fbpx

Sręcenie stawu kolanowego

 • This topic is empty.
Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Autor
  Wpisy
 • #206876
  wiktordwo

  Około godziny 13 przechodząc wyznaczonym chodnikiem spotkałem przeszkodę w postaci palety wraz z kartonem, który był wykładany workiem foliowym przez kobietę . Aby przejść musiałem nieco zboczyć i nadepnąłem na linię wyznaczającą ów chodnik.W momencie nastąpienia na tę linię tzn.po postawieniu ciężaru ciała na tej nodze,but stracił przyczepność – padłem na „glebę” jednocześnie czując ogromny ból w kolanie.Po upływie 5 minut gdy ból zelżał podjąłem próbę podniesienia się.Próba ta okazała się dość obiecująca, wobec czego udałem się do warsztatu , niezwłocznie powiadamiając przełożonego o zaistniałym fakcie jednocześnie poprośiłem o dzień urlopu ,licząc że ból rozejdzie się „po kościach”.Przeleżałem cały dzień i zbytnio nie odczuwając kolana udałem się do pracy.Tak postępowałem przez kolejne 3 dni ,aż stwierdziłem obrzęk kolana i po południu udałem się do lekarza do szpitala, gdzie przyjął mnie ortopeda.Otrzymałem zwolnienie lekarskie i zawiozłem do firmy.Pan BHP-owiec zakwestionował fakt wypadku przy pracy twierdząc ,że powinienem udać się do lekarza w dniu zdarzenia , ja nie chciałem iść na chorobowe , bo jak wcześniej wspomniałem – liczyłem że rozejdzie się „po kościach”. proszę o pilną odpowiedż, gdyż w środę mam podpisać protokół.

  #288554
  szkoda

  Wszystko zależy co kwestionuje behapowiec. Warto złożyć do protokołu powypadkowego uwagi i zastrzeżenia. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy nie później niż 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Zgodnie z § 11 przedmiotowego rozporządzania zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przez podpisaniem go przez pracodawcę i pouczyć go o prawie wniesienia uwag i zastrzeżeń oraz wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego pisze się oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Co ważne aby wnieść do protokołu powypadkowego skuteczne zastrzeżenia i uwagi poszkodowany pracownik (lub w przypadku wypadku śmiertelnego członek rodziny) powinien bardzo dokładnie przeanalizować akta sprawy oraz ewentualnie sporządzić z nich notatki, odpisy i kopii oraz prześledzić pod kątem niedopełnienia lub zaniedbania przez pracodawcę przepisów prawa pracy określonych w art. 207- 237 k.p. zawartych w dziale dziesiątym k.p. po tytułem „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz we wszelkich rozporządzeniach wydanych na podstawie k.p.. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 11 czerwca 2003 r. I PK 273/02 „Naruszenie przez pracodawcę zasad współżycia społecznego (uczciwego działania, dobrych obyczajów, przyzwoitości, lojalności wobec pracownika) stanowi czyn niedozwolony (art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p.)”. Zgodnie z § 12 ust. 2 przedmiotowego rozporządzania do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności opinię lekarza oraz innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także zdanie odrębne członka zespołu powypadkowego oraz zastrzeżenia złożone przez poszkodowanego (lub w przypadku wypadku śmiertelnego członków rodziny), które stanowią integralną część protokołu powypadkowego. W myśl § 13 pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż w terminie 5 dni od jego sporządzenia. Jeśli do protokołu powypadkowego poszkodowany pracownik lub członek jego rodziny- w przypadku wypadku śmiertelnego- wniósł zastrzeżenia lub jeśli protokół powypadkowy nie spełnia warunków określony w rozporządzaniu to pracodawca zwraca nie zatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśniania i uzupełniania go przez zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy wówczas dokonuje wyjaśnień i uzupełnień i w terminie nie dłuższym niż 5 dni sporządza nowy protokół powypadkowy do którego dołącza protokół powypadkowy nie zatwierdzony przez pracodawcę. Jeśli pracownik otrzymuje do razu protokół powypadkowy zatwierdzony przez pracodawcę i nie został wcześniej zapoznany z jego treścią to nie pozbawia go to prawa wniesienia ewentualnych uwagi zastrzeżeń tj. w ustęp 13 protokołu powypadkowego wpisuje faktyczną datę zapoznania się z treścią protokołu powypadkowego i wpisuje ewentualnie uwagę „do protokołu powypadkowego wniesiono stosowne zastrzeżenia”. Zastrzeżenia dołącza oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Jeśli komisja powypadkowa nie uwzględni uwag i zastrzeżeń pracownik może wystąpić na podstawie art. 189 k.p.c. z powództwem do sądu o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego.

  #288555
  wiktordwo

  W moim przypadku pan BHP-owiec kwestionuje fakt wypadku w pracy twierdząc ,że mogłem to sobie zrobić w domu.Mój świadek ,ta pani która składała ten karton nie jest znana mi z nazwiska , lecz pamiętam ją wzrokowo i po powrocie do pracy z łatwością ją odnajdę i będzie mogła złożyć stosowne potwierdzenie mojej wywrotki.Gdybym poszedł do lekarza tego samego dnia , nie byłoby sprawy, a tak poprzez moją dobrą wolę „rozejdzie się po kościach” – nie znajduje to uznania u BHP-owca , a jest wręcz przypisywane jako próba nieuczciwego działania .

  #288556
  behapowka
  wiktordwo wrote:
  wobec czego udałem się do warsztatu , niezwłocznie powiadamiając przełożonego o zaistniałym fakcie jednocześnie poprośiłem o dzień urlopu ,licząc że ból rozejdzie się „po kościach”.
  wiktordwo wrote:
  W moim przypadku pan BHP-owiec kwestionuje fakt wypadku w pracy twierdząc ,że mogłem to sobie zrobić w domu

  A co na to przełożony, któremu zgłosił pan zaistniałe zdarzenie? Czy behapowiec rozmawiał z przełożonnym ? Pan wypełnił swój obowiązek zgłaszając wypadek przełożonemu, a co w tej sytuacji zrobił przełożony – czy zawiadomił behapowca?

  #288557
  szkoda
  wiktordwo wrote:
  W moim przypadku pan BHP-owiec kwestionuje fakt wypadku w pracy twierdząc ,że mogłem to sobie zrobić w domu.Mój świadek ,ta pani która składała ten karton nie jest znana mi z nazwiska , lecz pamiętam ją wzrokowo i po powrocie do pracy z łatwością ją odnajdę i będzie mogła złożyć stosowne potwierdzenie mojej wywrotki.Gdybym poszedł do lekarza tego samego dnia , nie byłoby sprawy, a tak poprzez moją dobrą wolę „rozejdzie się po kościach” – nie znajduje to uznania u BHP-owca , a jest wręcz przypisywane jako próba nieuczciwego działania .

  1) Wobec tego proszę powołać owego świadka wypadku.

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.