fbpx

Wypadek samochodowy – przebieg biurokracji, papierologia stosowana

 • This topic is empty.
Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Autor
  Wpisy
 • #207205
  Pawelsz

  Przede wszystkim chciałem się przywitać z użytkownikami forum.

  Uczestniczyłem w poważniejszym wypadku samochodowym, byłem pasażerem. Jest to mój „pierwszy raz”, wcześniej nie miałem z takimi rzeczami styku. Jestem w szpitalu, za chwilę niby mam być wypisany, na razie nie mam żadnych papierów dla siebie, sprawa jest w toku. Jednakże obawiam się podejścia lekarza i ogólnie policji, gdyż trafiłem na wyjątkowo nieprzyjazne osobniki.

  W związku z tą sytuacją, chciałem was prosić o przedstawienie mi co i od kogo powinienem uzyskać? Jestem studentem, dodatkowo dorabiam na umowie o dzieło. Na uczelni grozi mi skreślenie z listy studentów, z racji dużych zaległości, pracodawca też patrzy na mnie niechętnie. Tak więc chciałbym wiedzieć jak załatwić to wszystko żeby wszystko było ok.

  Jaki papier i od kogo powinienem otrzymać? W jakim terminie? Jak ten papier powinien wyglądać, np. znalazłem na internecie informację o druku ZUS N-9, ale nie wiem czy to da mi coś na uczelni czy w pracy na umowie o dzieło. Przydałaby mi się lista „numerków”, bądź jakieś wzory druków żebym widział jak to wygląda (jestem wzrokowcem).

  Jeśli chodzi o pracodawcę to mówił że po prostu mam to jakoś udowodnić, ale bardziej zależy mi na załatwieniu sprawy na uczelni, bo szkoda mi tego jednego roku.

  Pozdrawiam,
  Paweł

  #290752
  Kancelaria Prawna
  Pawelsz wrote:
  Przede wszystkim chciałem się przywitać z użytkownikami forum.

  Uczestniczyłem w poważniejszym wypadku samochodowym, byłem pasażerem. Jest to mój „pierwszy raz”, wcześniej nie miałem z takimi rzeczami styku. Jestem w szpitalu, za chwilę niby mam być wypisany, na razie nie mam żadnych papierów dla siebie, sprawa jest w toku. Jednakże obawiam się podejścia lekarza i ogólnie policji, gdyż trafiłem na wyjątkowo nieprzyjazne osobniki.

  W związku z tą sytuacją, chciałem was prosić o przedstawienie mi co i od kogo powinienem uzyskać? Jestem studentem, dodatkowo dorabiam na umowie o dzieło. Na uczelni grozi mi skreślenie z listy studentów, z racji dużych zaległości, pracodawca też patrzy na mnie niechętnie. Tak więc chciałbym wiedzieć jak załatwić to wszystko żeby wszystko było ok.

  Jaki papier i od kogo powinienem otrzymać? W jakim terminie? Jak ten papier powinien wyglądać, np. znalazłem na internecie informację o druku ZUS N-9, ale nie wiem czy to da mi coś na uczelni czy w pracy na umowie o dzieło. Przydałaby mi się lista „numerków”, bądź jakieś wzory druków żebym widział jak to wygląda (jestem wzrokowcem).

  Jeśli chodzi o pracodawcę to mówił że po prostu mam to jakoś udowodnić, ale bardziej zależy mi na załatwieniu sprawy na uczelni, bo szkoda mi tego jednego roku.

  Pozdrawiam,
  Paweł

  1. z policji należy uzyskać notatkę urzędową z miejsca wypadku lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w wypadku i dane ubezpieczycieli samochodów uczestniczących w wypadku

  2. ze szpitala otrzyma Pan wypis i jego trzeba pilnować

  3. jeśli nie opłacał Pan składek na ubezpieczenie chorobowe w związku z umową u dzieło, to nie ma potrzeby wypełniania druków N-9 bo one nie będą do niczego potrzebne

  4. proszę gromadzić wszystkie rachunki związane z leczeniem

  5. jeśli Pan stan zdrowia nie pozwala na naukę warto pomyśleć o urlopie dziekańskim lub innym rozwiązaniu, które pozwoli na w miarę bezproblemowy powrót na uczelnię

  Jeśli chodzi o możliwości uzyskania odszkodowania to może Pan otrzymać:
  1. świadczenie z dobrowolnych ubezpieczeń NNW (samochodowe, uczelniane, prywatne) – termin na zgłoszenie to 3 lata od wypadku.

  2. świadczenia odszkodowawcze z polisy OC sprawcy wypadku, w wśród nich:
  – zadośćuczynienie za obrażenia ciała / krzywdę
  – odszkodowanie z tytułu poniesionych strat (leczenie, przejazdy, opieka) i utraconych korzyści (utracony dochód)

  W przypadku pytań lub chęci uzyskania pomocy prosimy o kontakt z Kancelarią – stopka poniżej.

  #290753
  szkoda
  Pawelsz wrote:
  Przede wszystkim chciałem się przywitać z użytkownikami forum.

  Uczestniczyłem w poważniejszym wypadku samochodowym, byłem pasażerem. Jest to mój „pierwszy raz”, wcześniej nie miałem z takimi rzeczami styku. Jestem w szpitalu, za chwilę niby mam być wypisany, na razie nie mam żadnych papierów dla siebie, sprawa jest w toku. Jednakże obawiam się podejścia lekarza i ogólnie policji, gdyż trafiłem na wyjątkowo nieprzyjazne osobniki.

  W związku z tą sytuacją, chciałem was prosić o przedstawienie mi co i od kogo powinienem uzyskać? Jestem studentem, dodatkowo dorabiam na umowie o dzieło. Na uczelni grozi mi skreślenie z listy studentów, z racji dużych zaległości, pracodawca też patrzy na mnie niechętnie. Tak więc chciałbym wiedzieć jak załatwić to wszystko żeby wszystko było ok.

  Jaki papier i od kogo powinienem otrzymać? W jakim terminie? Jak ten papier powinien wyglądać, np. znalazłem na internecie informację o druku ZUS N-9, ale nie wiem czy to da mi coś na uczelni czy w pracy na umowie o dzieło. Przydałaby mi się lista „numerków”, bądź jakieś wzory druków żebym widział jak to wygląda (jestem wzrokowcem).

  Jeśli chodzi o pracodawcę to mówił że po prostu mam to jakoś udowodnić, ale bardziej zależy mi na załatwieniu sprawy na uczelni, bo szkoda mi tego jednego roku.

  Pozdrawiam,
  Paweł

  1) Notatkę urzędową z policji z okoliczności wypadku, kartę informacyjną ze szpitala oraz inną dokumentacje medyczną. Zbierać rachunki z leczenia, rehabilitacji etc.;

  2) Termin rozsądny bliżej nie określony;

  3) Druk N-9 Panu nie jest potrzebny (potrzebny jest tylko w przypadku wypadku przy pracy na umowę o pracę lub umowę zlecenie- od 1 stycznia 2010 r. przestał obowiązywać art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w brzmieniu „Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, jeżeli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy”. Wobec tego od dn. 1 stycznia 2010 r. wszyscy zleceniobiorcy objęci ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, niezależnie od tego czy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy czy poza nią), gdyż po pierwsze umowę o dzieło nie jest oskładkowana, a choćby była umowa zlecenie to nie był to wypadek przy pracy (za wypadek w drodze do pracy Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowy. W przypadku wypadku przy pracy zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego przepisu świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Zgodnie z art. 57b przedmiotowej ustawy za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; 3) zwykłego spożywania posiłków; 4) odbywania nauki lub studiów. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży- w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia z ubezpieczenia chorobowego. Wobec tego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa jak i wypadku w drodze do pracy i pracy zawsze ustala i wypłaca pracodawca. Natomiast za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1 art. 92 k.p., trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach czyli na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 2 przedmiotowej ustawy miesięczny zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2: 1) przypada w okresie ciąży; 2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; 3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. W myśl art. 11 ust. 4 i 5 zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni. Wobec tego zgodnie z art. 61 ust. 1 przedmiotowej ustawy prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d (czyli osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych; b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym; c) ubezpieczonym będącym duchownymi; d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia; e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Oczywiście chodzi tutaj jedynie o ustalenia prawo do zasiłku chorobowego i fizyczną wypłatę owego zasiłku, gdyż ostatecznie pracodawca zawsze rozlicza się z ZUS. Zasiłki chorobowe zawsze pokrywane są z funduszu ZUS.

  #290754
  Parus Lex
  Pawelsz wrote:
  Przede wszystkim chciałem się przywitać z użytkownikami forum.

  Uczestniczyłem w poważniejszym wypadku samochodowym, byłem pasażerem. Jest to mój „pierwszy raz”, wcześniej nie miałem z takimi rzeczami styku. Jestem w szpitalu, za chwilę niby mam być wypisany, na razie nie mam żadnych papierów dla siebie, sprawa jest w toku. Jednakże obawiam się podejścia lekarza i ogólnie policji, gdyż trafiłem na wyjątkowo nieprzyjazne osobniki.

  W związku z tą sytuacją, chciałem was prosić o przedstawienie mi co i od kogo powinienem uzyskać? Jestem studentem, dodatkowo dorabiam na umowie o dzieło. Na uczelni grozi mi skreślenie z listy studentów, z racji dużych zaległości, pracodawca też patrzy na mnie niechętnie. Tak więc chciałbym wiedzieć jak załatwić to wszystko żeby wszystko było ok.

  Jaki papier i od kogo powinienem otrzymać? W jakim terminie? Jak ten papier powinien wyglądać, np. znalazłem na internecie informację o druku ZUS N-9, ale nie wiem czy to da mi coś na uczelni czy w pracy na umowie o dzieło. Przydałaby mi się lista „numerków”, bądź jakieś wzory druków żebym widział jak to wygląda (jestem wzrokowcem).

  Jeśli chodzi o pracodawcę to mówił że po prostu mam to jakoś udowodnić, ale bardziej zależy mi na załatwieniu sprawy na uczelni, bo szkoda mi tego jednego roku.

  Pozdrawiam,
  Paweł

  Witam,
  odpowiadając na Pana post proponuję:
  1. zbierać całą dokumentację medyczną, nawet przed wyjściem ze szpitala może Pan poprosić pielęgniarkę, żeby zrobiła kopie, bo przyda się Panu do odszkodowania,
  2. zbierać wszelkie rachunki za leki, taksówki,
  3. brać druki zwolnienia lekarskiego i przedłużać do czasu, kiedy będzie Pan zdolny do pracy – Panu ten druk na nic, ale dla pracodawcy może być to dowód, że faktycznie nie może Pan pracować i nie będzie problemu z powrotem do pracy. Dodatkowo kopie może Pan przesłać do uczelni – dla personelu administracyjnego takie dokumenty mają bardzo ważne znaczenie, choć w praktyce nie są one konieczne
  4. uczelnie zazwyczaj w niektórych przypadkach proponują tzw. indywidualny tok studiów – tzn dostaje Pan listę materiału do opanowania i na zaliczenia umawia się Pan indywidualnie(zwykle dla osób studiujących na kilku kierunkach, ale wydaje mi się, że w Pana przypadku też są podstawy). Dodatkowo proszę im przesłać kartę wypisu ze szpitala i oczywiście Wniosek o zrozumienie i możliwość indywidualnego toku studiów do czasu powrotu do sprawności

  Jeśli będzie Pan miał dalsze wątpliwości proszę pisać.
  Dodam, że nawet już teraz można złożyć roszczenie i kwota bezsporna zostanie wypłacona w terminie 30 dni od zgłoszenia, a jeżeli będzie Pan chciał powierzyć swoją sprawę Kancelarii proszę o kontakt przez baner lub mailowo.

  #290755
  Pawelsz

  Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, teraz wiem jak to już mniej więcej wygląda. Mam nadzieję że ta wiedza nie będzie potrzebna, ale czasem bywa inaczej.

  #290756
  Parus Lex
  Pawelsz wrote:
  Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, teraz wiem jak to już mniej więcej wygląda. Mam nadzieję że ta wiedza nie będzie potrzebna, ale czasem bywa inaczej.

  W razie dalszych wątpliwości proszę śmiało pytać.

  #290757
  szkoda
  Pawelsz wrote:
  Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, teraz wiem jak to już mniej więcej wygląda. Mam nadzieję że ta wiedza nie będzie potrzebna, ale czasem bywa inaczej.

  Wręcz przeciwnie- owa wiedza będzie potrzebna skoro będzie Pan likwidował szkodę. Z polisy OC pojazdu, którym kierował sprawca w ramach likwidacji szkody osobowej przysługuje odszkodowanie tj. m. in. koszty leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, leków, materiałów opatrunkowych, dodatkowego odżywiania, utraconego dochodu, zniszczonych rzeczy podczas wypadku, holowania pojazdu, parkingu pojazdu i wynajmu pojazdu zastępczego od chwili powstania szkody do dnia likwidacji szkody jako normalne następstwa zdarzenia z którego wynikła szkoda jak i zadośćuczynienie którego wysokość zależy m.in. od bólu fizycznego i cierpienia psychicznego tzw. krzywdy moralnej, przebytych zabiegów i operacji, nasilenia bólu i cierpień oraz czasu jego trwania, długotrwałość choroby, rozmiaru kalectwa i jego trwałości, wpływu trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie osobiste i społeczne, płci poszkodowanego, widocznych nieodwracalnych następstw medycznych wypadku tj. oszpecenia i kalectwa, wieku poszkodowanego, poczucia bezradności życiowej, nieprzydatności społecznej, wykluczenia społecznego, rodzaju wykonywanej pracy i zawodu, zwiększonych potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, z góry także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty odszkodowawczej tzw. renta odszkodowawcza na zwiększone potrzeby lub z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Zgodnie z tezą wyroku S.N. z dnia 10 czerwca 1999 r. II UKN 681/98 „Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę (art. 445 § 1 KC) należy uwzględniać przede wszystkim nasilenie cierpień, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia oraz konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym” (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 18 września 1970 r., II PR 267/70, OSNCP 1971 z. 6, poz. 103 oraz z dnia 15 lipca 1977 r., IV CR 266/77 i z dnia 23 kwietnia 1969 r., I PR 23/69 – nie publikowane). Podobnie S.N. w wyroku z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10 „Oceniając rozmiar doznanej krzywdy trzeba zatem wziąć pod rozwagę całokształt okoliczności, w tym rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie i czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz inne czynniki podobnej natury” (zob. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73, OSNC 1974, nr 9, poz. 145 oraz orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1965 r., II PR 280/65, OSNCP 1966, nr 10, poz. 168, z dnia 4 czerwca 1968 r., I PR 175/68, OSNCP 1969, nr 2, poz. 37, z dnia 10 października 1967 r., I CR 224/67, OSNCP 1968, nr 6, poz. 107, z dnia 19 sierpnia 1980 r., IV CR 283/80, OSNCP 1981, nr 5, poz. 81, z dnia 10 grudnia 1997 r., III CKN 219/97, nie publ., z dnia 20 marca 1998 r., II CKN 650/97, nie publ., z dnia 11 lipca 2000 r., II CKN 1119/98, nie publ., z dnia 12 października 2000 r., IV CKN 128/00, nie publ., z dnia 12 września 2002 r., IV CKN 1266/00, nie publ., z dnia 29 września 2004 r., II CK 531/03, nie publ., z dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 131/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 40 oraz z dnia 28 czerwca 2005 r., I CK 7/05, nie publ., z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 245/07, OSNC-ZD 2008, nr D, poz. 95, z dnia 14 lutego 2008 r., II CSK 536/07, OSP 2010, nr 5, poz. 47, z dnia 26 listopada 2009 r., III CSK 62/09, OSNC-ZD 2010, nr C, poz. 80 i z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 244/09, nie publ.). Przykładowo, w sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2002 r., IV CKN 1266/00, wysokość zadośćuczynienia dla powoda – ucznia poparzonego w dniu 24 listopada 1994 r. (łączna powierzchnia oparzeń – 7%, w tym oparzenia pierwszego i drugiego stopnia twarzy oraz drugiego i trzeciego stopnia rąk), została ustalona na 70 000 zł, a w sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1999 r. III CKN 339/98, powódce, studentce medycyny, przyznano w 1996 r. zadośćuczynienie w kwocie 30 000 zł w związku z uszkodzeniem w wypadku samochodowym łokcia prawej ręki, przejawiającym w znacznym ograniczeniu prostowania i zginania tej ręki. W innej znów sprawie w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 131/03, powodowi przyznano zadośćuczynienie w kwocie 135 900 zł w związku z wieloodłamaniowym złamaniu kości podudzia lewego, skrócenia podudzia, przemieszczenia kości, złamania żeber, stłuczenia płatów czołowych mózgu, wstrząśnienia mózgu, złamania zębów, połamania kości śródręcza, ran ciętych i szarpanych czoła, warg, języka, rąk i tułowia. Stopień utraty zdrowia przez powoda biegły określił na 40%, a jeszcze w innej sprawie w której zapadł wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10 powodowi przyznano zadośćuczynienie w kwocie 450 000 zł w związku z trwałym następstwem doznanych obrażeń jest ograniczenie ruchomości kręgosłupa oraz deformacji trzonów dwóch kręgów w odcinku lędźwiowym, ograniczenie ruchomości lewego stawu kolanowego i lewego stawu skokowego, słaby zrost kości lewego podudzia, znaczne zniekształcenie prawej kości piętowej z wtórnymi zmianami zwyrodnienia w stawie skokowo-piętowym oraz brak palca prawej stopy, gdzie trwały uszczerbek na zdrowiu wynosił 74%. Nie można całkowicie abstrahować od tendencji występujących w orzecznictwie w porównywalnych przypadkach, gdyż konfrontacja analizowanego przypadku z innymi pozwala uniknąć rażących dysproporcji kwot zasądzanych z tytułu zadośćuczynienia, które mogłyby godzić w poczucie sprawiedliwości.

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.