fbpx

Uszczerbek ciała. Sprawa umorzona. Co to oznacza?

Avatar
Skalar
Poszkodowany

Witam wszystkich. Czy po wyroku sądu, który umorzył sprawę nie uznając winy ani niewinności oskarżonego mam szansę w sądzie cywilnym uzyskać odszkodowanie od sprawcy za doznaną krzywdę? Sprawca wybił mi dwa przednie zęby. Mam na myśli kwotę potrzebną na uzupełnienie uzębienia. Sąd nakazał oskarżonemu zwrot dla mnie kosztów zastępstwa procesowego i umorzył sprawę ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. To, że sprawca wybił mi zęby jest bezsporne. Sprawca w jednej z wielu rozpraw na pytanie sądu o doznane obrażenia ręki, które opisane były w jego obdukcji lekarskiej sam przyznał, że nastąpiło to w wyniku rozcięcia o moje zęby. Ja sam natomiast wcześniej uległem wypadkowi komunikacyjnemu, gdzie doznałem urazu głowy. Nie wszystko wróciło do normy. Sprawca ma już wiele wyroków karnych( pozbawienia wolności w zawieszeniu) na swoim koncie i ciągle ma konflikty z funkcjonariuszami. Na pierwszą rozprawę przyszedł pobudzony, Lekceważył i znieważał wszystkich na sali rozpraw włącznie z przewodniczącą, która wezwała funkcjonariuszy Policji w celu przebadania oskarżonego na zawartość alkoholu w organizmie. Sprawca odmówił i nie pozwolił na badanie. Groził pozbawieniem życia, wyzywał używając przy tym słów wulgarnych. Wypchnął ławę dla oskarżonych niemal na środek sali rozpraw. Przewodnicząca chciała zbadać oskarżonego też pod kątem zawartości w jego organizmie narkotyków lub substancji niedozwolonych ale ostatecznie zrezygnowała z tego zamysłu wyznaczając nowy termin rozprawy i pozwalając oddalić się wszystkim, w tym oskarżonemu, na którego nigdy nie została nałożona kara porządkowa. Tylko ja bezpośrednio po opuszczeniu budynku sądu udałem się do komisariatu Policji, gdzie złożyłem zawiadomienie odnośnie gróźb pozbawienia życia. Tego dnia do sądu wezwane zostało pogotowie ratunkowe do jednej osoby, która miała zeznawać jako świadek. Na miejscu były wszystkie osoby wezwane na rozprawę ale nie doszło do odczytania aktu oskarżenia. Ponawiam pytanie: Czy po wyroku sądu, który umorzył sprawę nie uznając winy ani niewinności oskarżonego mam szansę w sądzie cywilnym uzyskać odszkodowanie od sprawcy na naprawę uzębienia? Np. implanty dwóch zębów?

Avatar
szkoda
Poszkodowany

Jak najbardziej umorzenie sprawy karnej nie pozbawia skutecznego dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu cywilnym. W myśl art. 414. § 1 k.p.k. w razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wyłączającej ściganie lub danych przemawiających za warunkowym umorzeniem postępowania, sąd wyrokiem umarza postępowanie albo umarza je warunkowo. Jednakże w razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 sąd wydaje wyrok uniewinniający, chyba że sprawca w chwili czynu był niepoczytalny. W myśl art. 17 § 1 k.p.k. nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, 2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa. Co ważne zgodnie z art. 11 k.p.c. tylko ustalenie wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać