Kategoria: Prawo karne

Prawo karne w kontekście dochodzenia roszczeń powypadkowych ma niejednokrotnie bardzo duży wpływ na skuteczność procesów odszkodowawczych. Uniewinnienie sprawcy może prowadzić do odrzucenia roszczeń. Tutaj dowiesz się również więcej o roszczeniach za niesłuszne skazanie lub przetrzymywanie w areszcie.

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Szacuje się, co roku dochodzi nawet to 300 wyroków skazujących, w tym wyroków w zawieszeniu. Dlatego też dobrze jest znać swoje prawa i w obliczu określonych okoliczności potrafić ich dochodzić. Gdy „wadliwy” wyrok zostaje zmieniony na uniewinniający lub orzekający karę…

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie podejrzanego o przestępstwo służy zabezpieczeniu prawidłowego prowadzenia postępowania karnego. Jest to również forma pozbawienia wolności, osoby niewinnej i jako stosowany środek budzić kontrowersje, gdy zaczyna odbiegać charakterem od „tymczasowego”. Tymczasowe aresztowanie pod względem dolegliwości dla osoby…

Odszkodowanie dla ofiary przestępstwa

Zgodnie z kodeksową zasadą, każdy kto wyrządził szkodę ze swej winy, zobowiązany jest do jej naprawienia. Nie zawsze jest to jednak możliwe, dlatego w celu zrekompensowania szkód osób pokrzywdzonych w najcięższych przestępstwach ustawodawca przewidział możliwość uzyskania stosownej kompensaty. Rekompensata dla…