fbpx

Suma gwarancyjna!

 • This topic is empty.
Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Autor
  Wpisy
 • #200526
  kimjaco

  Witam!
  Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.Prosze o informację jak była suma gwarancyjna z tytułu obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w 1991 roku w PZU?

  #259483
  kedyw

  łojojo, to nielada pytanie. wiesz suma gwarancyjna w oc jest taka sama według mojej oceny i sprecyzowana w ustawie..musiałbyś poszukać tekstu pierwotnego ustawy o ubepzieczeniach obowiązkowych
  teraz to wygląda tak:
  ___________–
  Art. 36. 1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
  1) (15) w przypadku szkód na osobie – 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  2) (16) w przypadku szkód w mieniu – 300.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  – ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
  2. Za szkody spowodowane w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2, zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona w ust. 1.

  #259484
  kimjaco

  dzięki:)

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.