fbpx

Kategoria: Dochodzenie odszkodowania w Europie

Odszkodowania powypadkowe w Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Czechach. Na skutek wypadków drogowych i przy pracy. Dowiedz się więcej o procedurach likwidacji szkody za granicą, zobacz jakie odszkodowanie możesz uzyskać. Możesz też skonsultować swoją sprawę bezpłatnie.

Odszkodowanie po wypadku na stoku narciarskim we Włoszech

Wielu Polaków wyjeżdżając na narty, wybiera częściej włoskie Alpy niż polskie Tatry czy Bieszczady. Szacuje się, że Alpy goszczą w sezonie zimowym blisko 3 mln obcokrajowców, z czego ok 20% to Polacy. Niestety cześć z nich podczas uprawiania sportów zimowych…

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w Irlandii

Wielu Polaków wyjeżdżając do Irlandii do pracy decyduje się na wyjazd własnym autem, w ten sposób zwiększając swoją niezależność ale i ryzyko uczestnictwa w wypadku komunikacyjnemu. W takich sytuacjach warto pamiętać, że wysokość odszkodowania po wypadku komunikacyjnym gdzie sprawcą jest…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Irlandii

Irlandia Północna i Republika Irlandii od wielu lat jest celem zarobkowych wyjazdów Polaków. Irlandzkie prawo restrykcyjnie reguluje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika, m. in. ze względu na rosnąca ilość wypadków przy pracy ze względu na zaniedbania ze strony pracodawców.…

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny na terenie Niemiec

Po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków wyjechało do krajów członkowskich, w tym do Niemiec, w celach zarobkowych. Statystyki niemieckich wypadków drogowych odnotowują sporą część zdarzeń z udziałem naszych rodaków.  Niestety Polacy, którzy znajdują się w takiej sytuacji w…

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Niemczech

Prawo niemieckie różni się od polskiego a jednym z bardzo dobrych tego przykładów jest fakt, że w Niemczech nie ma pojęcia odszkodowanie za wypadki w pracy. Jednakże Kodeks socjalny odpowiednik polskiego kodeksu cywilnego przewiduje inne świadczenia, takie jak: pełne chorobowe;…

Odszkodowanie za szkody na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego na terenie Niemiec

Prawo polskie i niemieckie, podobnie, określa uprawnienia poszkodowanych w wypadku komunikacyjnych do odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z wypadkiem. Podstawa prawna roszczeń Paragraf (§) 823 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB) określa na kim…

Zadośćuczynienie czy renta po wypadku przy pracy we Francji

Zadośćuczynienie czy renta po wypadku przy pracy we Francji Zgodnie z francuskim kodeksem pracy, lekarz prowadzący poszkodowanego w wypadku przy pracy po zakończeniu leczenia wystawia zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie wskazuje ewentualne ogranicza zdolność do pracy (état de santé „consolidé”) oraz czy…

Odszkodowania w UK – MIB

Osoby, które doznały szkody materialnej lub zdrowotnej na skutek wypadków komunikacyjnych w Anglii spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieodnalezionych kierowców mogą liczyć na odszkodowanie z funduszu gwarancyjnego – Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak długo trwa…

Odszkodowanie dla ofiar pobić w Anglii

Mieszkasz w Wielkiej Brytanii i stałeś się ofiarą przemocy? Jeśli tak, możesz ubiegać się o odszkodowanie w ramach CICA. Na czym polega działalność Criminal Injuries Compensation Authority? Funkcją CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) jest przyznawanie odszkodowań osobom, które odniosły obrażenia,…

Odszkodowanie po wypadku w Niemczech

W Niemczech podobnie jak w Polsce obowiązuje generalna zasada, że poszkodowany może dochodzić od sprawcy wypadku bądź jego ubezpieczalni, odszkodowania za powstałe szkody rzeczowe i osobowe. W ramach odszkodowania uwzględnia się: zadośćuczynienie za ból i cierpienia oraz utracone korzyści spowodowane…

Wypadek samochodowy w Holandii

Poszkodowany na skutek wypadku samochodowego w Holandii ma możliwość dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za szkodę na podstawie prawa holenderskiego. Do roszczeń, o które może się starać należą m.in. koszty naprawy pojazdu, straty spowodowane niemożnością użytkowania pojazdu (co jest szczególnie…

Wypadek przy pracy w Holandii

Zobowiązania pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pracy Prawo holenderskie, podobnie jak ustawodawstwo innych krajów europejskich, nakłada na pracodawców zobowiązania do zapewnienia pracownikom należytych warunków pracy. Zobowiązania dotyczą m.in. sporządzania planu rocznego oraz raportowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Powołana przez państwo holenderskie…

Anglia: najczęstsze powody wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy mogą być spowodowane przez wiele czynników zupełnie niezależnych od pracowników. Niesprawne maszyny i urządzenia, brak przeszkolenia w obsłudze urządzeń fabrycznych czy brak jakichkolwiek ubrań ochronnych może spowodować wypadek tragiczny w konsekwencjach. Przeczytaj poniżej na co warto zwrócić…

Wypadek przy pracy w UK – prawo do odszkodowania

Pierwszą i najbardziej oczywistą czynnością jaką należy wykonać po wypadku jest zawiadomienie odpowiednich osób o zdarzeniu i doznanych przez nas obrażeniach. Nie jest to oczywiście konieczne jeśli masz dookoła siebie innych pracowników a Twoje obrażenia są na tyle widoczne i…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Anglii

W maju 2004 przed mieszkańcami Europy Środkowej otworzyły sie nowe możliwości związane z przystąpieniem tego regionu do Unii Europejskiej. Wiele osób skorzystało i wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Niestety nie wszystkie doświadczenia zdobyte za granicą są dobre, m.in. ze…

Odszkodowanie po wypadku drogowym w Anglii

Każdego dnia dochodzi do wypadków drogowych. Niektóre z nich są bardzo poważne, powodując ciężkie obrażenia, a nawet śmierć; inne to drobne stłuczki, nieznacznie tylko uszkadzające pojazd poszkodowanego; natomiast większość kolizji na drogach to sytuacje umiarkowanie groźne dla życia i zdrowia.…

Jakiego odszkodowania można domagać się po wypadki drogowym w Norwegii?

Naczelną zasadą jest, że straty finansowe/ekonomiczne (wydatki/utrata dochodu) powinna zostać pokryta. Dodatkowo można otrzymać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu (odszkodowanie za utraconą jakość życia), jeżeli odniesione obrażenia są trwałe (czas trwania ok. 8-10 lat lub więcej),i znaczne (zwykle 15%…

Wypadek samochodowy w Norwegii

Osoba, która ulegnie wypadkowi drogowemu, zarówno pojedynczemu (tylko własny samochód bierze udział) jak i w przypadku kolizji (więcej samochodów bierze udział), musi jak najszybciej zgłosić sprawę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli odniesie się obrażenia, ważne jest jak najszybciej udać się do…

Proces uzyskania odszkodowania za wypadek w Irlandii

Ofiarom wypadków w Irlandii przysługuje rzetelne i godziwe odszkodowanie w przypadku obrażeń i uszkodzeń ciała. Przysługuje ono każdemu, kto był uczestnikiem wypadku, jednak nie jest wyłącznie odpowiedzialny za powstanie szkody. Aby starać się o odszkodowanie w Irlandii warto mieć podstawową…