fbpx

Autor: Izabela Stryjewska

Odszkodowanie za wypadek drogowy w USA

Wypadek samochodowy? Będąc w USA pierwszą rzeczą o jakieś myślimy są nie porady dla Poszkodowanego, ale to żeby wyjść z niego cało szczególnie kiedy wypadek jest poważny.

Tabele norm i procent uszczerbku na zdrowiu a wysokość odszkodowania

Czym jest uszczerbek na zdrowiu? Ogólnie pod pojęciem uszczerbku na zdrowiu rozumie się rozstrój zdrowia, powodujący upośledzenie czynności organizmu, lub też trwałe lub długotrwałe uszkodzenie ciała, naruszające jego sprawność. Wysokość uszczerbku niezależnie w jakich okolicznościach powstał zawsze jest określana przez…

Uszczerbek na zdrowiu a odszkodowanie z polis OC i NNW

Uszczerbek na zdrowiu, w szczególności trwały to bardzo ważny element dla Poszkodowanych starających się o wypłatę odszkodowania. Od jego  wysokości bowiem, głównie zależy wysokość roszczenia o jakie można się ubiegać. Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które…

Jakie odszkodowanie za wypadki w rolnictwie z KRUS i OC rolnika?

Jak wiadomo o wypadek w gospodarstwie rolnym nietrudno, głównie ze względu na specyfikę tej pracy, kontakt ze zwierzętami czy maszynami rolniczymi. Obrażenia powstałe w wyniku tych zdarzeń mogą być naprawdę poważne, a nawet skutkować śmiercią osoby Poszkodowanej. Czy w przypadku…

Urazy powypadkowe a wysokość zadośćuczynienia

W przypadku każdego z urazów Poszkodowanemu należy się odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Ustalenie jego wysokości zależy oczywiście od rodzaju uszkodzenia ciała i stopnia powikłań oraz oceny uszczerbku na zdrowiu. Kwota roszczenia jaką można tutaj uzyskać nie jest z…

Rodzaje urazów przy wypadkach drogowych a wysokość zadośćuczynienia

Wypadki drogowe są zaliczane do jednej z najczęstszych przyczyn zgonów. Oczywiście nie każdy wypadek jest na tyle groźny, że stanowi zagrożenie życia, jednak w przypadku obrażeń ciężkich o  uratowaniu Poszkodowanego decyduje przede wszystkim czas, czyli szybkie przybycie służb medycznych. Urazy…

Stopień urazu a wysokość uszczerbku na zdrowiu

Definicja uszczerbku na zdrowiu Definicja uszczerbku na zdrowiu, określa go jako uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające albo na jego utracie albo upośledzeniu jego funkcji. W zależności od stopnia uszkodzenia lub utraty organu, narządu lub układu, czy też rokowań…

Niezdolność do pracy oraz związana z tym niepełnosprawność

Całkowita i częściowa niezdolność do pracy – definicja Bardzo często na skutek wypadku, Poszkodowany doznaje tak poważnego naruszenia sprawności organizmu i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu, że nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków pracowniczych. Traci tym samym możliwości…

Uszczerbek na zdrowiu a dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia NNW

Określenie stopnia uszczerbku na zdrowiu jest najważniejszym elementem dla Poszkodowanego, który stara się o odszkodowanie. Wysokość świadczenia jest bowiem nierozerwalnie związana z procentem przyznanego uszczerbku i nie da się ukryć, że elementem decydującym w tej kwestii jest jego trwałość. Nieszczęśliwy…

Upadłość konsumencka – procedura ogłoszenia upadłości

Upadłość konsumencka – wniosek do Sądu Upadłościowego Aby ogłosić upadłość konsumencką konieczne jest przeprowadzenie postępowania przez Sąd Upadłościowy. Może ją ogłosić osoba fizyczna czyli osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, która złożyła odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Składa się go w…

Ubezwłasnowolnienie poszkodowanego po wypadku

Niestety wielu poszkodowanych po wypadku komunikacyjnym (przy pracy czy też w rolnictwie) nie potrafi po pechowych zdarzeniu samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i zadbać o własne dobro. W takiej sytuacji najbliżsi członkowie rodziny poszkodowanego często decydują się na formalne…

Jak osoba fizyczna może odzyskać płynność majątkową?

Coraz częściej osoby borykające się z długami, mogą usłyszeć o możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej i tym samym pozbycia się wszelkich zobowiązań wobec wierzycieli. Wizja spokojnego życia, bez zaciągania wciąż nowych kredytów czyli po prostu wyjścia ze spirali zadłużenia bywa bardzo…

Najczęstsze przyczyny wypadków w gospodarstwach rolnych

Większości z nas wypadek kojarzy się najczęściej z wypadkiem drogowym. Rzadziej kojarzymy go z pracą w gospodarstwie rolnym, tymczasem to właśnie tam dochodzi bardzo często do bardzo poważnych urazów skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Poszkodowanego. Niestety statystyki wskazują,…

Rodzaje wypadków i mechanizmy generowania urazów

zderzenia czołowe uderzenia boczne zdarzenia z przewróceniem samochodu uderzenia tylne Zderzenia czołowe Są to takie sytuacje, przy których do zderzenia dochodzi z przodu samochodu (dwa pojazdy lub pojazd i inna przeszkoda). Przy nie zapiętych pasach bezpieczeństwa zarówno kierowca jak i…

Dziedziczenie odszkodowania po śmierci poszkodowanego

Zdarza się, że osoba, której przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie lub odszkodowanie umiera. W takiej sytuacji rodzina poszkodowanego w związku z wypadkiem (komunikacyjnym, przy pracy czy w rolnictwie) czy w związku z błędem lub zaniedbaniem medycznym, nie raz nie jest świadoma,…

Renta z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy

Dokumenty i warunki konieczne do uzyskania renty. Okresy składkowe Osoba, która chce się starać o rentę z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, może to zrobić tylko i wyłącznie jeżeli posiada orzeczenie z ZUS (KRUS) takową niezdolność jej przyznające.…

Najczęstsze urazy i rodzaje wypadków przy pracy

Za wypadek przy pracy uznajemy zgodnie z definicją zdarzenie związane z pracą, nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną. Z reguły złożoną z kilku czynników: ludzkich, organizacyjnych czy technicznych. Najbardziej dominujące pod względem ilości wypadków są niezmiennie branże takie jak: transportowa, przemysłowa, budowlana.…

Urazy po wypadkach rolniczych

Każdy prowadzący gospodarstwo rolne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Polisa OC rolnego chroni nie tylko nieruchomości oraz maszyny rolnicze, ale również każdą osobę, która na skutek zaniedbania lub winy właściciela gospodarstwa poniosła szkodę na osobie, doznała uszczerbku na zdrowiu lub poniosła…

Apelacja od wyroku o odszkodowanie – II instancja

II instancja sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie Apelacja to mówiąc najprościej, zaskarżenie wyroku czy też odwołanie się od wydanego wyroku. Ma na celu kontrolę wyroku wydanego przez sąd I instancji, przez sąd II instancji. Tak więc jeżeli wyrok został wydany…

Odszkodowania za wypadki w domu

Dom to miejsce, które z reguły nie kojarzy nam się z żadnymi wypadkami. Wręcz przeciwnie, uważamy, że właśnie tam jesteśmy bezpieczni i nic nam nie grozi. Owszem, często tak bywa, jednak warto wiedzieć, że również tam może dojść do różnego…

Odszkodowanie za mobbing w pracy

Mobbing – to ostatnio słowo dość modne i bardzo często używane. Niejednokrotnie nawet nadużywane. Szczególnie w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z konfliktami w miejscu pracy. Sam fakt, że one powstają jest zjawiskiem normalnym, wynikającym często z różnic światopoglądowych czy…