fbpx

Jak napisać pozew o zadośćuczynienie po wypadku

0 Comments on Jak napisać pozew o zadośćuczynienie po wypadku
Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, przy pracy czy w rolnictwie ma prawo żądać od sprawcy lub jego ubezpieczyciela OC naprawienia (usunięcie skutków) szkody w formie rekompensaty pieniężnej. W przypadku wyrządzenia krzywdy w postaci cierpienia psychicznego czy fizycznego, poszkodowany może żądać zadośćuczynienia, mimo że poszkodowany nie poniósł jakichkolwiek strat finansowych jak...

Odszkodowanie po wypadku w Niemczech

0 Comments on Odszkodowanie po wypadku w Niemczech
Odszkodowanie po wypadku w Niemczech
W Niemczech podobnie jak w Polsce osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy czy wypadku komunikacyjnego przysługuje szereg roszczeń do sprawcy wypadku, jak również z jego ubezpieczenia OC. Mowa tu o odszkodowaniu za powstałe szkody rzeczowe i osobowe. Podstawa prawna roszczeń w Niemczech po wypadku komunikacyjnym § 115 ust. 1 pkt....

Kiedy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej realnie przerywa bieg przedawnienia

0 Comments on Kiedy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej realnie przerywa bieg przedawnienia
Kiedy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej realnie przerywa bieg przedawnienia
Rozwiązanie, jakim jest zawezwanie do próby ugodowej ma swoje wady i zalety. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie wymaga szczegółowego opisywania przedmiotu sprawy, mimo, że należy dokładnie określić roszczenie co do wysokości i podstawy. Powinien przerywać bieg przedawnienia roszczenia w stosunku do objętych wnioskiem roszczeń. Efektem postępowania powinna być...

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

0 Comments on Odszkodowanie za niesłuszne skazanie
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie
„Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłą z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść” (art. 552 § 1 i 2...

Uszczerbek na zdrowiu związany z wypadkiem przy pracy. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

0 Comments on Uszczerbek na zdrowiu związany z wypadkiem przy pracy. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS
Uszczerbek na zdrowiu związany z wypadkiem przy pracy. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS
Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy lub zachoruje na chorobę zawodową – i na skutek tego dozna trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – wtedy przysługuje mu tzw. jednorazowe odszkodowanie. Jego wysokość to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Oceny wysokości uszczerbku dokonuje ZUS, już po zakończeniu...

Odszkodowanie za szkody na pojeździe z OC – pytania i odpowiedzi

0 Comments on Odszkodowanie za szkody na pojeździe z OC – pytania i odpowiedzi
Odszkodowanie za szkody na pojeździe z OC – pytania i odpowiedzi
Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym? Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i wezwać w razie potrzeby odpowiednie służby (policja, karetka, straż pożarna, straż miejska).Zabezpieczyć miejsce zdarzenia.Wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów.Spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w przypadku niewezwania policji. Kolizja, stłuczka a może wypadek drogowy? Wypadkiem nazywa się...

Procedura upadłości konsumenckiej

0 Comments on Procedura upadłości konsumenckiej
Procedura upadłości konsumenckiej
Coraz to większy konsumpcjonizm oraz szeroki dostęp do „pożyczek od ręki” skutkuje tym, że coraz więcej osób ma problem z terminową spłatą zobowiązań i popada w tzw. spiralę zadłużenia, która między innymi – może skutkować poważnymi problemami ze swoimi finansami. Niestety może również skutkować utratą płynności finansowej. Często z pomocą...

Odszkodowanie po wypadku z ZUS

0 Comments on Odszkodowanie po wypadku z ZUS
Odszkodowanie po wypadku z ZUS
Wypadek w pracy lub w drodze do pracy jest zawsze zdarzeniem nagłym i niespodziewanym. Ulegając wypadkowi, często ciężkiemu, nie mamy możliwości powrotu do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. W związku z tym nie mamy możliwości uzyskania ciągłości wynagrodzenia. Czy za każdy wypadek w pracy należy się odszkodowanie? Czy poszkodowanemu należą się...

Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy

0 Comments on Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy
Wysokość odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy
Wielu poszkodowanych po w wypadkach przy pracy obawia się zgłaszać roszczenia o odszkodowanie do swojego pracodawcy. Boimy się utraty pracy lub dobrych stosunków z firmą i współpracownikami. Zawsze przed zgłoszeniem roszczeń zadajemy sobie pytanie: czy warto? Czy to się opłaca? Co mogę zyskać i jak wysokie uzyskam odszkodowanie? Postaramy się...

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym w Norwegii?

0 Comments on Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym w Norwegii?
Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym w Norwegii?
Wbrew pozorom, bardzo wielu naszych rodaków przebywa na terenie Norwegi. Kraj ten charakteryzuje się wysoko rozwiniętą gospodarką oraz przemysłem. Zarobki są wysokie. To sprawia, że planując wyjechać za granicę do pracy, wiele osób wybierze właśnie Norwegię. Z kolei dla wielu turystów uwielbiających piękno natury oraz piękne miasta z zabytkami, Norwegia...

Wypadek komunikacyjny w Szwecji – odszkodowanie za szkodę na pojeździe i na osobie

0 Comments on Wypadek komunikacyjny w Szwecji – odszkodowanie za szkodę na pojeździe i na osobie
Wypadek komunikacyjny w Szwecji – odszkodowanie za szkodę na pojeździe i na osobie
Wiele osób myśląc o urlopie wyobraża sobie ciepłe kraje, leżenie na plaży, pływanie w morzu i ewentualnie zwiedzanie ciekawych miejsc. Dla innych osób sposobem na idealne wakacje jest zwiedzanie pięknych miast i ich zabytków oraz możliwość podziwiania surowego i naturalnego krajobrazu. W drugim przypadku Szwecja będzie idealnym miejscem na urlop....

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w Belgii?

0 Comments on Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w Belgii?
Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w Belgii?
Belgia jest niewielkim krajem zachodniej europy o powierzchni niewiele ponad 30 tysięcy km2. Dla porównania wskazać można, że województwo mazowieckie w Polsce zajmuje ponad 35 tysięcy km2. Mimo niedużych rozmiarów Belgia jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów w Europie. To sprawia, że tak wiele osób zza granicy szuka tam pracy...

Kto sporządza kartę wypadku?

0 Comments on Kto sporządza kartę wypadku?
Kto sporządza kartę wypadku?
Błędnie przyjmuje się, że jeśli poszkodowany w wypadku nie jest zatrudniony na etacie, to nie przysługują mu żadne prawa w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. Fakt, że świadczenie pracy nie jest usankcjonowane umową o pracę, a jedynie umową zleceniem, czy umową agencyjną, nie przesądza jeszcze o braku możliwości uzyskania świadczeń...

Protokół powypadkowy – czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

0 Comments on Protokół powypadkowy – czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Protokół powypadkowy – czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Protokół powypadkowy to dokument stwierdzający okoliczności zaistnienia wypadku przy pracy. Wskazuje na następstwa i skutki wypadku, obrażenia odniesione przez poszkodowanego oraz jasno wskazuje na przyczyny wypadku. Wskazane są takę zalecenia dla pracodawcy celem uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Protokół sporządzany jest zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z...

Czym jest karta wypadku przy pracy i kiedy zostaje sporządzona?

0 Comments on Czym jest karta wypadku przy pracy i kiedy zostaje sporządzona?
Czym jest karta wypadku przy pracy i kiedy zostaje sporządzona?
Wypadki przy pracy zdarzają się wszędzie, mimo zachowania ostrożności i zasad bhp. Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, zostaje sporządzony protokół powypadkowy. Co jednak w przypadku, gdy nie jesteśmy pełnoetatowym pracownikiem? Kiedy możemy liczyć na pisemne udokumentowanie wypadku i uzyskać odszkodowanie z ZUS? Masz również ubezpieczenie NNW? Sprawdź...

Wypadek w szkole – czy należy się odszkodowanie?

0 Comments on Wypadek w szkole – czy należy się odszkodowanie?
Wypadek w szkole – czy należy się odszkodowanie?
Co roku w polskich szkołach dochodzi do blisko 70 tysięcy wypadków. Niestety często dochodzi do nich na oczach nauczycieli i opiekunów. W wypadkach w szkole ginie więcej dzieci niż górników w wypadkach pod ziemią. Kiedy o wypadku w szkole? Wypadek to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego poszkodowany...

Zwrot nawiązki z ubezpieczenia OC pojazdu

0 Comments on Zwrot nawiązki z ubezpieczenia OC pojazdu
Zwrot nawiązki z ubezpieczenia OC pojazdu
Kodeks karny przewiduje osiem środków karnych. Jednym z nich jest nawiązka. Może ona mieć charakter obligatoryjny jak i fakultatywny. Oznacza to, że Sąd musi ją wymierzyć ale również Sąd może ją wymierzyć ale nie musi. Warto zwrócić również uwagę, że może mieć charakter samodzielny lub występować obok kary lub innego...

Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym

0 Comments on Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym
Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym
Relacje teść/teściowa – zięć/synowa nie raz są bardzo bliskie, szczególne i wyjątkowe. Czasami można je porównać nawet do relacji rodzic-dziecko. Nagła śmierć teściowej czy teścia w wypadku komunikacyjnym jest traumą nie tylko dla dzieci (parterów życiowych, wnuków czy małżonków) poszkodowanych ale również dla zięcia czy synowej. Aby mówić o zadośćuczynieniu...

Zwolnienie po wypadku przy pracy – czy jest legalne?

0 Comments on Zwolnienie po wypadku przy pracy – czy jest legalne?
Zwolnienie po wypadku przy pracy – czy jest legalne?
Pracownikowi, który w związku z wypadkiem przy pracy stał się niezdolny do jej wykonywania przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Nazywany jest potocznie zwolnieniem L4. Wielu poszkodowanych w obawie przed utratą pracy nie decyduje się na kontynuacje leczenia. Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje pracownikowi oraz członkom rolniczej spółdzielni...

Jak odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń?

0 Comments on Jak odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń?
Jak odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń?
Zakłady ubezpieczeń z racji swojej pozycji w obrocie gospodarczym są wyjątkowo trudnym przeciwnikiem. Napisanie odwołania od decyzji odmownej bądź też od decyzji przyznającej odszkodowanie w niezadowalającej wysokości wymaga starannego przygotowania i rozległej wiedzy. Zakład Ubezpieczeń jest profesjonalistą, zatrudnia specjalistów z zakresu likwidacji szkód i prawa odszkodowawczego. Chcąc wywalczyć wyższe odszkodowanie...

Nieszczęśliwy wypadek – definicja, zawarcie umowy z ubezpieczycielem, wyłączenia odpowiedzialności

0 Comments on Nieszczęśliwy wypadek – definicja, zawarcie umowy z ubezpieczycielem, wyłączenia odpowiedzialności
Nieszczęśliwy wypadek – definicja, zawarcie umowy z ubezpieczycielem, wyłączenia odpowiedzialności
Osoby poszkodowane mają różne możliwości uzyskania odszkodowania po wypadku: przy pracy z ZUS i czasami z ubezpieczenia OC pracodawcy, w rolnictwie z KRUS lub z OC rolnika, komunikacyjnym z OC sprawcy zdarzenia, dziecka w szkole w wyniku zaniedbania placówki z OC szkoły, wynikającym z potknięcia lub poślizgnięcia z OC zarządcy...

Odszkodowanie za wypadek z dzikim zwierzęciem

0 Comments on Odszkodowanie za wypadek z dzikim zwierzęciem
Odszkodowanie za wypadek z dzikim zwierzęciem
Policyjne dane podają, że kolizje ze zwierzętami to 0,5% wszystkich zdarzeń drogowych. Powodem 90% z nich jest nagłe wtargniecie zwierzęcia na jezdnię. Szczególną uwagę należy zwracać w okolicach zalesionych lub gdzie pobocza są porośnięte wysoką trawą. Często są to tereny poza obszarem zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość to 90 km/h. Warto...

Gra na zwłokę, czyli strategia likwidatora szkody

0 Comments on Gra na zwłokę, czyli strategia likwidatora szkody
Gra na zwłokę, czyli strategia likwidatora szkody
Kodeks cywilny jednoznacznie określa termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela. Treść przepisu art. 817 Kodeksu cywilnego wskazuje, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu. Termin ten liczy się od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo...