fbpx

Potrącenie rowerzysty – dochodzenie odszkodowania

 • This topic is empty.
Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Autor
  Wpisy
 • #207139
  candle_poznan

  Witam
  W październiku ubiegłego roku potrącił mnie samochód wymuszając pierwszeństwo na skrzyżowaniu (jechałem rowerem, zielone światło).
  Kierowca zgodził się na polubowne rozwiązanie sprawy i nieangażowanie policji. Następnie unikał zapłacenia mi umówionych 500 zł (niska kwota jak na szkody, które przedstawię poniżej), więc zgłosiłem się na komisariat.

  Pan policjant przy mnie zadzwonił do sprawcy i upomniał do zapłacenia umówionej kwoty. Następnie sytuacja się powtórzyła – kierowca znów unikał spotkania się ze mną. Za trzecim razem nie wytrzymałem i na policji, z pomocą zirytowanego już policjanta spisałaliśmy protokół zdarzenia.

  W wyniku rozmaitych komplikacji na policji dopiero teraz (kwiecień 2012) dostałem zawiadomienie o ukaraniu kierowcy mandatem w wysokości 300 zł. Dopiero teraz również dysponuję jego imieniem i nazwiskiem, więc o ile się orientuję, mogę dochodzić zadośćuczynienia finansowego z jego ubezpieczenia?

  Wszystkie szkody, które poniosłem:
  -wgnieciona rama roweru
  -skrzywienie przedniego widelca
  -skrzywienie kół
  -silne obtarcia i potłuczenia (udowodnione zdjęciami oraz wypisem ze szpitala)

  Co powinienem teraz zrobić? Od razu udać się do TU? Czy najpierw potrzebuję jakichś opinii biegłych nt. stanu mojego roweru? Czy sprawa nie przedawniła się?

  Z góry dziękuję za wszelką pomoc, pozdrawiam.

  #290289
  Mariusz

  Witam, co do roszczeń dotyczących roweru do potrzebny będzie dowod zakupu sprzętu aby można było zwrócić jego wartość przez TU. Natomiast sprawę roszczeń osobowych wraz z całą dokumentacją medyczną potwierdzającą obrażenia oraz notatkęze zdarzenia należy kierować do TU. Zakładam, że u lekarza potwierdził Pan fakt, iż do powstałych obrażeń przyczynil się samochód i konsultacja z lekarzem odbyła się zaraz po zdarzeniu.

  #290290
  szkoda

  Zgodnie z art. 819 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech (dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych grupowych i indywidualnych NNW- Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- dotyczy obowiązkowej polisy OC pojazdów mechanicznych- roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

  #290291
  Parus Lex

  Witam, szkodę z OC sprawcy należy zgłosić do jego ubezpieczyciela. Powinien Pan dostać za rower i uszczerbek na zdrowiu. Uważam, że nie jest potrzebny dowód zakupu roweru, powinny wystarczyć zdjęcia uszkodzonego roweru i wycena nowych części do modelu, a jeśli rower nie nadaje się do naprawy to powinna być wypłacona wartość rynkowa. Uszczerbek na zdrowiu można likwidować z OC sprawcy i z ubezpieczeń nnw.

  #290292
  szkoda

  Z polisy OC pojazdu, którym kierował sprawca w ramach likwidacji szkody osobowej przysługuje odszkodowanie tj. m. in. koszty leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, dodatkowego odżywiania, utraconego dochodu, zniszczonych rzeczy podczas wypadku, holowania pojazdu, parkingu pojazdu i wynajmu pojazdu zastępczego od chwili powstania szkody do dnia likwidacji szkody jako normalne następstwa zdarzenia z którego wynikła szkoda jak i zadośćuczynienie którego wysokość zależy m.in. od bólu fizycznego i cierpienia psychicznego tzw. krzywdy moralnej, przebytych zabiegów i operacji, nasilenia bólu i cierpień oraz czasu jego trwania, długotrwałość choroby, rozmiaru kalectwa i jego trwałości, wpływu trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie osobiste i społeczne, płci poszkodowanego, widocznych nieodwracalnych następstw medycznych wypadku tj. oszpecenia i kalectwa, wieku poszkodowanego, poczucia bezradności życiowej, nieprzydatności społecznej, wykluczenia społecznego, rodzaju wykonywanej pracy i zawodu, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, z góry także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty odszkodowawczej tzw. renta odszkodowawcza na zwiększone potrzeby lub z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.
  Z polisy OC pojazdu, którym kierował sprawca w ramach likwidacji szkody rzeczowej przysługuje odszkodowanie za uszkodzony pojazd, z tytułu holowania pojazdu, parkingu pojazdu i wynajmu pojazdu zastępczego od chwili powstania szkody do dnia likwidacji szkody jako normalne następstwa zdarzenia z którego wynikła szkoda (art. 361 § 1 i 2 k.c.).

  #290293
  Kancelaria Prawna
  candle_poznan wrote:
  Witam
  W październiku ubiegłego roku potrącił mnie samochód wymuszając pierwszeństwo na skrzyżowaniu (jechałem rowerem, zielone światło).
  Kierowca zgodził się na polubowne rozwiązanie sprawy i nieangażowanie policji. Następnie unikał zapłacenia mi umówionych 500 zł (niska kwota jak na szkody, które przedstawię poniżej), więc zgłosiłem się na komisariat.

  Pan policjant przy mnie zadzwonił do sprawcy i upomniał do zapłacenia umówionej kwoty. Następnie sytuacja się powtórzyła – kierowca znów unikał spotkania się ze mną. Za trzecim razem nie wytrzymałem i na policji, z pomocą zirytowanego już policjanta spisałaliśmy protokół zdarzenia.

  W wyniku rozmaitych komplikacji na policji dopiero teraz (kwiecień 2012) dostałem zawiadomienie o ukaraniu kierowcy mandatem w wysokości 300 zł. Dopiero teraz również dysponuję jego imieniem i nazwiskiem, więc o ile się orientuję, mogę dochodzić zadośćuczynienia finansowego z jego ubezpieczenia?

  Wszystkie szkody, które poniosłem:
  -wgnieciona rama roweru
  -skrzywienie przedniego widelca
  -skrzywienie kół
  -silne obtarcia i potłuczenia (udowodnione zdjęciami oraz wypisem ze szpitala)

  Co powinienem teraz zrobić? Od razu udać się do TU? Czy najpierw potrzebuję jakichś opinii biegłych nt. stanu mojego roweru? Czy sprawa nie przedawniła się?

  Z góry dziękuję za wszelką pomoc, pozdrawiam.

  1. sprawa się nie przedawniła
  2. trzeba zgłosić szkodę w pojeździe – rzeczoznawca z TU sporządzi wycenę
  3. szkodę na osobie również można zgłosić, ma Pan prawo do:
  – zadośćuczynienia za krzywdę
  – odszkodowania z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści (leki, przejazdy, rehabilitacja, opieka, utracony dochód)

  #290294
  Parus Lex

  W Pana przypadku sprawa przedawnia się z upływem 3 lat od zdarzenia, dlatego warto zgłosić zdarzenie do TU OC sprawcy i TU ubezpieczeń NNW.

  #290295
  szkoda

  Co ważne zgodnie z art. 818 § 1 k.c. umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z art. 818 § 3 i 4 k.c. w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających art. 818 k.c. ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Zgodnie z art. 807 § 1 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki. Zgodnie z art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl § 2 art. 58 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z § 3 art. 58 k.c. jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Na marginesie warto dodać, że zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Zgodnie z § 2 art. 83 k.c. pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze

  #290296
  candle_poznan

  Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi! Pozdrawiam.

  #290297
  szkoda
  candle_poznan wrote:
  Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi! Pozdrawiam.

  Bardzo proszę- w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę śmiało pytać.

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.