Najczęstsze przyczyny wypadków w rolnictwie

Większość z nas wypadek kojarzy się najczęściej z wypadkiem drogowym. Rzadziej kojarzymy go z pracą w gospodarstwie rolnym, tymczasem to właśnie tam dochodzi bardzo często do bardzo poważnych urazów skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu a w skrajnych przypadkach śmiercią Poszkodowanego. Niestety statystyki wskazują, że liczba wypadków utrzymuje się na wysokim poziomie i potrafi wynieść kilkanaście tysięcy rocznie. Coraz lepsze warunki, dotacje i związane z tym wdrożenie nowoczesnych technologii również nie pomagają.

Wypadki najczęściej występują podczas prac w polu, przy kontaktach z maszynami oraz przy obrządzaniu zwierząt.

Najczęstsze przyczyny wypadków w gospodarstwach rolnych

 • niewłaściwa organizacja pracy,
 • brak odpowiedniej dzieży ochronnej – głównie obuwia
 • zaniedbane nawierzchnie na terenie gospodarstwa (śliskie, nieuporządkowane, nierówne),
 • reakcje zwierząt (agresja, nerwowość) i brak umiejętności obchodzenia się z nimi (np. u początkujących hodowców),
 • niewłaściwe posługiwanie się narzędziami i maszynami rolniczymi – niezachowanie szczególnej ostrożności i zasad BHP (np. czyszczenie, regulacja maszyny pozostającej w ruchu),
 • nieuwaga, rutyna i pośpiech,
 • angażowanie do pracy dzieci,
 • nieznajomość zagrożeń lub ich lekceważenie,
 • zły stan narzędzi w gospodarstwie,
 • wady w konstrukcji budynków gospodarczych, schodów,
 • wadliwa instalacja elektryczna – brak przeglądów i stosowanie prowizorycznych rozwiązań.
 • spożycie alkoholu.

Najczęściej występujące wypadki w gospodarstwach rolnych

 • upadek (większość),
 • uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń, pochwycenie i zmiażdżenie,
 • ugryzienie, kopnięcie i poturbowanie/przygniecenie przez zwierzęta,
 • przejechanie przez maszyny rolnicze,
 • działanie szkodliwych materiałów,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • działanie skrajnych temperatur, np. poparzenia.