Kategoria: Wypadek w rolnictwie

Urazy po wypadkach rolniczych

Każdy prowadzący gospodarstwo rolne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Polisa OC rolnego chroni nie tylko nieruchomości oraz maszyny rolnicze, ale również każdą osobę, która na skutek zaniedbania lub winy właściciela gospodarstwa poniosła szkodę na osobie, doznała uszczerbku na zdrowiu lub poniosła…

Odszkodowanie z OC rolnika

W 2017 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 18 161 wypadków (o 5% mniej niż w 2016 roku), z czego aż 17 212 zostało uznanych za wypadki przy pracy. Z roku na rok ich liczba maleje co…

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników a odszkodowanie

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 ze zm. – dalej ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych) nakłada na osoby będące rolnikami obowiązek zawarcia umowy…