu przedawnienia. Wobec tego żadne sądy tutaj nic nie pomogą. Warto jednak odwołać się od decyzji i powołać się na zgłoszenia telefoniczne- czy będzie to miało skutek, trudno powiedzieć. Wystarczyło złożyć roszczenia na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii lub przesłać przesyłką poleconą i zachować sobie pismo wraz z potwierdzeniem nadania i sprawa byłaby nadal aktualna.

Avatar
Blazej.Andruszkiewicz
Poszkodowany

Napisałaś, że przyczyną wypadku było poślizgniecie do PZU? Co wynika z epikryzy w dokumentacji medycznej? Jak jest podana przyczyna zdarzenia?

Avatar
LwiElf
Poszkodowany

Nie ma żadnej przyczyny. Początek leczenia w karcie jest taki : " Bóle kolana lewego. Podejrzenie urazu łąkotki. Do operacji."

Avatar
LwiElf
Poszkodowany

A w czasie składania wszystkiego w placówce PZU opisywałam co się stało i pani sumiennie spisywała.

Avatar
kamilnowak
Poszkodowany
LwiElf pisze:
Witajcie. Właśnie otrzymałam list z PZU. Mam ubezpieczenie grupowe typu P Plus. W marcu zeszłego roku pośliznęłam się na chodniku. Dnia następnego poszłam do lekarza i okazało się, że mam uszkodzoną łąkotkę i częściowo uszkodzone więzadło oraz niestabilność w stawie kolanowym. Całe zdarzenie skutkowało artroskopią, w czasie której zostały wycięte uszkodzone kawałki łąkotki. Miesiąc temu złożyłam wniosek o trwały uszczerbek na zdrowiu, a tu co? Szanowne PZU odpowiada mi, że nie stwierdzają nieszczęśliwego wypadku. Warto się odwoływać od takowej decyzji?

Szkoda, że nie było zgłoszone z OC właściciela chodnika. Chyba, że ma Pani zdjęcia z tamtego dnia, z których wynikka ze np chodnik byl oblodzony itp

Avatar
LwiElf
Poszkodowany

Nie, nie mam. Nie zależy mi na "wyciskaniu" z kasy, chcę tylko to, Co mi się należy. Czy jakieś oświadczenie od lekarza pomoże?

Avatar
markoPL
Poszkodowany

Witam Dostałem Odmowę:

Dwa dni temu dostał mi się opiłek do tego samego oka co 4 lata temu.

Udzielono mi pomocy w szpitalu usunięto opiłek.

Dokumentacja dostarczana i taka odp.

Treść poniżej

Na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji, lekarz orzecznik, ocenił trwały uszczerbek na zdrowiu w związku ze

zdarzeniem z dnia 06.11.2019 r. na 2%. Mając na uwadze, że oko lewe było już uszkodzony na skutek wypadku z dnia

11.05.2015 r. gdzie orzeczono wówczas 2% trwałego uszczerbku, lekarz dokonał zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia

bilansowania następstw obu zdarzeń. W ocenie lekarza zdarzenie z dnia 06.11.2019 r. nie pogłębiło trwałych następstw

istniejących na skutek nieszczęśliwego wypadku. Z uwagi na powyższe, nie mamy możliwości wypłaty świadczenia.

Jednocześnie informuję, że w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwego wypadku wypłata określonej kwoty świadczenia

następuje wyłącznie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek wypadku, a nie za sam fakt

wystąpienia wypadku.

Czy to jest zgodne z prawem bo opiłek nie uszkodził rogówki w tym samym miejscu co w roku 2015.

I zapewne doszła kolejna blizna na tym samym oku a to jest trwały uszczerbek na zdrowiu.

Czy mam racje ???

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać