fbpx

Autor: Katarzyna Neczaj

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w Irlandii

Wielu Polaków wyjeżdżając do Irlandii do pracy decyduje się na wyjazd własnym autem. W ten sposób zwiększają swoją niezależność ale także i ryzyko uczestnictwa w wypadku komunikacyjnemu. W takich sytuacjach warto pamiętać, że wysokość odszkodowania po wypadku komunikacyjnym gdzie sprawcą…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Irlandii

Irlandia Północna i Republika Irlandii od wielu lat są celem zarobkowych wyjazdów Polaków. Irlandzkie prawo restrykcyjnie reguluje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika. Dotyczy to rosnącej ilości wypadków przy pracy ze względu na zaniedbania ze strony pracodawców. O wypadku przy…

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny na terenie Niemiec

Po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków wyjechało do krajów członkowskich, w tym do Niemiec, w celach zarobkowych. Statystyki niemieckich wypadków drogowych odnotowują sporą część zdarzeń z udziałem naszych rodaków.  Niestety Polacy, którzy znajdują się w takiej sytuacji w…

Odszkodowanie za śmierć rodzica w wyniku wypadku z OC sprawcy

Śmierć rodzica – matki czy ojca jest dla dziecka niezwykle przykrym i traumatycznym doświadczeniem. Bez względu na jego wiek czy status społeczny. Polskie prawo umożliwia dochodzenia szeregu roszczeń w celu ochrony interesów najbliższych osób dla poszkodowanej osoby. Podstawa prawna Art.…

Jestem sprawcą wypadku czy dostanę odszkodowanie?

Doradcy ds. odszkodowań dość często spotykają się z takim zapytaniem. Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wymaga weryfikacji z jakiego tytułu poszkodowany chciałby ubiegać się o odszkodowanie tj. OC, AC, NW/NNW czy ZUS oraz okoliczności zdarzenia. Każda z wymienionych polis ma…

Jak zaksięgować odszkodowanie oraz VAT?

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym ulegnie uszkodzeniu samochód firmowy czyli pojazd wciągnięty w środki trwałe firmy, wówczas przedsiębiorcy przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku lub własnego AC. Otrzymanie odszkodowanie za naprawę pojazdu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej…

Czy za śmierć brata należy się odszkodowanie z PZU?

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego (kc) za najbliższych członków rodziny uznaje się wszystkie osoby połączone pokrewieństwem. Przy czym stosowne świadczenie z OC sprawcy wypadku należy się członkom najbliższej rodziny zmarłego poszkodowanego w tym bratu oraz siostrze. Termin…

Czy za skręcenie stawu skokowego należy się odszkodowanie?

Dość częstą kontuzją jest skręcenie stawu skokowego potocznie nazywane skręceniem kostki. Staw skokowy jest stabilny dzięki mięśniom przebiegającym od kości goleni aż do palców stóp oraz dużej ilości więzadeł, które łączą kości stępu, śródstopia i palców. Najczęściej do urazów stawu…

Czy emerytowi przysługuje odszkodowanie z ZUS?

Wielu emerytów decyduje się na podjęcie pracy aby w ten sposób poprawić swoją sytuacją materialną. Niektórzy chcą po prostu zabić czas czyli idąc do pracy w subiektywny sposób przyspieszają upływ czasu. Niestety również emerytom zdarzają się wypadki w miejscu pracy.…

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Niemczech

Prawo niemieckie różni się od polskiego. Jednym z bardzo dobrych tego przykładów jest fakt, że w Niemczech nie ma pojęcia odszkodowanie za wypadek w pracy. Jednakże Kodeks socjalny czyli odpowiednik polskiego kodeksu cywilnego przewiduje inne świadczenia, takie jak: pełne chorobowe;…

Odszkodowanie za szkody na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego na terenie Niemiec

Prawo polskie i niemieckie, podobnie określa uprawnienia poszkodowanych w wypadku komunikacyjnych do odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z wypadkiem. Podstawa prawna roszczeń Paragraf 823 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB) określa na kim spoczywa…

Odszkodowanie za SPAM

W Polsce jest zarejestrowanych blisko 30 milionów adresów e-mailowych a na świecie co sekundę wysyłane jest ponad 2 miliony wiadomości e-mail. W tym roku głośno zrobiło się o SPMie i odszkodowaniu za SPAM. Co to jest SPAM oraz kiedy można…

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Z bezumownym korzystaniem z nieruchomości mamy do czynienia m. in. gdy mimo końca okresu dzierżawy nieruchomość w dalszym ciągu nie została wydana właścicielowi. Były dzierżawca traktuje nieruchomość jak swoją. Najbardziej znaną formą bezumownego korzystania z nieruchomości jest ulokowanie urządzeń energetycznych…

Odszkodowanie od notariusza

Art. 2 ustawy o notariacie określa, że notariusz jest osobą zaufania publicznego, gwarantem wiarygodności i prawidłowości dokonywanych przez niego czynności. Jest także uczestnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.  Art. 81 tej ustawy wskazuje, że notariusz nie może odmówić np. sporządzenia aktu…

Odszkodowanie od komornika

Komornik sądowy to zgodnie z definicją funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Komornik zajmuje się prowadzeniem postępowania egzekucyjnego gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy (egzekucyjny), któremu sąd nadał klauzulę wykonalności (wyrok sądowy lub sądowy nakaz zapłaty) lub na podstawie…

Jak może Ci pomóc prawnik w dochodzeniu odszkodowania?

Osoby poszkodowane w wypadkach np. komunikacyjnych czy przy pracy, w pewnym momencie zaczynają zastanawiać się, w jaki sposób uzyskać jak największe kwoty finansowej rekompensaty za doznane szkody. Myślą o ty, czy walczyć samodzielnie z ubezpieczycielem sprawcy, czy też powierzyć to…

Jak działają firmy i kancelarie odszkodowawcze?

Osoba, która została poszkodowana w wypadku bardzo często jest zagubiona i na początku nie świadoma czego może domagać się od sprawcy lub od jego ubezpieczyciela OC. Firmy odszkodowawcze w Polsce to dynamicznie rozwijający się rynek.Szacuje się, firm czy kancelarii odszkodowawczych…

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego netto czy brutto?

Często otrzymuję zapytania odnośnie uwzględnienia lub nie podatku od towarów i usług, potocznie nazywanego podatkiem VAT w wypłaconym przez ubezpieczyciela odszkodowaniu.  Temat ten ma kilka aspektów. Np. w odniesieniu do rodzaju ubezpieczenia – obowiązkowe czy dobrowolne. Ważne są także okoliczności,…

Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym

Nagła śmierć poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym jest zawsze traumą dla najbliższych, czyli małżonków, parterów życiowych, dzieci czy wnuków. W tym miejscu warto wskazać, że relacje teść/teściowa-zięć/synowa czasami są szczególnie bliskie i nie raz porównywalne do relacji rodzic-dziecko. Aby mówić o…

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC?

Ubezpieczanie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnym np. dla przedsiębiorców, lekarzy czy indywidualnych osób. Ubezpieczenie to ma gwarantować, że w razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej lub rodzinie poszkodowanego (w przypadku śmierci). Jest jednak kilka…

Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odszkodowawczym

Występując na drogę sądową z roszczeniami o odszkodowanie przeciwko Ubezpieczycielowi sprawcy szkody lub bezpośrednio jemu samemu, warto wziąć pod uwagę wiele czynników. Są to nie tylko koszty związane z wytoczeniem powództwa, ale także jego ewentualnym oddaleniem lub znacznym przegraniem sprawy.…