fbpx

zus przyznal 0% za zlamanie reki pomocy

Avatar
lena126
Poszkodowany

witam wszystkich wiec tak 29 grudnia doznalam zlamania glowy kosci promieniowej w lokciu prawej pozniej 4 tygodnie gipsu brak pelnego wyprostu dalej rehabilitacja 4 serie po 10 zabiegow kazda w danej chwili oprocz bolu po nadmiernym wysilku jest ok jestem kasjerka w markecie dzis bylam w zus i dostalam 0 % procent uszczerbku i prosze doradzcie czy i kiedy powinnam sie odwolac i od czego zaczac?

Avatar
Kancelaria Prawna
Poszkodowany
lena126 pisze:
witam wszystkich wiec tak 29 grudnia doznalam zlamania glowy kosci promieniowej w lokciu prawej pozniej 4 tygodnie gipsu brak pelnego wyprostu dalej rehabilitacja 4 serie po 10 zabiegow kazda w danej chwili oprocz bolu po nadmiernym wysilku jest ok jestem kasjerka w markecie dzis bylam w zus i dostalam 0 % procent uszczerbku i prosze doradzcie czy i kiedy powinnam sie odwolac i od czego zaczac?

Sprzeciw do orzeczenia lekarza orzecznika może Pani wnieść w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. Trzeba powołać się na okoliczności związane z charakterem urazu, przebiegiem złamania itp.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kancelarią - stopka poniżej.

Avatar
lena126
Poszkodowany

a moze ktos mi podpowiedziec jak napisac takie odwolanie na co sie powolac itp przewrocilam sie w pracy w sumie byla to moja wina poniewaz przeszlam przez plotek a nie obok jednak niewiem jak to zostalo sformulowane przez firme zwolnienie mialam platne 100%

Avatar
konrad157
Poszkodowany
lena126 pisze:
witam wszystkich wiec tak 29 grudnia doznalam zlamania glowy kosci promieniowej w lokciu prawej pozniej 4 tygodnie gipsu brak pelnego wyprostu dalej rehabilitacja 4 serie po 10 zabiegow kazda w danej chwili oprocz bolu po nadmiernym wysilku jest ok jestem kasjerka w markecie dzis bylam w zus i dostalam 0 % procent uszczerbku i prosze doradzcie czy i kiedy powinnam sie odwolac i od czego zaczac?

Musi Pani pamiętać, że poszkodowanemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy !!!!. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie !!!!. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Zanim Szanowna Pani zdecyduje się odwołać od decyzji lekarza orzecznika proszę skonsultować to z lekarzem prowadzącym. Proszę również zrewidować dokumentację medyczną zwłaszcza druk ZUS N-9 z opinią lekarza prowadzącego. Natomiast, jeżeli chodzi o wzór odwołania to myślę, że Kancelaria Prawna AnLex Pani pomoże, w przeciwnym razie proszę podać adres mailowy to postaram się coś wysłać.

Avatar
lena126
Poszkodowany

dziekuje bardzo za rady

Avatar
szkoda
Poszkodowany
lena126 pisze:
witam wszystkich wiec tak 29 grudnia doznalam zlamania glowy kosci promieniowej w lokciu prawej pozniej 4 tygodnie gipsu brak pelnego wyprostu dalej rehabilitacja 4 serie po 10 zabiegow kazda w danej chwili oprocz bolu po nadmiernym wysilku jest ok jestem kasjerka w markecie dzis bylam w zus i dostalam 0 % procent uszczerbku i prosze doradzcie czy i kiedy powinnam sie odwolac i od czego zaczac?

1) Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na T.U. obowiązku powoływania komisji lekarskiej. Jednak w praktyce zwykle powoływana jest komisja zaoczna lub naoczna aby rzetelnie określić medyczne następstwa wypadku. Należy pamiętać, że na podstawie przepisów k.c. przyznaje się nie tylko odszkodowanie ale i zadośćuczynienie. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a konkretniej jego wpływ m.in. na życie prywatne i zawodowe jest tylko jedną z wielu składowych na które składa się zadośćuczynienie. Jeśli chodzi o świadczenia ustalane przez T.U. to żadne przepisy prawa nie nakładają na odwołującego terminu na złożenie odwołania. Wówczas odwołanie od decyzji T.U. można praktycznie złożyć w terminie aż do czasu przedawnienia szkody. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4, Zakład wydaje w ciągu 14 dni od dnia: 1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej; 2) wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, Zakład dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Zgodnie z art. 15 ust. 4 przedmiotowej ustawy od decyzji przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 477[9] § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. W myśl art. 477[9] § 4 k.p.c. jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 477 [10] § 1 k.p.c. odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Avatar
Cezi44
Poszkodowany

Witam wszystkich mam podobną sytuację bo miałem wypadek w pracy potknąłem się wystający element maszyny której szef niie chce naprawic od dłuższego czasu. Upadłem na rękę i złamałem ją w nadgarstku- złamanie nasady dalszej kości promieniowej prawej a jestem praworęczny. Miałem gips przez 4 tygodnie a po zdjęciu jeszccze unieruchomienie i odbyłem rehabilitację i w zasadzie wszystko dobrze się zrosło. Byłem na komisji z zusu i stwierdzili, że skoro już dobrze ruszam ręką to znaczy że nie mam uszczerbku i nic mi się nie nalezy. Czy mogę się jakoś od tego odwołac? Przecież doznałem złamania i byłem prawie 2 miesiące na zwolnieniu czy to się wogule nie luczy? Musze się sądzić z zusem żeby dostać jakieś pieniądze?

Marta Sordon
Marta Sordon
Biegły / ekspert

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do zapytania dotyczącego braku stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu pragnę potwierdzić, iż komisja ZUS orzeka % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (czyli takiego który mimo leczenia pozostaje lub utrzymuje się minimum 6 miesięcy). Jeśli więc leczenie powypadkowe jest na tyle skuteczne, że nie pozostawia trwałego uszczerbku, komisja może orzec o braku uszczerbku na zdrowiu, a tym samym ZUS może odmówić wypłaty świadczenia.

Oczywiście ma Pan prawo odwołać się od orzeczenia lekarskiego oraz samej decyzji odmownej wypłaty odszkodowania. Więcej informacji dot. procedur odwoławczych znajdzie Pan w artykule: https://odzyskaj.info/poradnik-odszkodowania/odwolanie-od-decyzji-zus-w-sprawie-jednorazowego-odszkodowania/

Zastrzeżenia do opinii lekarskiej może Pan wnieść w przeciągu 14 dni, jeśli otrzymał je Pan wraz z decyzją - w ciągu 30dni. Procedura odwoławcza odbywa się przez Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sąd może w takim postępowaniu utrzymać decyzję ZUS w mocy lub ją podważyć.

Takie postępowanie może Pan oczywiście przeprowadzić samodzielnie, dobrze jednak skonsultować się z profesjonalistą, który oceni możliwości odwoławcze i ryzyko takiego postępowania.

Pozdrawiam

Marta Sordon

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

Załóż konto lub zaloguj się aby odpisać