fbpx

Autor: Katarzyna Neczaj

Czy za śmierć brata należy się odszkodowanie z PZU?

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego (kc) za najbliższych członków rodziny uznaje się wszystkie osoby połączone pokrewieństwem. Przy czym stosowne świadczenie z OC sprawcy wypadku należy się członkom najbliższej rodziny zmarłego poszkodowanego w tym bratu oraz siostrze. Termin…

Czy za skręcenie stawu skokowego należy się odszkodowanie?

Dość częstą kontuzją jest skręcenie stawu skokowego potocznie nazywane skręceniem kostki. Staw skokowy jest stabilny dzięki mięśniom przebiegającym od kości goleni aż do palców stóp oraz dużej ilości więzadeł, które łączą kości stępu, śródstopia i palców. Najczęściej do urazów stawu…

Czy emerytowi przysługuje odszkodowanie z ZUS?

Wielu emerytów decyduje się na podjęcie pracy aby w ten sposób poprawić swoją sytuacją materialną. Niektórzy chcą po prostu zabić czas czyli idąc do pracy w subiektywny sposób przyspieszają upływ czasu. Niestety również emerytom zdarzają się wypadki w miejscu pracy.…

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Niemczech

Prawo niemieckie różni się od polskiego. Jednym z bardzo dobrych tego przykładów jest fakt, że w Niemczech nie ma pojęcia odszkodowanie za wypadek w pracy. Jednakże Kodeks socjalny czyli odpowiednik polskiego kodeksu cywilnego przewiduje inne świadczenia, takie jak: pełne chorobowe;…

Odszkodowanie za szkody na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego na terenie Niemiec

Prawo polskie i niemieckie, podobnie określa uprawnienia poszkodowanych w wypadku komunikacyjnych do odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z wypadkiem. Podstawa prawna roszczeń Paragraf 823 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB) określa na kim spoczywa…

Odszkodowanie za SPAM

W Polsce jest zarejestrowanych blisko 30 milionów adresów e-mailowych a na świecie co sekundę wysyłane jest ponad 2 miliony wiadomości e-mail. W tym roku głośno zrobiło się o SPMie i odszkodowaniu za SPAM. Co to jest SPAM oraz kiedy można…

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Z bezumownym korzystaniem z nieruchomości mamy do czynienia m. in. gdy mimo końca okresu dzierżawy nieruchomość w dalszym ciągu nie została wydana właścicielowi. Były dzierżawca traktuje nieruchomość jak swoją. Najbardziej znaną formą bezumownego korzystania z nieruchomości jest ulokowanie urządzeń energetycznych…

Odszkodowanie od notariusza

Art. 2 ustawy o notariacie określa, że notariusz jest osobą zaufania publicznego, gwarantem wiarygodności i prawidłowości dokonywanych przez niego czynności. Jest także uczestnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.  Art. 81 tej ustawy wskazuje, że notariusz nie może odmówić np. sporządzenia aktu…

Odszkodowanie od komornika

Komornik sądowy to zgodnie z definicją funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Komornik zajmuje się prowadzeniem postępowania egzekucyjnego gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy (egzekucyjny), któremu sąd nadał klauzulę wykonalności (wyrok sądowy lub sądowy nakaz zapłaty) lub na podstawie…

Jak może Ci pomóc prawnik w dochodzeniu odszkodowania?

Osoby poszkodowane w wypadkach np. komunikacyjnych czy przy pracy, w pewnym momencie zaczynają zastanawiać się, w jaki sposób uzyskać jak największe kwoty finansowej rekompensaty za doznane szkody. Myślą o ty, czy walczyć samodzielnie z ubezpieczycielem sprawcy, czy też powierzyć to…

Jak działają firmy i kancelarie odszkodowawcze?

Osoba, która została poszkodowana w wypadku bardzo często jest zagubiona i na początku nie świadoma czego może domagać się od sprawcy lub od jego ubezpieczyciela OC. Firmy odszkodowawcze w Polsce to dynamicznie rozwijający się rynek.Szacuje się, firm czy kancelarii odszkodowawczych…

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego netto czy brutto?

Często otrzymuję zapytania odnośnie uwzględnienia lub nie podatku od towarów i usług, potocznie nazywanego podatkiem VAT w wypłaconym przez ubezpieczyciela odszkodowaniu.  Temat ten ma kilka aspektów. Np. w odniesieniu do rodzaju ubezpieczenia – obowiązkowe czy dobrowolne. Ważne są także okoliczności,…

Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym

Nagła śmierć poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym jest zawsze traumą dla najbliższych, czyli małżonków, parterów życiowych, dzieci czy wnuków. W tym miejscu warto wskazać, że relacje teść/teściowa-zięć/synowa czasami są szczególnie bliskie i nie raz porównywalne do relacji rodzic-dziecko. Aby mówić o…

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC?

Ubezpieczanie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnym np. dla przedsiębiorców, lekarzy czy indywidualnych osób. Ubezpieczenie to ma gwarantować, że w razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej lub rodzinie poszkodowanego (w przypadku śmierci). Jest jednak kilka…

Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odszkodowawczym

Występując na drogę sądową z roszczeniami o odszkodowanie przeciwko Ubezpieczycielowi sprawcy szkody lub bezpośrednio jemu samemu, warto wziąć pod uwagę wiele czynników. Są to nie tylko koszty związane z wytoczeniem powództwa, ale także jego ewentualnym oddaleniem lub znacznym przegraniem sprawy.…

Kiedy można odzyskać koszty leczenia powypadkowego?

Piękny majowy poranek. Zapowiadał się spokojny dzień dla pracowników służby drogowej. Nic nie wskazywało tragedii, niestety jeden moment zmienia wszystko. Chwila nieuwagi i kierowca ciężarówki uderza w stojącego na poboczu busa, przed którym pracują robotnicy. Dwaj  z nich zostają przetransportowani…

Jak Rzecznik Finansowy może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Od października 2015 roku, w życie weszła ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawą tą powołano nową instytucję Rzecznika Finansowego, w ten sposób rozszerzono kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych. Wprowadziła ona wiele korzystnych zmian dla…

Terminy wypłaty odszkodowań po wypadku – UFG, PBUK, OC

Zgłaszając szkodę ubezpieczycielowi OC sprawcy wypadku, poszkodowany oczekuje, że ubezpieczyciel przeprowadzi postępowanie likwidacyjne sprawnie, rzetelnie i co najważniejsze terminowo. Niestety co roku Rzecznik Finansowy otrzymuje tysiące skarg dotyczących niedotrzymania terminów realizacji wypłat odszkodowań lub świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności…

Zniszczone rzeczy – jak zgłosić skutecznie szkodę

Gdy dochodzi do wypadku komunikacyjnego, wypadku w rolnictwie, czy przy pracy z winy pracodawcy, poszkodowany może otrzymać odszkodowanie za zniszczone rzeczy. Bez względu na to, czy doznał urazów na ciele i nie stało się mu nic poważnego, jeżeli zostały zniszczone…

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Pojęcie odszkodowanie za pobyt w szpitalu pojawia się w momencie posiadania odpowiedniego ubezpieczenia na taką ewentualność. Jednakże mimo ubezpieczenia na taką sytuację wypłata świadczenia może być niemożliwa. Warto wiedzieć podczas podpisywania polisy ubezpieczania NW lub NNW jakie czynniki mogą spowodować…

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie podejrzanego o przestępstwo służy zabezpieczeniu prawidłowego prowadzenia postępowania karnego. Jest to również forma pozbawienia wolności osoby niewinnej. Jako stosowany środek budzi kontrowersje, gdy zaczyna odbiegać charakterem od „tymczasowego”. Tymczasowe aresztowanie pod względem dolegliwości dla osoby izolowanej…