fbpx

Category archives: Poradnik odszkodowania

Odszkodowanie od sprzedającego?

Odszkodowanie od sprzedającego?
Każdy właściciel samochodu marzy o tym, aby prędzej czy później kupić nowszy pojazd. Gdy już dojdzie do sprzedaży samochodu, jednym z obowiązków zbywcy jest przekazanie kupującemu dokumentów. Między innymi to dokument potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Trzeba również powiadomić o sprzedaży zakład ubezpieczeń w 30 dni od...

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie
W konkretnych przypadkach poszkodowany ma prawo do rekompensaty za szkodę spowodowaną wypadkiem. Nie rzadko spotyka się, że poszkodowani żądają od sprawców szkody lub ich ubezpieczycieli zapłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd, odzież czy doznane urazy. Zbiorcze pojęcie odszkodowania używane przez poszkodowanych jest poprawne. Jednakże w aspekcie prawa oraz przedmiotu ubezpieczeń odnosi...

Odszkodowanie dla ofiary przestępstwa

Odszkodowanie dla ofiary przestępstwa
Zgodnie z kodeksową zasadą, każdy kto wyrządził szkodę ze swej winy, powinien ją naprawić. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W związku z tym w celu zrekompensowania szkód osób pokrzywdzonych w najcięższych przestępstwach ustawodawca przewiduje możliwość uzyskania stosownej kompensaty. Sprawdź kiedy ofiara może uzyskać odszkodowanie. Rekompensata dla ofiar przestępstw ze...

Jak długo można żądać odszkodowania

Jak długo można żądać odszkodowania
Każde roszczenie odszkodowawcze, choćby nawet najbardziej słuszne ulega w końcu przedawnieniu. Instytucja ta, przewidziana w art. 4421 Kodeksu cywilnego w sposób skuteczny może uniemożliwić uzyskanie odszkodowania. Bagatelizowanie jej może narazić poszkodowanego nie tylko na stratę czasu, ale również znaczne koszty. Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że przedawnienie roszczenia odszkodowawczego nie może...