fbpx

Kategoria: Szkoda na mieniu

Szkody spowodowane na mieniu, takie jak zalania, spalenia, kradzieże, włamania, dewastacje nieruchomości, mogą być zlikwidowane poprzez prywatne polisy ubezpieczenia nieruchomości. Dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie za mienie.

Jak udowodnić utratę dochodu po wypadku?

Uczestnictwo w wypadku powoduje rozmaite szkody u poszkodowanych. Utrata pracy, zleceń czy dochodu jest niejednokrotnie jednym z najistotniejszych roszczeń poszkodowanych. Niestety udowodnienie utraty dochodu stanowi dla wielu poszkodowanych poważną trudność, a ubezpieczyciele nie ułatwiają likwidacji tych szkód. Podstawa roszczeń o…

Jak zaksięgować odszkodowanie oraz VAT?

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym ulegnie uszkodzeniu samochód firmowy czyli pojazd wciągnięty w środki trwałe firmy, wówczas przedsiębiorcy przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku lub własnego AC. Otrzymanie odszkodowanie za naprawę pojazdu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej…

Wartość rzeczywista i odtworzeniowa w likwidacji szkód majątkowych

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, w tym ubezpieczenia majątku od szkód lub zdarzeń losowych, likwidacja szkody zależy od: warunków ubezpieczenia; ryzyk, od których mienie zostało ubezpieczone; sumy ubezpieczenia. Przy szacowaniu szkód oraz wysokości należnego odszkodowania nadrzędną rolę pełnią zapisy Ogólnych Warunków…

Zniszczone rzeczy – jak zgłosić skutecznie szkodę

Gdy dochodzi do wypadku komunikacyjnego, wypadku w rolnictwie, czy przy pracy z winy pracodawcy, poszkodowany może otrzymać odszkodowanie za zniszczone rzeczy. Bez względu na to, czy doznał urazów na ciele i nie stało się mu nic poważnego, jeżeli zostały zniszczone…

Likwidacja szkody majątkowej – nieruchomości

Szkody na majątku są zazwyczaj efektem takich zdarzeń losowych jak pożar, kradzież, zalanie, katastrofa budowlana, uderzenie pioruna, przepięcia czy powodzie. Ostatnio także nawiedzające nasz kraj trąby powietrzne spowodowały falę zniszczeń w majątkach, uprawach i nieruchomościach. Sprawdź jak możesz się zabezpieczyć…

Szkody górnicze – rodzaj i zakres roszczeń poszkodowanego

Eksploatacja zasobów złóż węgla kamiennego oraz innych kopalin pomimo prowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami może prowadzić do powstawania rożnego rodzaju szkód w nieruchomościach znajdujących się na obszarze objętym ruchem zakładu górniczego. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze…