fbpx

Category archives: Poradnik odszkodowania

Rehabilitacja i leczenie po wypadku – jak odzyskać koszty leczenia?

0 Comments on Rehabilitacja i leczenie po wypadku – jak odzyskać koszty leczenia?
Rehabilitacja i leczenie po wypadku – jak odzyskać koszty leczenia?
Sytuacja finansowa osób, które doznały szkód w wypadkach jest niejednokrotnie bardzo ciężka. Uszkodzony lub zniszczony pojazd, brak zdolności do pracy, rosnące koszty leczenia. Należy pamiętać, iż poszkodowany nie z własnej winy ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela. Poszkodowani w wypadkach drogowych mogą liczyć na...

Odszkodowania za wypadek w taksówce

0 Comments on Odszkodowania za wypadek w taksówce
Odszkodowania za wypadek w taksówce
Pasażerowie podróżujący w taksówce narażeni są na wypadki, spowodowane tak przez kierującego pojazdem taxi jak i innych uczestników ruchu. Zgodnie z przepisami prawa, niezależnie kto okaże się sprawcą zdarzenia, poszkodowany ma prawo do uzyskania pokrycia w pełni doznanych przez siebie szkód. Ubezpieczenie taksówki Kierujący pojazdem firmowym, oferującym usługi transportowe, podobnie...

Szkoda na pojeździe z ubezpieczenia autocasco

0 Comments on Szkoda na pojeździe z ubezpieczenia autocasco
Szkoda na pojeździe z ubezpieczenia autocasco
Częstym tematem występującym przy szkodzie na pojeździe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Jednakże niejednokrotnie my sami powodujemy kolizje a samochód zostaje uszkodzony z naszej winy. Jeżeli nie mamy wykupionego ubezpieczenia autocasco, to niestety musimy pokryć koszt naprawy z własnej kieszeni. Jeżeli jednak mamy zawartą polisę z ubezpieczycielem to możemy...

Renta dla bliskich osoby zmarłej w wypadku

0 Comments on Renta dla bliskich osoby zmarłej w wypadku
Renta dla bliskich osoby zmarłej w wypadku
Śmierć poszkodowanego jest bardzo traumatycznym przeżyciem dla najbliższych. Bez względu na to czy powstała w wyniku wypadku komunikacyjnego, przy pracy, w rolnictwie czy wskutek błędu medycznego. Gdy w wypadku ginie osoba, która łożyła na utrzymywanie członków rodziny, najbliżsi mogą żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty. Ma ona za zadanie...

Pojęcie szkody całkowitej i jej skutki dla poszkodowanego

Pojęcie szkody całkowitej i jej skutki dla poszkodowanego
Otrzymując decyzję o odszkodowaniu powypadkowym, możesz się spotkać z pojęciem szkody całkowitej. Często się zdarza, że uznanie szkody za całkowitą jest dla Ciebie niekorzystne. Dlatego warto wiedzieć, kiedy ma ona miejsce i w jaki sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Przede wszystkim szkoda całkowita bezpośrednio wpływa na rozmiar odszkodowania, które...

Auto zastępcze po niezawinionej szkodzie komunikacyjnej na terenie Niemiec

Auto zastępcze po niezawinionej szkodzie komunikacyjnej na terenie Niemiec
Jeżeli przebywając na terenie Niemiec ulegniesz wypadkowi lub kolizji samochodowej nie ze swojej winy to możesz liczyć na rekompensatę. W myśl niemieckiego prawa należy Ci się możliwość skorzystania z auta zastępczego na czas naprawy samochodu. Ewentualnie do czasu zakupu nowego, jeżeli uszkodzony samochód nie nadaje się do naprawy i orzeczona...

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach
Stan faktyczny Dnia 18.01.2013 roku doszło do potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło na ulicy Wojska Polskiego w Zakopanem. Poszkodowany wszedł na przejście dla pieszych wcześniej upewniwszy się, że nic nie zagraża jego bezpieczeństwu. Gdy poszkodowany znalazł się już na przejściu nagle z pobliskiego zakrętu wyjechał samochód...

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników a odszkodowanie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników a odszkodowanie
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj nakłada na osoby będące rolnikami obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniaOC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (art. 44). Rolnikiem w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne (art....

Śmiertelny wypadek w pracy – świadczenia z ZUS-u

Śmiertelny wypadek w pracy – świadczenia z ZUS-u
Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku w miejscu pracy możesz ubiegać się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żadne pieniądze nie wrócą życia bliskiej osoby, ale zniwelują problemy życia codziennego. Jeśli zmarły był legalnie zatrudniony w zakładzie pracy, gdzie doszło do wypadku oraz odprowadzał składki do Zakładu...

OC właściciela firmy i pracowników – cena, ochrona i opłacalność

OC właściciela firmy i pracowników – cena, ochrona i opłacalność
Prowadzenie przedsiębiorstwa nierozłącznie wiąże się z pewnym ryzykiem, niezależnie od branży i formy działalności. Jednym ze sposobów na jego ograniczenie jest przerzucenie przynajmniej części odpowiedzialności finansowej na towarzystwo ubezpieczeniowe. Możemy ubezpieczyć posiadany majątek od ognia i innych zdarzeń losowych, przygotować we współpracy z ubezpieczycielem program ubezpieczenia na życie pracowników. Jako...

Właściwość sądów

Właściwość sądów
Nierzadko bywa tak, że poszkodowany musi dochodzić swych praw na drodze sądowej. Wiąże się z tym konieczność ustalenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane kryteria, które pozwolą tego dokonać. Właściwość sądu Po pierwsze zbadać należy, właściwość rzeczową sądu. Rozumieć przez to należy konieczność weryfikacji jaki sąd w...

Przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód wynikających z deliktu

Przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód wynikających z deliktu
Obecnie Kodeks cywilny uzależnia termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie od przyczyn, które doprowadziły do jej powstania. W przypadku kiedy nastąpiło to wskutek deliktu, mamy do czynienia z kilkoma regulacjami. Jeżeli szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstw to termin przedawnienia wynosi 20 lat od dnia jego popełnienia. Czas liczy się bez...

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC
Czy Ubezpieczyciel OC akcesoryjnie za sprawcę może uzależnić wypłatę ponad przyznaną w toku likwidacji szkody kwotę od przedstawienia faktur na poniesione koszty naprawy? Po pierwsze ważnym jest, że odpowiedzialność kształtuje reżim ubezpieczenia OC nie zaś autocasco (z zastosowaniem ogólnych warunków umowy). To istotna kwestia dla kwalifikacji orzeczeń Sądu Najwyższego zapadłych...

Jak wybrać dobrą polisę AC – na co zwracać uwagę

Jak wybrać dobrą polisę AC – na co zwracać uwagę
Zawarcie każdej umowy ubezpieczenia powinno zostać poprzedzone zapoznaniem się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Fakt ten nie ulega wątpliwości, ale często bywa, niestety, założeniem czysto teoretycznym. Zależnie od ryzyka i przedmiotu ubezpieczenia różne parametry warunków umowy są istotne w sposób bardziej lub mniej znaczący. I jak niezmiennie powinniśmy zwracać szczególną uwagę...

Jakie mam roszczenia po śmierci osoby bliskiej w wypadku?

Jakie mam roszczenia po śmierci osoby bliskiej w wypadku?
Stosowne odszkodowanie Art. 446.§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Jak wynika z przepisu art. 446 § 3 k.c. stosowne odszkodowanie powinno rekompensować uszczerbek w postaci znacznego pogorszenia sytuacji życiowej powstałego w następstwie śmierci najbliższego...

Ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – koszty postępowania sądowego

Ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – koszty postępowania sądowego
Aby poniższy artykuł był przejrzysty przyjmijmy, że poszkodowany jest reprezentowany jest przez adwokata z wyboru i znamy wartość przedmiotu sprawy. Należy wziąć pod uwagę, że istnieje szereg przepisów mówiących o zwrotach, zwolnieniach, znoszeniu czy też rozdzielaniu określonych kosztów. Zagadnienia te ze względu na zawiłość nie będą stanowiły przedmiotu naszych rozważań....

Dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby w przypadku zdarzeń sprzed 03.08.2008 r.

Dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby w przypadku zdarzeń sprzed 03.08.2008 r.
Nowelizacja Kodeku cywilnego z 30 maja 2008 roku (Dz.U. z 2008 roku, Nr 116, poz. 73) zaowocowała pewnymi trudnościami w kwestii dochodzenia zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby w przypadku zdarzeń, które miały miejsce przed datą jej wejścia w życie (tj. 03.08.2008). Nie wprowadzała ona bowiem przepisów przejściowych, które dawałyby podstawę...

Miarkowanie odszkodowania przy szkodach na osobie

Miarkowanie odszkodowania przy szkodach na osobie
Szkoda na osobie jest terminem oznaczającym każdy uszczerbek o charakterze niemajątkowym, który dotyka poszkodowanego w sposób bezpośredni. Zatem odnosi się do tak ważnych dla większości ludzi dóbr jak: wolność, zdrowie czy integralność cielesna. Jak łatwo przewidzieć, rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę rodzi liczne spory wśród prawników. Czy wypłata rekompensaty pieniężnej...

Odszkodowania za wypadki na terenie gospodarstw rolnych

Odszkodowania za wypadki na terenie gospodarstw rolnych
Każdy rodzaj wykonywanej pracy niesie ze sobą odrębne zagrożenia dla naszego zdrowia lub życia. Praca w gospodarstwie rolnym ze względu na jej specyfikę i konieczność korzystania z wielu maszyn i narzędzi rolniczych, niewątpliwie należy do szczególnie niebezpiecznych. Wymaga zachowania ponadprzeciętnej ostrożności. Stąd też kwestie dotyczące odszkodowań za wypadki na terenie gospodarstw...

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy
Będąc pochłoniętym obowiązkami rzadko kiedy zastanawiasz się nad zagrożeniami czyhającymi z otaczającego środowiska pracy. Niestety los często płata figle i może się tak zdarzyć, że w jak najmniej odpowiednim momencie przytrafi się nam niefortunny wypadek. Jego skutki mogą okazać się mniej lub bardziej opłakane. Warto więc wiedzieć, jakie prawa przysługują...