fbpx

Autor: Izabela Praska

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC

Czy Ubezpieczyciel OC akcesoryjnie za sprawcę może uzależnić wypłatę ponad przyznaną w toku likwidacji szkody kwotę od przedstawienia faktur na poniesione koszty naprawy? Po pierwsze ważnym jest, że odpowiedzialność kształtuje reżim ubezpieczenia OC nie zaś autocasco (z zastosowaniem ogólnych warunków…

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co istotne, przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza…

Refundacja kosztów wynajmu samochodu zastępczego

Analiza skarg konsumentów kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego) w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej zakładów ubezpieczeń za szkody komunikacyjne z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu mechanicznych wskazuje, że jednym z istotnych problemów dla poszkodowanych jest zagadnienie dotyczące podstaw…

Brak ważnej polisy OC pojazdu w czasie kolizji lub wypadku

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Pomimo tego, według szacunkowych danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na koniec 2008 r. około 200 tysięcy osób jeździło bez ważnej polisy. Teraz, kiedy policja nie odholowuje pojazdów w przypadku braku polisy, ta liczba…