Kategoria: Odszkodowania za śmierć

Odszkodowanie za śmierć rodzica w wyniku wypadku z OC sprawcy

Śmierć rodzica matki czy ojca jest dla dziecka bez względu na jego wiek czy status społeczny niezwykle przykrym i traumatycznym doświadczeniem. Polskie prawo umożliwia dochodzenia szeregu roszczeń w celu ochrony interesów najbliższych osób dla poszkodowanej osoby. Podstawa prawna Art. 446…

Czy za śmierć brata należy się odszkodowanie z PZU?

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego (kc) za najbliższych członków rodziny uznaje się wszystkie osoby połączone pokrewieństwem. Przy czym stosowne świadczenie z OC sprawcy wypadku należy się członkom najbliższej rodziny zmarłego poszkodowanego w tym bratu oraz siostrze. Termin…

Czy za śmierć babci należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku

Niestety często ubezpieczyciele odmawiają wypłaty zadośćuczynienia po śmierci babci czy dziadka z OC sprawcy, wskazując na wątpliwości co do zaliczenia wnucząt do najbliższych członków rodziny lub wskazując brak relacji poszkodowanego z uprawnionym wnukiem czy wnuczką. Bardzo często takie sprawy kończą…

Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym

Nagła śmierć poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym jest zawsze traumą dla najbliższych, czyli małżonków, parterów życiowych, dzieci czy wnuków. W tym miejscu warto wskazać, że relacje teść/teściowa-zięć/synowa nie raz są szczególnie bliskie i wyjątkowe i nie raz porównywalne do relacji rodzic-dziecko.…

Renta dla bliskich osoby zmarłej w wypadku

Śmierć poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego, przy pracy (w rolnictwie) czy wskutek błędu medycznego jest bardzo traumatycznym przeżyciem dla najbliższych. Gdy w wypadku ginie osoba, która łożyła na utrzymywanie członków rodziny, najbliżsi mogą żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody (ubezpieczyciela…

Stosowne odszkodowanie a zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Stosowne odszkodowanie Art. 446.§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Jak wynika z przepisu art. 446 § 3 k.c. stosowne odszkodowanie powinno rekompensować uszczerbek w…

Stosowne odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej

Podstawą prawna do uzyskania tego świadczenia jest art. 446 §3 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.” Należy zatem ustalić kto jest…

Stosowne odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego bliscy osoby zmarłej w wypadku mają prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej i życiowej. Do roszczenia mają prawo osoby, które znajdowały się w bliskiej relacji…