TVP – Poszkodowany po wypadku wstaje z wózka. Pomoc VOX VERITAS.

Avatar
ludwik
Poszkodowany

POMOC – DORADCY PO WYPADKU

Poszkodowany mia? urazy g?owy, szyi, miednicy, nogi i narz?dów wewn?trznych. Przeszed? kilka operacji ratuj?cych ?ycie. Ju? zawsze mia? je?dzi? na wózku. Nikt nie móg? mu pomóc. Wreszcie trafi? do VOX VERITAS Rehabilitacja – doradcy po wypadku , który zaproponowa? badanie i leczenie w Górno?l?skim Centrum Medycyny i Rehabilitacji w Katowicach. AMED wraz z doradc? poszkodowanych VOX VERITAS Rehabilitacja zaprojektowali nowatorsk? metod? rehabilitacji, chc?c poprawi? jako?? ?ycia Panu Ludwikowi. G?ównym celem jest uzyskanie pozycji stoj?cej i poruszanie si? bez wózka inwalidzkiego. Wspólny pomys? na leczenie da? zaskakuj?cy efekt i jest wspólnym sukcesem.

TERAPIA FINANSOWANA JEST Z OC SPRAWCY WYPADKU

Nowoczesna specjalistyczna i celowana rehabilitacja oraz dedykowane ortezy redresyjne finansowane s? z oc sprawcy wypadku. Doradca po wypadku VOX VERITAS Rehabilitacja zapewnia odpowiednie zaplecze i wiedz?, aby udowodni? zasadno?? zastosowania tego konkretnego nowoczesnego i drogiego typu leczenia oraz konieczno?? pokrycia wszelkich kosztów z tym zwi?zanych przez Ubezpieczyciela sprawcy wypadku zgodnie z wyrokiem S?du Najwy?szego z 2016r.

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać