fbpx

ściety opuszek palca

Avatar
kamileczka
Poszkodowany

Witam w niedziele będąc w pracy ściełam krajalnicą sobie opuszek palca i nie bardzo wiem co mam robić To jest mój pierwszy wypadek przy pracy a pracuje 20 lat Czy muszę mieć zwolnienie lekarskie żeby starać się o jakiekolwiek odszkodowanie

Avatar
behapowka
Poszkodowany

Skoro to było w pracy to trzeba zglosić wypadek przełożonemu.. Najlepiej zrobić to na piśmie, opisując okoliczności oraz datę i godzinę. Jeśli byli świadkowie podać ich nazwiska. Żeby można było starac się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS musi być uznany wypadek przy pracy. Nie musi być zwolnienie lekarskie, ale musi być stwierdzony uraz, ponieważ wypadkiem przy pacy jest nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które miało związek z pracą.

Avatar
szkoda
Poszkodowany
kamileczka pisze:
Witam w niedziele będąc w pracy ściełam krajalnicą sobie opuszek palca i nie bardzo wiem co mam robić To jest mój pierwszy wypadek przy pracy a pracuje 20 lat Czy muszę mieć zwolnienie lekarskie żeby starać się o jakiekolwiek odszkodowanie

Nie ma wymogu zwolnienia lekarskiego do ubiegania się o roszczenia finansowe w ramach likwidacji szkody osobowej. Tak jak napisał przedmówca należy zgłosić okoliczność jako wypadek w pracy. Szkodę można likwidować z ubezpieczeń dobrowolnych grupowych i indywidualnych NNW, domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu (a ten raczej będzie stwierdzony) jak i z polisy OC pracodawcy o ile będzie stwierdzona wina czy zaniedbanie pracodawcy lub pracodawca będzie odpowiedzialny za szkodę na zasadzie ryzyka. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Pracodawca aby wyłączyć się od tej odpowiedzialności za szkodę którą ponosi na zasadzie ryzyka musiałby wykazać wyłączną winę pracownika, osób trzecich za które nie ponosi odpowiedzialności lub udowodnić fakt, że szkoda zosała spowodowana siłą wyższą. Wszystko to oczywiście przy zachowaniu warunków określonych art. 435 k.c, który mówi, że prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Na tym etapie zby mało danych aby jednoznacznie określić zakres roszczeń.

Avatar
Berna
Poszkodowany

Witam,wczoraj krojac wedline klientce obsunela mi sie reka z folii i rozcielam palca wskazujacego prawej reki w krajalnicy. Zawiadomilam pracodawce,ze opuszczam miejsce pracy i jade do chirurga. W szpitalu dr stwierdzil,ze rana nie nadaje sie do zszycia,bo jest obcieta skora i nie ma jak tego zszyc. Teraz pytanie czy nadaje sie to do zgloszenia jako wypadek w pracy? Pracodawca jest jak najdalej od takich rzeczy. Dlatego nie wiem czy klotnia z nim o zgloszenie tego jest coa warta.

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać