Kategoria: Wypadek w Holandii

Jeżeli doznałeś szkody nie z własnej winy w Holandii, w czasie pracy lub podróży pojazdem, możesz uzyskać odszkodowanie. Tutaj dowiesz się jak walczyć o odszkodowanie od holenderskiej ubezpieczalni. Możesz także bezpłatnie skonsultować swój wypadek za granicą.

Wypadek samochodowy w Holandii

Poszkodowany na skutek wypadku samochodowego w Holandii ma możliwość dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za szkodę na podstawie prawa holenderskiego. Do roszczeń, o które może się starać należą m.in. koszty naprawy pojazdu, straty spowodowane niemożnością użytkowania pojazdu (co jest szczególnie…

Wypadek przy pracy w Holandii

Zobowiązania pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pracy Prawo holenderskie, podobnie jak ustawodawstwo innych krajów europejskich, nakłada na pracodawców zobowiązania do zapewnienia pracownikom należytych warunków pracy. Zobowiązania dotyczą m.in. sporządzania planu rocznego oraz raportowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Powołana przez państwo holenderskie…