fbpx

Najczęstsze urazy i rodzaje wypadków przy pracy

Za wypadek przy pracy uznajemy zgodnie z definicją zdarzenie związane z pracą, nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną. Z reguły złożoną z kilku czynników: ludzkich, organizacyjnych czy technicznych. Najbardziej dominujące pod względem ilości wypadków są niezmiennie branże takie jak: transportowa, przemysłowa, budowlana.…

Jaka kara za brak ubezpieczenia OC pojazdu?

Osoba posiadająca pojazd mechaniczny (np. samochód czy motocykl) ma obowiązek posiadać obowiązkową polisę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Brak wykupionej polisy OC zawsze wiąże się kara pieniężną za jej…

Urazy po wypadkach rolniczych

Każdy prowadzący gospodarstwo rolne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Polisa OC rolnego chroni nie tylko nieruchomości oraz maszyny rolnicze, ale również każdą osobę, która na skutek zaniedbania lub winy właściciela gospodarstwa poniosła szkodę na osobie, doznała uszczerbku na zdrowiu lub poniosła…

Ocena uszczerbku na zdrowiu przez komisję orzeczniczą ZUS

Gdy wypadek, któremu uległ pracownik zdarzył się w związku z wykonywaną pracą, był zdarzeniem nagłym i niespodziewanym, spowodowanym przyczyną zewnętrzną oraz doznał on trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, możemy mówić o wypadku przy pracy. Poszkodowany pracownik ma prawo do…

Pomoc opiekuńcza dla poszkodowanego po wypadku – kiedy przysługuje?

Poszkodowani, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku w postaci złamań lub innych obrażeń ograniczających możliwość poruszania się, mogą wymagać opieki osób trzecich. Zgodnie z prawem koszty takie również powinny zostać pokryte przez sprawcę szkody lub jego ubezpieczyciela. W…

Jak powinien wyglądać opis wypadku do zgłoszenia szkody?

Proces likwidacji szkody powoduje szereg problemów dla poszkodowanych. Brak przygotowanej dokumentacji, dowodów szkody, notatki policyjnej czy solidnego opisu zdarzenia powoduje, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub przedłuża likwidację do czasu uzyskania niezbędnej dokumentacji. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania dotyczące…

Odszkodowanie za overbooking od linii lotniczej

Nadrezerwacja (eng. overbooking) to bardzo częsta praktyka linii lotniczych służąca ograniczeniu kosztów i maksymalizacji zysków. Puste miejsca w samolocie oznaczają stratę dla linii lotniczej. Jest to na tyle niekorzystne, iż linie wolą zapłacić odszkodowanie za overbooking niż latać w połowie…

Szkoda częściowa na pojeździe – jak się odwołać od decyzji?

Większość osób z którymi rozmawiam uważa, że są dobrymi kierowcami. Ciągle słyszy się zwroty typu: jeżdżę bezpiecznie, jeżdżę ostrożnie lub jeżdżę szybko i dynamicznie ale ostrożnie. Skoro wszyscy jesteśmy tak dobrymi kierowcami za jakich się uważamy, to skąd bierze się…

Jak i gdzie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Wydając stanowisko w sprawie roszczeń, Towarzystwo Ubezpieczeń powinno rzetelnie ocenić wszystkie okoliczności sprawy. Poszkodowany ma przecież prawo do takiego odszkodowania, które zrekompensuje szkodę. Ubezpieczyciel ma obowiązek przeanalizować pełną dokumentację potwierdzającą przebieg i skutki wypadku. Zdarza się jednak, że mimo prawa…

Polisolokaty – jak odzyskać utracone oszczędności?

Jednym ze sposób pomnażania naszych oszczędności jest ich inwestowanie. Czy to przez zakup akcji, obligacji, nieruchomości czy też funduszy inwestycyjnych. Istnieją bezpieczne, lecz długoterminowe formy oszczędzania lub szybkie, ale bardziej  ryzykowne możliwości budowania kapitału. Polisy inwestycyjne miały łączyć oszczędzanie z…

Jak uzyskać odszkodowanie po błędzie w leczeniu lub diagnozie lekarskiej?

Jeśli jako pacjent mamy podejrzenie, że padliśmy ofiarą błędu medycznego, leczenie było przeprowadzone nieprawidłowo lub na skutek błędu pracownika medycznego doznaliśmy szkody pojawiają się liczne pytania. Jak dochodzić odszkodowania? Gdzie można zgłosić roszczenia? Czy potrzebna będzie pełna dokumentacja? Poniżej odpowiedzi…

Jak zlikwidować szkodę na ładunku w firmie transportowej?

W fazie bardzo dużego rozwoju handlu międzynarodowego rozkwitł również transport drogowy. W związku z koniecznością przerzutu towarów z miejsc oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów pojawiła się konieczność ich przetransportowania. Samolot, pociąg czy łódź nie zawsze są wyjściem…

Uzyskanie odszkodowania za uszkodzony pojazd z ubezpieczenia OC innego podmiotu

Słysząc o szkodzie na pojeździe z OC sprawcy mamy od razu na myśli szkodę wyrządzoną przez innego kierowcę pojazdem mechanicznym wskutek kolizji czy wypadku. Jednakże życie jest pełne innych sytuacji, które mogą doprowadzić do uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej…

Apelacja od wyroku o odszkodowanie – II instancja

II instancja sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie Apelacja to mówiąc najprościej, zaskarżenie wyroku czy też odwołanie się od wydanego wyroku. Ma na celu kontrolę wyroku wydanego przez sąd I instancji, przez sąd II instancji. Tak więc jeżeli wyrok został wydany…

Odszkodowania za wypadki w domu

Dom to miejsce, które z reguły nie kojarzy nam się z żadnymi wypadkami. Wręcz przeciwnie, uważamy, że właśnie tam jesteśmy bezpieczni i nic nam nie grozi. Owszem, często tak bywa, jednak warto wiedzieć, że również tam może dojść do różnego…

Odszkodowanie za mobbing w pracy

Mobbing – to ostatnio słowo dość modne i bardzo często używane. Niejednokrotnie nawet nadużywane. Szczególnie w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z konfliktami w miejscu pracy. Sam fakt, że one powstają jest zjawiskiem normalnym, wynikającym często z różnic światopoglądowych czy…

Procent uszczerbku za urazy kręgosłupa

Kręgosłup jest strukturą, która najczęściej ulega uszkodzeniom podczas wypadków i niestety te uszkodzenia często bywają bardzo poważne. Mogą nieść ze sobą nie tylko problemy związane z bólem, ale także z trwałym kalectwem a nawet śmiercią Poszkodowanego. Urazy powstają najczęściej w…

Uszczerbki za urazy nogi, stopy, kostki, podudzia, kolana, uda i stawu biodrowego

Nogi zaraz obok rąk, są narządem najbardziej podatnym na wszelkiego rodzaju urazy. Wypadek przy pracy, komunikacyjny, drogowy – to najbardziej powszechne sytuacje, gdzie najczęściej dochodzi do potłuczeń, zmiażdżeń, złamań czy też nawet amputacji kończyny. Urazy nóg niestety powodują, że Poszkodowany…