Kategoria: Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne – ZUS i KRUS – są obowiązkowe dla każdego obywatela pracującego w kraju. Dowiedz się jak działają te ubezpieczenia oraz jak można zlikwidować szkodę z ubezpieczenia społecznego oraz jakie świadczenia Ci przysługują.

Zasiłek rehabilitacyjny po wypadku przy pracy?

Jeżeli poszkodowany w wypadku pracownik po pół roku od dnia pobierania świadczeniu chorobowego nadal nie jest zdolny aby wrócić do pracy to przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne z ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Które ma umożliwić dalsze leczenie lub rehabilitację a co…

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania

Komisja lekarska w ZUS może być bardzo stresującym przeżyciem, a otrzymane orzeczenie wielkim szokiem, jeśli nie zostało wydane zgodnie z naszymi oczekiwaniami lub stanem faktycznym. Kiedy mamy prawo złożyć odwołanie od decyzji ZUS i jak tego dokonać? Czy można to…

Renta z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy

Dokumenty i warunki konieczne do uzyskania renty. Okresy składkowe Osoba, która chce się starać o rentę z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, może to zrobić tylko i wyłącznie jeżeli posiada orzeczenie z ZUS (KRUS) takową niezdolność jej przyznające.…

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie, które nastąpiło w wyniku przyczyny zewnętrznej i miało miejsce w drodze do miejsca lub z miejsca wykonywania pracy, jednak pod warunkiem, że droga ta była najkrótsza i…

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypadkowe przysługują osobom, które uległy wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej. Świadczenia te są określone w tzw. ustawie wypadkowej. Rodzaje świadczeń wypadkowych Zasiłek chorobowy Wypłacany od pierwszego dnia niezdolności do pracy, wynosi 100% podstawy…