fbpx

wypadek a zwrot kosztów

 • This topic is empty.
Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 19)
 • Autor
  Wpisy
 • #207207
  ewunia1440

  w lutym uległam wpadkowi w pracy.mam dość poważny uraz stopy (zerwane więzadła wraz z odłamkiem kostnym). świadczenie chorobowe wypłaca mi pracodawca , ponieważ jest to firma zatrudniająca powyżej 20 osób. mam w związku z tym pytania : 1) jak długo zakład będzie wpłacał chorobowe? 2) kiedy i komu mam przekazać rachunki za rehabilitację oraz dodatkowe badania(usg żył). 3) czy otrzymam zwrot kosztów za paliwo. serdecznie dziękuje za pomoc!!!

  #290766
  Kancelaria Prawna
  ewunia1440 wrote:
  w lutym uległam wpadkowi w pracy.mam dość poważny uraz stopy (zerwane więzadła wraz z odłamkiem kostnym). świadczenie chorobowe wypłaca mi pracodawca , ponieważ jest to firma zatrudniająca powyżej 20 osób. mam w związku z tym pytania : 1) jak długo zakład będzie wpłacał chorobowe? 2) kiedy i komu mam przekazać rachunki za rehabilitację oraz dodatkowe badania(usg żył). 3) czy otrzymam zwrot kosztów za paliwo. serdecznie dziękuje za pomoc!!!

  1. zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez okres niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż 182 dni, potem może Pani otrzymać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

  2. rachunki związane z kosztami leczenia przejazdami będzie można refundować jeśli ktoś odpowiada cywilnie za wypadek np. pracodawca, inna osoba lub posiada Pani ubezpieczenie NNW które w swoim zakresie koszty leczenia.

  Proszę napisać o przyczynach wypadku i ustaleniach zespołu powypadkowego – co było przyczyną, czy stwierdzono winę pracodawcy, w jakim zakładzie Pani pracuje.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią – stopka poniżej.

  #290767
  szkoda
  ewunia1440 wrote:
  w lutym uległam wpadkowi w pracy.mam dość poważny uraz stopy (zerwane więzadła wraz z odłamkiem kostnym). świadczenie chorobowe wypłaca mi pracodawca , ponieważ jest to firma zatrudniająca powyżej 20 osób. mam w związku z tym pytania : 1) jak długo zakład będzie wpłacał chorobowe? 2) kiedy i komu mam przekazać rachunki za rehabilitację oraz dodatkowe badania(usg żył). 3) czy otrzymam zwrot kosztów za paliwo. serdecznie dziękuje za pomoc!!!

  1) 182 od pierwszego dnia niezdolności do pracy, po tym okresie można uzyskać świadczenie rehabilitacyjne. Na 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłku chorobowego składa się wniosek do ZUS na druku ZUS Np- 7 o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie na druku ZUS N-9, które jest ważny 30 dni od daty wystawienia, wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10 za wyjątkiem gdy niezdolność postała po ustaniu tytuły ubezpieczenia lub osoba prowadzi działalność pozarolniczą, protokół powypadkowy lub kartę wypadku. Płatnik wystawia również zaświadczenie na druku ZUS Z-3 dla pracowników i ZUS Z-3a dla pozostałych ubezpieczonych. W Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) można ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny składając uprzednio wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które jest ważny 30 dni od daty wystawienia, kserokopię wszelkiej dokumentacji medycznej oraz dowodu tożsamości;

  2) Ubezpieczycielowi w ramach likwidacji szkody z polisy OC np. pracodawcy (likwidacja szkody na zasadzie winy lun na zasadzie ryzyka);

  3) Pkt 2.

  #290768
  ewunia1440

  przyczyną wypadku były wygłupy kolegi i koleżanki z pracy.szłam po schodach do biura podpisać aneks do umowy,oni szli w tym momencie z przeciwnej strony.w momencie kiedy mnie zauważyli koleżanka podburzyła kolegę mówiąc „zatrzymaj ją ” ,on w tym momencie złapał mnie za ręce i pociągnął, ja w gestii obrony niefortunnie stanęłam i poczułam tylko ból.nieświadoma swego stanu pracowałam jeszcze 4 godziny. nie zgłosiłam brygadziście zdarzenia ponieważ byłam pewna że nic takiego się nie stało (na szczęście powiedziałam i pokazałam nogę koleżance na stanowisku). po pracy pojechałam do chirurga (dopiero w domu zobaczyłam krwiaki na stopie) i on stwierdził jakiego typu mam uraz, założył mi langietę z gipsu.kiedy wyszłam z gipsowni od razu zadzwoniłam do przełożonego i poinformowałam go o wszystkim.to było w czwartek. we wtorek zjawił się u mnie behapowiec z protokołem powypadkowym oraz zeznaniami kolegi oraz koleżanek ,jednej która sprowokowała oraz drugiej która widziała moją nogę.wszyscy potwierdzili co mówiłam.w całej firmie był wywieszony protokół powypadkowy i pracownicy mieli szkolenie ku przestrodze.od wypadku minęło 11 tygodni a ja wciąż nosze na nodze ortezę,14 rozpoczynam znowu rehabilitację (oczywiście prywatnie,bo na nfz był termin za 3 miesiące) proszę o podpowiedzenie mi jakie mam prawa. i mam jeszcze jedno pytanie mam umowę do 5 listopada (pracuje już 5 lat i właśnie powinnam dostać umowę na stałe) czy pracodawca może mi nie przedłużyć umowy? jeszcze raz dziękuje za pomoc!!!

  #290769
  szkoda
  ewunia1440 wrote:
  przyczyną wypadku były wygłupy kolegi i koleżanki z pracy.szłam po schodach do biura podpisać aneks do umowy,oni szli w tym momencie z przeciwnej strony.w momencie kiedy mnie zauważyli koleżanka podburzyła kolegę mówiąc „zatrzymaj ją ” ,on w tym momencie złapał mnie za ręce i pociągnął, ja w gestii obrony niefortunnie stanęłam i poczułam tylko ból.nieświadoma swego stanu pracowałam jeszcze 4 godziny. nie zgłosiłam brygadziście zdarzenia ponieważ byłam pewna że nic takiego się nie stało (na szczęście powiedziałam i pokazałam nogę koleżance na stanowisku). po pracy pojechałam do chirurga (dopiero w domu zobaczyłam krwiaki na stopie) i on stwierdził jakiego typu mam uraz, założył mi langietę z gipsu.kiedy wyszłam z gipsowni od razu zadzwoniłam do przełożonego i poinformowałam go o wszystkim.to było w czwartek. we wtorek zjawił się u mnie behapowiec z protokołem powypadkowym oraz zeznaniami kolegi oraz koleżanek ,jednej która sprowokowała oraz drugiej która widziała moją nogę.wszyscy potwierdzili co mówiłam.w całej firmie był wywieszony protokół powypadkowy i pracownicy mieli szkolenie ku przestrodze.od wypadku minęło 11 tygodni a ja wciąż nosze na nodze ortezę,14 rozpoczynam znowu rehabilitację (oczywiście prywatnie,bo na nfz był termin za 3 miesiące) proszę o podpowiedzenie mi jakie mam prawa. i mam jeszcze jedno pytanie mam umowę do 5 listopada (pracuje już 5 lat i właśnie powinnam dostać umowę na stałe) czy pracodawca może mi nie przedłużyć umowy? jeszcze raz dziękuje za pomoc!!!

  1) Szkodę można likwidować z ubezpieczenia wypadkowego domagając się jednorazowego odszkodowania z ZUS oraz uzupełniających świadczeń od pracodawcy na zasadzie winy (za pracowników). Szkodę można też likwidować z wszelkich ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych jak i indywidualnych. Pracodawca odpowiada za zapewnienie zatrudnionym pracownikom bezpiecznych warunków wykonywania powinności pracowniczych bez narażania swojego zdrowia lub życia. Powyższe prowadzi do wniosku, że za zaniechanie zapewnienia pracownikom warunków bezpiecznej pracy zatrudniające go przedsiębiorstwo lub zakład odpowiada na zasadzie winy własnej, w tym zawinionego zaniedbania innych pracowników, lub winy wynikającej z braku sprawowania należytego nadzoru nad wykonywaną pracą przez pracowników, którzy nieodpowiedzialnymi działaniami na terenie przedsiębiorstwa lub zakładu wyrządzają szkodę innemu pracownikowi. S.N. w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 listopada 2009 r., IV CSK 257/09 napisał: „Zagarnięcie należących do powoda sum pieniężnych przez pracowników Banku obsługujących rachunek inwestycyjny powoda było możliwe ze względu na nieprzestrzeganie przez pozwany Bank odpowiednich, wewnętrznych procedur bankowych. Wprawdzie wyrządzenie powodowi szkody nastąpiło przy wykonywaniu czynności pracowniczych pracowników bankowych, nie przesądza to jednak kontraktowej odpowiedzialności Banku wobec powoda (art. 471 k.c.). Tolerowanie przez Bank działalności nielegalnej (przestępczej) własnych pracowników stanowi czyn niedozwolony instytucji bankowej uzasadniający odpowiedzialność deliktową tej instytucji na podstawie art. 415 k.c.(…)”. Dalej wywodzi: „W razie powstania odpowiedzialności deliktowej kilku podmiotów za tę samą szkodę (art. 441 § 1 k.c.) pojawiła się zarówno tendencja do przyjmowania takiego samego (dłuższego) terminu przedawnienia roszczeń skierowanych wobec tych podmiotów, jak i tendencja zmierzająca do eksponowania dłuższego terminu przedawnienia tylko wobec osoby popełniającej przestępstwo. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r., III CK 171/05 (nie publ.) przyjęto, że art. 442 § 2 k.c. może mieć zastosowanie również wobec osoby prawnej”. Dalej wywodzi: „W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1962 r., 2 CR 1064/61 (OSNCP 1963, nr 9, poz. 211) wyjaśniono, że z dyspozycji art. 283 § 4 k.z. (odpowiednika art. 442 § 2 k.c.) wynika, iż istotne jest tylko to, czy szkoda była wynikiem zbrodni lub występku, a nie to, czy dopuścił się jej bezpośrednio pozwany;

  2) Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu i podpisanie następnej jest konsekwencją zgodnego oświadczenia obu stron umowy. Wobec tego pracodawca jako jedna strona umowy może nie wyrazić chęci na następna umową. Na marginesie zaznaczę, że obecnie pracę na umowie o pracę można bardzo łatwo stracić- wystarczy, że pracodawca napisze, że przyczyną wypowiedzenia umowy jest to, że pracodawca szuka jeszcze lepszego pracownika. Przynajmniej wykreowała się taka patologia w sądach pracy. Jedynie chodzi o spełnienie wymogów formalnych z art 30 § 4 k.p. (przyczyna jasna, zrozumiała, dostateczne konkretna, rzeczywista).

  #290770
  konrad157
  ewunia1440 wrote:
  przyczyną wypadku były wygłupy kolegi i koleżanki z pracy.szłam po schodach do biura podpisać aneks do umowy,oni szli w tym momencie z przeciwnej strony.w momencie kiedy mnie zauważyli koleżanka podburzyła kolegę mówiąc „zatrzymaj ją ” ,on w tym momencie złapał mnie za ręce i pociągnął, ja w gestii obrony niefortunnie stanęłam i poczułam tylko ból.nieświadoma swego stanu pracowałam jeszcze 4 godziny. nie zgłosiłam brygadziście zdarzenia ponieważ byłam pewna że nic takiego się nie stało (na szczęście powiedziałam i pokazałam nogę koleżance na stanowisku). po pracy pojechałam do chirurga (dopiero w domu zobaczyłam krwiaki na stopie) i on stwierdził jakiego typu mam uraz, założył mi langietę z gipsu.kiedy wyszłam z gipsowni od razu zadzwoniłam do przełożonego i poinformowałam go o wszystkim.to było w czwartek. we wtorek zjawił się u mnie behapowiec z protokołem powypadkowym oraz zeznaniami kolegi oraz koleżanek ,jednej która sprowokowała oraz drugiej która widziała moją nogę.wszyscy potwierdzili co mówiłam.w całej firmie był wywieszony protokół powypadkowy i pracownicy mieli szkolenie ku przestrodze.od wypadku minęło 11 tygodni a ja wciąż nosze na nodze ortezę,14 rozpoczynam znowu rehabilitację (oczywiście prywatnie,bo na nfz był termin za 3 miesiące) proszę o podpowiedzenie mi jakie mam prawa. i mam jeszcze jedno pytanie mam umowę do 5 listopada (pracuje już 5 lat i właśnie powinnam dostać umowę na stałe) czy pracodawca może mi nie przedłużyć umowy? jeszcze raz dziękuje za pomoc!!!

  Uważam, że pracodawca powinien wystąpić z roszczeniem regresowym w stosunku do sprawcy. W doktrynie prawa pracy wykształciła się zasada, że pracodawca, który wypłacił pracownikowi wynagrodzenie w okresie niezdolności do pracy, przysługuje roszczenie zwrotne w stosunku do osoby odpowiedzialnej za spowodowanie lub przyczynienie się do niezdolności do pracy (uchw. SN z 19.9.1997 r., III CZP 41/97, OSP 1998, Nr 2, poz. 32). Zasada ta ma zastosowanie w przypadku wypłaty świadczeń w oparciu o art. 92 § 1 KP, ale wydaje się, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby ją stosować również w przypadku, w którym właśnie się Pani znalazła. W uchwale z 15.11.1983 r., (III CZP 53/83, OSNCP 1984, Nr 6, poz. 92) Sąd Najwyższy przyjął, że uspołeczniony zakład pracy, który wypłacił swojemu pracownikowi lub członkowi jego rodziny odszkodowanie pieniężne z tytułu wypadku przy pracy, może dochodzić od osoby trzeciej, będącej sprawcą czynu powodującego konieczność tego świadczenia, zwrotu wypłaconego odszkodowania na podstawie art. 441 § 3 KC.
  Powinna Pani rozważyć pozwanie osób odpowiedzialnych za uszczerbek na zdrowiu. Na ten temat powinni wypowiedzieć się prawnicy zajmujący się tą problematyką.

  #290771
  szkoda
  konrad157 wrote:
  Uważam, że pracodawca powinien wystąpić z roszczeniem regresowym w stosunku do sprawcy. W doktrynie prawa pracy wykształciła się zasada, że pracodawca, który wypłacił pracownikowi wynagrodzenie w okresie niezdolności do pracy, przysługuje roszczenie zwrotne w stosunku do osoby odpowiedzialnej za spowodowanie lub przyczynienie się do niezdolności do pracy (uchw. SN z 19.9.1997 r., III CZP 41/97, OSP 1998, Nr 2, poz. 32). Zasada ta ma zastosowanie w przypadku wypłaty świadczeń w oparciu o art. 92 § 1 KP, ale wydaje się, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby ją stosować również w przypadku, w którym właśnie się Pani znalazła. W uchwale z 15.11.1983 r., (III CZP 53/83, OSNCP 1984, Nr 6, poz. 92) Sąd Najwyższy przyjął, że uspołeczniony zakład pracy, który wypłacił swojemu pracownikowi lub członkowi jego rodziny odszkodowanie pieniężne z tytułu wypadku przy pracy, może dochodzić od osoby trzeciej, będącej sprawcą czynu powodującego konieczność tego świadczenia, zwrotu wypłaconego odszkodowania na podstawie art. 441 § 3 KC.
  Powinna Pani rozważyć pozwanie osób odpowiedzialnych za uszczerbek na zdrowiu. Na ten temat powinni wypowiedzieć się prawnicy zajmujący się tą problematyką.

  To czy pracodawca może skutecznie wnieść regres w stosunku do pracownika nie jest takie oczywiste i trzeba bardzo dokładnie znać ustalenia, okoliczności i przyczyny wypadku. W mojej ocenie szkody wyrządzona nie umyślnie przez współpracownika w wyniku świadomej winy nieumyślnej lub nieświadomej winy nieumyślnie nie daje podstaw do regresu. Proszę też zwrócić uwagę na pojęcie osoby trzeciej za którą nie ponosi odpowiedzialności, gdzie nie jest to współpracownik gdyż za niego pracodawca ponosi odpowiedzialność i wówczas pracodawca nie może wyłączyć się od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka ponoszonej zgodnie z art 435 k.c.. Zgodnie z art. 120 § 2 k.p. wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału. Jednak zgodnie z art 122 k.p. jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Proszę jednak zauważyć, że jest tu mowa o osobie trzeciej, a nie o współpracowniku. Nie ulega wątpliwości, że regres związany jest z winą umyślną sprawcy szkody np. regres T.U., ZUS etc.. Zgodnie z art 70 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) jeżeli niezdolność ubezpieczonego do pracy uzasadniająca wypłatę zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego została spowodowana przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo płatnik składek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, może dochodzić od sprawcy zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Na marginesie podam uchwałę Sądu Najwyższego z dn. 2001-04-27 III CZP 5/01 ”Kasie chorych oraz publicznemu samodzielnemu zespołowi opieki zdrowotnej nie przysługuje w stosunku do sprawcy szkody, wyrządzonej czynem niedozwolonym na osobie ubezpieczonej, roszczenie o zwrot poniesionych przez nich kosztów leczenia”.

  #290772
  ewunia1440

  Panowie ja już się pogubiłam w tych przepisach o których piszecie.Proszę przetłumaczcie to na prosty,zrozumiały język.Jestem pracownikiem fizycznym,napisałam do Was z prośbą o pomoc,na co dzień nie mam styczności z kodeksem a w takiej sytuacji jestem pierwszy raz i kompletnie zgłupiałam!!! zadam pytania i proszę o prostą odpowiedz
  1) mam umowę do listopada,czy pracodawca może mi nie przedłużyć umowy ze względu na wypadek(powinnam dostać umowę na stałe,przepracowałam w tej firmie 5 lat) ?
  2)kiedy i komu przekazać rachunki za koszty leczenia?
  3)piszecie o zasiłku rehabilitacyjnym,czy i gdzie to załatwić jeśli jestem w trakcie lecenia?
  Dziękuje i oczekuje na Państwa odpowiedz.

  #290773
  szkoda
  ewunia1440 wrote:
  Panowie ja już się pogubiłam w tych przepisach o których piszecie.Proszę przetłumaczcie to na prosty,zrozumiały język.Jestem pracownikiem fizycznym,napisałam do Was z prośbą o pomoc,na co dzień nie mam styczności z kodeksem a w takiej sytuacji jestem pierwszy raz i kompletnie zgłupiałam!!! zadam pytania i proszę o prostą odpowiedz
  1) mam umowę do listopada,czy pracodawca może mi nie przedłużyć umowy ze względu na wypadek(powinnam dostać umowę na stałe,przepracowałam w tej firmie 5 lat) ?
  2)kiedy i komu przekazać rachunki za koszty leczenia?
  3)piszecie o zasiłku rehabilitacyjnym,czy i gdzie to załatwić jeśli jestem w trakcie lecenia?
  Dziękuje i oczekuje na Państwa odpowiedz.

  1) Tak- pracodawca może Pani nie przedłużyć umowy i nie musi podawać żadnej przyczyny. Po prostu umowa wygasa i tyle. Ponadto pracodawca może Pani w każdym momencie wypowiedzieć umowę nawet z tego powodu, że Pani jest dobrym pracownikiem ale pracodawca szuka jeszcze lepszego i żadne odwołania do sądu pracy co do zasady są nieskuteczne, a już w szczególności jeśli chodzi o stanowiska kierownicze. Kwestia tylko aby pracodawca spełnił wymogi formalne z art. 30 § 4 k.p.;

  2) Ubezpieczycielowi przed którym likwiduje Pani szkodę tj. z ubezpieczenia NNW jeśli umowa przewiduje zwrot takowych kosztów leczenia oraz gdyby Pani likwidowała szkodę z polisy OC pracodawcy na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka;

  3) Wniosek składa się do ZUS. Na 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłku chorobowego składa się wniosek do ZUS na druku ZUS Np- 7 o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie na druku ZUS N-9, które jest ważny 30 dni od daty wystawienia, wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10 za wyjątkiem gdy niezdolność postała po ustaniu tytuły ubezpieczenia lub osoba prowadzi działalność pozarolniczą, protokół powypadkowy lub kartę wypadku. Płatnik wystawia również zaświadczenie na druku ZUS Z-3 dla pracowników i ZUS Z-3a dla pozostałych ubezpieczonych.

  #290774
  ewunia1440

  W protokole powypadkowym w punkcie 5 stwierdzono :ustalono następujące przyczyny wypadku: – żarty osób trzecich(187), -inna przyczyna – niewłaściwe stąpnięcie na stopniu schodów (999) .stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa prac,w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia.
  Mam pytanie co to dla mnie oznacza, czy pracodawca na podstawie tych stwierdzeń jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przeze mnie (rehabilitacja,leki) ?

  #290775
  szkoda
  ewunia1440 wrote:
  W protokole powypadkowym w punkcie 5 stwierdzono :ustalono następujące przyczyny wypadku: – żarty osób trzecich(187), -inna przyczyna – niewłaściwe stąpnięcie na stopniu schodów (999) .stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa prac,w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia.
  Mam pytanie co to dla mnie oznacza, czy pracodawca na podstawie tych stwierdzeń jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przeze mnie (rehabilitacja,leki) ?

  1) Mało podanych informacji aby móc to stwierdzić. Do uzyskania jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu konieczne jest aby nie było stwierdzone winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika w tym stanu nietrzeźwości. Natomiast od pracodawcy można domagać się uzupełniających świadczeń na podstawie k.c. na zasadzie winy (o ile stwierdzono naruszenie przepisów prawa pracy i innych przez pracodawcę lub można to wykazać pomimo braku takiego wpisu w protokole powypadkowym, gdyż przed T.U. protokół powypadkowy nie jest głównym dowodem na winę lub zaniedbanie pracodawcy) lub na zasadzie ryzyka o ile ów zakład pracy napędzany jest siłami przyrody.

  Ustęp 4 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „ustalono następujące okoliczności wypadku:”.
  (…)

  Ustęp 5 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególnione wpisy w tiret pierwszym, drugim, trzecim, czwartym.

  „Ustalono następujące przyczyny wypadku:”
  – (…)

  – „Stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać dowody):”
  (…)

  – „Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika następujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody):”
  (…)

  – „Stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie- zamieścić informację o tym fakcie)”
  (…)

  Ustęp 6 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „skutki wypadku (rodzaj i umiejscowienie urazu)”.
  (…)

  Ustęp 7 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „Stwierdza się, że wypadek: (jest), (nie jest)
  – wypadkiem przy pracy
  – traktowani na równi z wypadkiem przy pracy
  co uzasadnia się następująco:”
  (…)

  Ustęp 8 wzoru protokołu powypadkowego zamieszonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) zawiera wyszczególniony wpis: „rodzaj wypadku: indywidualny, zbiorowy, śmiertelny, ciężki, powodujący czasową niezdolność do pracy”.

  Czasowa niezdolność do pracy zarezerwowana jest dla wypadków indywidualnych. Natomiast zaznacza się wyłącznie „zbiorowy” lub wyłącznie „śmiertelny” lub też wyłącznie „ciężki” przekreślając pozostałe.

  #290776
  ewunia1440

  Witam,dziś otrzymałam wezwanie na komisję lekarza orzecznika zus.Czego mogę się spodziewać?Zwolnieni mam do 7.06.12.Cały czas noszę ortezę.Proszę o podpowiedz.

  #290777
  szkoda
  ewunia1440 wrote:
  Witam,dziś otrzymałam wezwanie na komisję lekarza orzecznika zus.Czego mogę się spodziewać?Zwolnieni mam do 7.06.12.Cały czas noszę ortezę.Proszę o podpowiedz.

  Jest to komisja bezpośrednie, badanie poszkodowanego i ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczna lub naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowia, a konkretniej jego wpływ m.in. na życie prywatne i zawodowe jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na odwołującego terminu na złożenie odwołania. Wówczas odwołanie od decyzji T.U. można praktycznie złożyć w terminie aż do czasu przedawnienia szkody. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

  #290765
  ewunia1440

  Wczoraj miałam komisję lekarza orzecznika.Stwierdził,że nie jestem zdolna do pracy.Wklepał coś do komputera,powiedział ,że lekarz prowadzący ma zdecydować kiedy wrócę do pracy, nie dając mi żadnych papierów.co dalej,proszę o pomoc!!!

  #290778
  szkoda
  ewunia1440 wrote:
  Wczoraj miałam komisję lekarza orzecznika.Stwierdził,że nie jestem zdolna do pracy.Wklepał coś do komputera,powiedział ,że lekarz prowadzący ma zdecydować kiedy wrócę do pracy, nie dając mi żadnych papierów.co dalej,proszę o pomoc!!!

  Od orzeczenia lekarskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia można złożyć sprzeciw.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 19)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.