Odmowa wypłaty odszkodowania

Avatar
9842
Poszkodowany

Witam,

dostałam odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

W grudniu 2015 roku miałam zdarzenie drogowe - jadąc samochodem na drogę wtargnęło stado saren i jelonków. Cześć udało mi się minąć jednak jeden wpadł mi pod samochód. Uderzenie było bardzo moce, samochód mocno zniszczony. Z uwagi iż był to samochód służbowy, na wtedy ważniejsze było zajęcie się samochodem. Nie byłam u żadnego lekarza. Dopiero po prawie 3 miesiącach nie wytrzymując z bólu udałam się do lekarza pierwszego kontaktu, później, ortopeda, neurolog itd.

Wszystko zakończyło się operacją kręgosłupa szyjnego w kwietniu 2017 roku.

Poniżej treść odmowy - było to ubezpieczenie grupowe w pracy PZU P Plus.

Zamierzam się odwołać, czy jest sens ?

Rodzaj zdarzenia: Trwały uszczerbek - dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Uzasadnienie decyzji:

Analiza dostarczonej dokumentacji medycznej nie potwierdza leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku zgodnie z cytowaną poniżej definicją. Brak potwierdzenia urazu we wskazanej przez Panią dacie oraz okolicznościach. Roszczenie niezasadne.

Na końcu listu zamieściliśmy informacje o podstawach prawnych, które są podstawą do odmowy świadczenia.

Podstawy Prawne

Zgodnie z postanowieniami:

�� ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zatwierdzonych Uchwałą Nr UZ/86/2004 z dnia 3 marca 2004 roku Zarządu PZU Życie SA, ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/145/2009 z dnia 14 maja 2009 roku Zarządu PZU Życie SA, Uchwałą Nr UZ/19/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku Zarządu PZU Życie SA oraz Uchwałą Nr UZ/150/2013 Zarządu PZU Życie SA z dnia 5

sierpnia 2013 roku.

�� § 2 ust. 1 pkt 5 ogólnych warunków PZU Życie SA nieszczęśliwy wypadek to niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA

�� § 20 ogólnych warunków w sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa

Spełniając ustawowy obowiązek informuję, że w przypadku braku akceptacji stanowiska ubezpieczyciela istnieje możliwość dochodzenia roszczeń także na drodze sądowej.

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać