fbpx

Stłuczka sprzed 9mcy

 • This topic is empty.
Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #207147
  Memento Mori

  Witam!
  W tamtym roku a dokładnie 17.07.2012r. byłem sprawcą drobnej kolizji.Strat u poszkodowanego nie było widać, ale nalegał aby napisać oświadczenie, więc się zgodziłem.Przez kilka dni czekałem na papiery z ubezpieczalni, ale się nie doczekałem.Dopiero teraz po 9 miesiącach od zajścia dostałem pismo z ubezpieczalni, że została zgłoszona szkoda z tamtego właśnie dnia.Co dziwnego, że została zgłoszona 12.04.2012. czyli 6 dni temu (dopiero!!).Czego się mam spodziewać i co mam robić? Bo równie dobrze mógł ktoś w niego wjechać, a teraz chce wydębić odszkodowanie ode mnie.

  #290329
  Kancelaria Prawna
  Memento Mori wrote:
  Witam!
  W tamtym roku a dokładnie 17.07.2012r. byłem sprawcą drobnej kolizji.Strat u poszkodowanego nie było widać, ale nalegał aby napisać oświadczenie, więc się zgodziłem.Przez kilka dni czekałem na papiery z ubezpieczalni, ale się nie doczekałem.Dopiero teraz po 9 miesiącach od zajścia dostałem pismo z ubezpieczalni, że została zgłoszona szkoda z tamtego właśnie dnia.Co dziwnego, że została zgłoszona 12.04.2012. czyli 6 dni temu (dopiero!!).Czego się mam spodziewać i co mam robić? Bo równie dobrze mógł ktoś w niego wjechać, a teraz chce wydębić odszkodowanie ode mnie.

  Skoro doszło do zdarzenia to należy ten fakt potwierdzić i dokładnie opisać jak do niego doszło i jakie były uszkodzenia w pojazdach. Na pewno ubezpieczyciel zbada zakres uszkodzeń jaki będzie podawany przez poszkodowanego.

  #290330
  Parus Lex

  Poszkodowany nie wydębia odszkodowania, tylko korzysta przysługujących mu praw. Płatnikiem zresztą nie będzie Pan tylko towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym był Pan ubezpieczony w dniu zdarzenia.

  #290331
  szkoda
  Kancelaria Parus Lex wrote:
  Płatnikiem zresztą nie będzie Pan tylko towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym był Pan ubezpieczony w dniu zdarzenia.

  Oczywiście przyjmując, że nie będzie podstaw do regresu. Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (tekst. jedn. Dz. U. z 1992 r. Nr 96, poz. 475 ze zm.) ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierowcy pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie nietrzeźwości, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo ściganie przestępcy. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 4) zbiegł z miejsca zdarzenia. Zgodnie z art. 110 przedmiotowej ustawy z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie. Wobec tego wówczas odpowiedzialność właściciela pojazdu jak i sprawcy szkody względem Funduszu jest solidarna zgodnie z art. 441 § 1 k.c..

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.