Kategoria: Wypadek w Niemczech

Osoby, które doznały szkody w wypadku w Niemczech mogą uzyskać odszkodowanie, dowiedz się jak to zrobić w Niemczech. Bezpłatne porady ekspertów Odzyskaj.info.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny na terenie Niemiec

Po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków wyjechało do krajów członkowskich, w tym do Niemiec, w celach zarobkowych. Statystyki niemieckich wypadków drogowych odnotowują sporą część zdarzeń z udziałem naszych rodaków.  Niestety Polacy, którzy znajdują się w takiej sytuacji w…

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Niemczech

Prawo niemieckie różni się od polskiego a jednym z bardzo dobrych tego przykładów jest fakt, że w Niemczech nie ma pojęcia odszkodowanie za wypadki w pracy. Jednakże Kodeks socjalny odpowiednik polskiego kodeksu cywilnego przewiduje inne świadczenia, takie jak: pełne chorobowe;…

Odszkodowanie za szkody na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego na terenie Niemiec

Prawo polskie i niemieckie, podobnie, określa uprawnienia poszkodowanych w wypadku komunikacyjnych do odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z wypadkiem. Podstawa prawna roszczeń  Paragraf (§) 823 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB) określa na kim…

Świadczenia za wypadek w pracy w Niemczech

Świadczenia za wypadek w pracy w Niemczech są gwarantowane przez prawne ubezpieczenie wypadkowe według siódmej księgi niemieckiego kodeksu socjalnego. To ubezpieczenie chroni przed skutkami wypadków w pracy i chorób zawodowych. Obejmuje ono przede wszystkim następujące świadczenia: koszty związane z leczeniem;…

Odszkodowanie za szkody osobowe na terenie Niemiec

Poszkodowany, który uległ wypadkowi w Niemczech nie z własnej winy i odniósł obrażenia fizyczne ma prawo do odszkodowania w pełni pokrywającego doznane szkody. Poniżej omówimy pokrótce najważniejsze z nich. Utracone zarobki W oparciu o dokumenty pracodawcy lub w przypadku osób…

Odszkodowanie po wypadku w Niemczech

W Niemczech podobnie jak w Polsce obowiązuje generalna zasada, że poszkodowany może dochodzić od sprawcy wypadku bądź jego ubezpieczalni, odszkodowania za powstałe szkody rzeczowe i osobowe. W ramach odszkodowania uwzględnia się: zadośćuczynienie za ból i cierpienia oraz utracone korzyści spowodowane…