fbpx

Kategoria: Prawo odszkodowawcze

Dowiedz się więcej na temat prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, odszkodowawczego. Jeżeli doznałeś szkody i chcesz dochodzić odszkodowania w tej kategorii dowiesz się więcej na temat procedur, podstaw prawnych i wysokościach odszkodowań.

Jak działają firmy i kancelarie odszkodowawcze?

Osoba, która została poszkodowana w wypadku bardzo często jest zagubiona i na początku nie świadoma czego może domagać się od sprawcy lub od jego ubezpieczyciela OC. Firmy odszkodowawcze w Polsce to dynamicznie rozwijający się rynek.Szacuje się, firm czy kancelarii odszkodowawczych…

Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odszkodowawczym

Występując na drogę sądową z roszczeniami o odszkodowanie przeciwko Ubezpieczycielowi sprawcy szkody lub bezpośrednio jemu samemu, warto wziąć pod uwagę wiele czynników. Są to nie tylko koszty związane z wytoczeniem powództwa, ale także jego ewentualnym oddaleniem lub znacznym przegraniem sprawy.…

Komisja Nadzoru Finansowego – jak może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest instytucją, która powstała, aby nadzorować pracę podmiotów rynku finansowego. Ma równocześnie wspomagać interesy konsumentów w walce z nieuczciwymi praktykami tych podmiotów. Komisja zajmuje się w szczególności nadzorem nad działalnością banków, ubezpieczycieli, biur płatniczych czy kas…

Likwidacja szkody w PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) jest organizacją, która skupia zakłady ubezpieczeń. Ma za zadanie zabezpieczenie praw ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach. Wszelkie porady i pomoc biura są bezpłatne. Na stronie PBUK można w szybki i łatwy sposób odnaleźć reprezentanta lub…

Małoletni sprawca wypadku a odszkodowanie

Rocznie w Polsce dochodzi do ok. 7 000  różnych wypadków z udziałem dzieci do lat 14. W 2017 roku miały miejsce aż 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. Aż 56 dzieci poniosło śmierć, a 3…

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód

Każdy posiadać samochodu ma obowiązek wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Z biegiem czasu na polskim rynku pojawiało się coraz to więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych oferujących swoje usługi. Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym jest bardzo duża. Ubezpieczyciele próbują więc zachęcić właścicieli pojazdów…

Proces sądowy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Każdy Poszkodowany w wypadku, zarówno drogowym jak i przy pracy, przy dochodzeniu odszkodowania z czasem staje przed dylematem: czy wprowadzać moją sprawę na etap sądowy? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest wcale taka prosta. To, czy dany przypadek…

Ile się czeka na odszkodowanie z PZU – procedura likwidacji szkody

Kiedy emocje związane z wypadkiem opadną a proces leczenia zbliża się ku końcowi rodzi się pytanie – jak zgłosić szkodę i kiedy otrzymam odszkodowanie? Dobrze znać procedurę likwidacji szkód z OC sprawcy zdarzenia, aby wiedzieć, kiedy Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie…

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu o odszkodowanie

Dochodzenie odszkodowania i walka z ubezpieczycielem nie jest łatwym zadaniem. Jeśli nie mamy wiedzy o przysługujących nam prawach i możliwości ich skutecznego egzekwowania, możemy uzyskać odszkodowanie, które nie jest adekwatne do doznanej krzywdy. Nie znając prawa i nie mając doświadczenia…

Właściwość sądów

Nierzadko bywa tak, że poszkodowany musi dochodzić swych praw na drodze sądowej. Wiąże się z tym konieczność ustalenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane kryteria, które pozwolą tego dokonać. Właściwość sądu Po pierwsze zbadać należy, właściwość rzeczową…

Przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód wynikających z deliktu

Obecnie Kodeks cywilny uzależnia termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie od przyczyn, które doprowadziły do jej powstania. W przypadku kiedy nastąpiło to wskutek deliktu, mamy do czynienia z kilkoma regulacjami. Jeżeli szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstw to termin przedawnienia wynosi…

Miarkowanie odszkodowania przy szkodach na osobie

Szkoda na osobie jest terminem oznaczającym każdy uszczerbek o charakterze niemajątkowym, który dotyka poszkodowanego w sposób bezpośredni. Zatem odnosi się do tak ważnych dla większości ludzi dóbr jak: wolność, zdrowie czy integralność cielesna. Jak łatwo przewidzieć, rekompensata pieniężna za doznaną…

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w umowie OC następuje w sytuacjach uregulowanych w art. 38 i 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK. Art.38 ust.1 przewiduje takie sytuacje w których pomimo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie…

Czy konieczne jest zakończenie leczenia aby otrzymać odszkodowanie?

Leczenie powypadkowe jest bardzo często procesem trwającym miesiące lub lata. Poszkodowana osoba nawet po tym czasie może nie powrócić do zdrowia sprzed wypadku. Okoliczność długotrwałego leczenia nie tylko przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu poszkodowanego, ale również daje niepewność co do wyleczenia…

Odszkodowania za poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku

Zima to piękna pora roku. Czas kiedy wiele osób może oddać się z radością jeździe na nartach. Dzieci lepią bałwany i jeżdżą na sankach. Niestety obfite opady śniegu sprzyjają także częstym upadkom, na zaśnieżonych i oblodzonych chodnikach. W takich warunkach…

Szkody spowodowane przez zderzenia ze zwierzyną

Dzikie zwierzę wpadające pod samochód to spory kłopot dla kierowcy. Często samochód ulega znacznemu uszkodzeniu. Zwierzę nie żyje, a sam prowadzący pojazd doznaje czasami poważnych obrażeń. W Polsce można domagać się odszkodowania za wypadek spowodowany przez zwierzynę łowną. Do tej…

Sądowe zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu procesowym

W postępowaniu procesowym, na wniosek strony złożony w sądzie, przed którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy, sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub w części. Orzecznictwo wskazuje, że obowiązek uiszczenia opłaty od pisma podlegającego…

Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

Analizując dane statystyczne z ostatnich kilku lat stwierdziliśmy, że zdecydowanie wzrasta liczba spraw kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem pełnomocników poszkodowanych osób. Dynamikę tych spraw obrazuje coraz szerszy udział szeregu pełnomocników w postępowaniach likwidacyjnych.  Zwłaszcza w odniesieniu do obowiązkowego…

Odszkodowanie od sprzedającego?

Każdy właściciel samochodu marzy o tym, aby prędzej czy później kupić nowszy pojazd. Gdy już dojdzie do sprzedaży samochodu, jednym z obowiązków zbywcy jest przekazanie kupującemu dokumentów. Między innymi to dokument potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Trzeba…

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

W konkretnych przypadkach poszkodowany ma prawo do rekompensaty za szkodę spowodowaną wypadkiem. Nie rzadko spotyka się, że poszkodowani żądają od sprawców szkody lub ich ubezpieczycieli zapłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd, odzież czy doznane urazy. Zbiorcze pojęcie odszkodowania używane przez poszkodowanych…

Jak długo można żądać odszkodowania

Każde roszczenie odszkodowawcze, choćby nawet najbardziej słuszne ulega w końcu przedawnieniu. Instytucja ta, przewidziana w art. 4421 Kodeksu cywilnego w sposób skuteczny może uniemożliwić uzyskanie odszkodowania. Bagatelizowanie jej może narazić poszkodowanego nie tylko na stratę czasu, ale również znaczne koszty.…