Kategoria: Wypadek przy pracy

Najczęstsze urazy i rodzaje wypadków przy pracy

Za wypadek przy pracy uznajemy zgodnie z definicją zdarzenie związane z pracą, nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, z reguły złożoną z kilku czynników: ludzkich, organizacyjnych czy technicznych. Najbardziej dominujące pod względem ilości wypadków są niezmiennie branże takie jak: transportowa, przemysłowa, budowlana.…

Ocena uszczerbku na zdrowiu przez komisję orzeczniczą ZUS

Gdy wypadek, któremu uległ pracownik zdarzył się w związku z wykonywaną pracą, był zdarzeniem nagłym i niespodziewanym, spowodowanym przyczyną zewnętrzną oraz doznał on trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, możemy mówić o wypadku przy pracy. Poszkodowany pracownik ma prawo do…

Odszkodowanie za mobbing w pracy

Mobbing – to ostatnio słowo dość modne i bardzo często używane. Niejednokrotnie nawet nadużywane, szczególnie w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z konfliktami w miejscu pracy. Sam fakt, że one powstają jest zjawiskiem normalnym, wynikającym często z różnic światopoglądowych czy…

Odszkodowanie za wypadek w drodze do lub z pracy

Należy odróżniać wypadek w drodze do pracy lub z pracy od wypadku przy pracy m. in. ze względu możliwość uzyskania świadczeń w ramach ubezpieczenia. Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy Zgodnie z art. 57b ustawy o emeryturach…

Czy emerytowi przysługuje odszkodowanie z ZUS?

Wielu emerytów decyduje się na podjęcie pracy aby w ten sposób poprawić swoją sytuacją materialną lub po prostu zabić czas czyli idąc do pracy w subiektywny sposób przyspieszają upływ czasu. Niestety również emerytom zdarzają się wypadki w miejscu pracy. Jak…

Postępowanie przy wypadkach przy pracy

Mimo obowiązujących procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnieniem prawidłowych warunków i narzędzi do wykonywanej pracy, przeszkoleniem pracowników – nadal zdarzają się wypadki przy pracy. Nie zawsze przyczyną zdarzenia jest zachowanie samego pracownika, pośpiech, czy brak komunikacji i współpracy…

Jak odzyskać utracone dochody lub pracę po wypadku?

Ulegając wypadkowi poszkodowany niejednokrotnie traci możliwość zarobkowania lub traci samą pracę. Sytuacja taka powoduje znaczne szkody finansowe w życiu samego poszkodowanego jak i jego bliskich. W jaki sposób walczyć o zwrot utraconych dochodów, utratę pracy, od sprawcy szkody lub jego…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z OC pracodawcy

Futurism is a painting style that revolves around the topics like the technology, speed, violence, and the future of the world. It concerns itself with the depiction of man’s triumph over…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS

Futurism is a painting style that revolves around the topics like the technology, speed, violence, and the future of the world. It concerns itself with the depiction of man’s triumph over…

Śmiertelny wypadek w pracy – świadczenia z ZUS-u

Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku w miejscu pracy możesz ubiegać się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żadne pieniądze nie wrócą życia bliskiej osoby, ale zniwelują problemy życia codziennego. Jeśli zmarły był legalnie zatrudniony w zakładzie…

Odszkodowania za wypadki na terenie gospodarstw rolnych

Każdy rodzaj wykonywanej pracy niesie ze sobą odrębne zagrożenia dla naszego zdrowia lub życia. Praca w gospodarstwie rolnym ze względu na jej specyfikę i konieczność korzystania z wielu maszyn i narzędzi rolniczych, niewątpliwie należy do szczególnie niebezpiecznych i wymaga zachowania ponadprzeciętnej…

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Pochłonięci pracowniczymi obowiązkami rzadko kiedy zastanawiamy się nad zagrożeniami czyhającymi na nas z otaczającego środowiska pracy. Niestety los często płata figle i może się tak zdarzyć, że w jak najmniej odpowiednim momencie przytrafi się nam niefortunny wypadek, którego skutki mogą…