fbpx

uraz oka po wypadku w pracy

 • This topic has 5 odpowiedzi, 4 odpowiedzi, and was last updated 16/05/2018 by dziwnik.
Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Autor
  Wpisy
 • #207225
  mateusz0731

  Witam!
  Mam takie małe pytanie… Miałem wypadek dokładnie 5 miesięcy temu. Mam mały uraz oka. Dostałem kawałkiem klepki w oko w tej chwili widzę w jakiś 45% i moje pytanie jest nastempujace czy mogę się starać o jakieś świadczenia gdyż sadze ze jestem niezdolny do pracy gdyż pracuje przy produkcji drewna i wzrok jest najważniejszy. I dodam ze mój lekarz prowadzący nie chętnie wypisuje mi zwolnienia L4

  #290894
  szkoda
  mateusz0731 wrote:
  Witam!
  Mam takie małe pytanie… Miałem wypadek dokładnie 5 miesięcy temu. Mam mały uraz oka. Dostałem kawałkiem klepki w oko w tej chwili widzę w jakiś 45% i moje pytanie jest nastempujace czy mogę się starać o jakieś świadczenia gdyż sadze ze jestem niezdolny do pracy gdyż pracuje przy produkcji drewna i wzrok jest najważniejszy. I dodam ze mój lekarz prowadzący nie chętnie wypisuje mi zwolnienia L4

  1) Szkodę można likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych jak i indywidualnych. Jeśli to był wypadek przy pracy wówczas można domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu, a następnie ewentualne uzupełniające odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka.

  #290895
  mateusz0731

  a czy jest szansa ze dostanie świadczenia rehabilitacyjne bo nie wiem czy się starać o to

  #290896
  szkoda
  mateusz0731 wrote:
  a czy jest szansa ze dostanie świadczenia rehabilitacyjne bo nie wiem czy się starać o to

  1) Tak. Na 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłku chorobowego składa się wniosek do ZUS na druku ZUS Np- 7 o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie na druku ZUS N-9, które jest ważny 30 dni od daty wystawienia, wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10 za wyjątkiem gdy niezdolność postała po ustaniu tytuły ubezpieczenia lub osoba prowadzi działalność pozarolniczą, protokół powypadkowy lub kartę wypadku. Płatnik wystawia również zaświadczenie na druku ZUS Z-3 dla pracowników i ZUS Z-3a dla pozostałych ubezpieczonych. W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) można ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny składając uprzednio wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które jest ważny 30 dni od daty wystawienia, kserokopię wszelkiej dokumentacji medycznej oraz dowodu tożsamości. W przypadku wypadku przy pracy pracownikowi przysługuje: 1) jednorazowe odszkodowanie z ZUS na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) pod warunkiem, że przyczyną wypadku nie była wyłącznie wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracownika. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Przepis ten ma wyłącznie zastosowanie do świadczeń z ustawy wypadkowej przysługujących pracownikowi, a nie przysługujących osobom najbliższym zmarłego w wyniku wypadku pracownika. Jeżeli w przewidzianych w tym przepisie okolicznościach pracownik poniósł śmierć to uprawnieni członkowie rodziny nie tracą prawa do świadczeń. Wynika to z treści tego przepisu i znalazło potwierdzenie w utrwalonym od lat orzecznictwie sądowym. Warunkiem uzyskania świadczeń przez pozostałych, uprawnionych członków rodziny pracownika jest aby śmierć tego pracownika nastąpiła w związku z wypadkiem przy pracy. Przepis ten nie wyłącza prawa do świadczeń, jeżeli do spowodowania wypadku dołączyły się inne przyczyny, poza naruszeniem przepisów przez pracownika. W przypadku zaistnienia dodatkowych, nie leżących po stronie pracownika przyczyn nie ma potrzeby badania stopnia zawinienia pracownika, który w takim przypadku, nawet przy udowodnieniu winy umyślnej, zachowuje prawo do świadczeń. Takie stanowisko było wielokrotnie prezentowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ostatnio w wyrokach z dnia 13 stycznia 1998 r., II UKN 446/97 (OSNAPiUS 1997 nr 23, poz. 693), z dnia 23 kwietnia 1998 r., II UKN 11/98 (OSNAPiUS 1998 nr 7, poz. 253) i z dnia 5 maja 1998 r., II UKN 29/98. (OSNAPiUS 1998 nr 8, poz. 288). Aby spełniona była ustawowa definicja wypadku określona w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) muszą być spełnione kumulatywnie przesłanki: 1) nagłość zdarzenia; 2) przyczyna zewnętrzna; 3) skutek w postaci urazu lub śmierci; 4) nastąpiło w związku z pracą. Brak jednego z tych elementów powoduje, że zdarzenie nie może być uznane za wypadek przy pracy. Wobec tego stan nietrzeźwości może wpierw prowadzić do ustalenia, że ów stan mógł doprowadzić do zerwania związku zdarzenia z pracą.

  #209462
  paujon0049

  Witam, w styczniu miałam wypadek przy pracy rozkladajac towar na magazynie podnosząc glowe uderzyłam sie o wystajacy rog kartonu. W.wyniku tego uszkodzilam sobie oko. Spisany zostal protokol wypadkowy zdarzenie zostalo zaklwalifikowe za wypadek przy pracy. Udałaam sie do szpitala tam zostala usunieta odstajaca czesc rogowki. L4 2 tygodnie, antybiotyki masci i witaminy przepisane. Zdarza sie ze po nocy bardzo mnie te oko boli, zglaszane lekarzowi, twierdzi ze trzeba wiecej sztucznych ez wpuszczac. Po zakonczeniu leczenia zlozylam pismo o jednorazowe odszkodowanie. Wstawiłam sie na komisje 26.04.2018 dzis dostalam pismo ze uszczerbek za zdrowiu jest 0 i nie zostanie wyplacone odszkodowanie. Jak zerowe jak nadal odczuwam skutki czy mozna sie odwolac prosze o porade co napisac w odwolaniu

  #296817
  dziwnik

  Dzień dobry.
  Mój siostrzeniec w lipcu 2017 miał wypadek w pracy spadł z wysokości 14 m na beton ma bardzo poważne urazy .
  Prokurator wniósł oskarżenie z urzędu przeciwko pracodawcy ,wkrótce zacznie się rozprawa czy ma wynająć prawnika jako
  jego pełnomocnika czy to zbędny wydatek.
  dziękuję z poważaniem Teresa

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.