fbpx

Uzyskanie odszkodowania za uszkodzony pojazd z ubezpieczenia OC innego podmiotu

Słysząc o szkodzie na pojeździe z OC sprawcy mamy od razu na myśli szkodę wyrządzoną przez innego kierowcę pojazdem mechanicznym wskutek kolizji czy wypadku. Jednakże życie jest pełne innych sytuacji, które mogą doprowadzić do uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej…

Apelacja od wyroku o odszkodowanie – II instancja

II instancja sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie Apelacja to mówiąc najprościej, zaskarżenie wyroku czy też odwołanie się od wydanego wyroku. Ma na celu kontrolę wyroku wydanego przez sąd I instancji, przez sąd II instancji. Tak więc jeżeli wyrok został wydany…

Odszkodowania za wypadki w domu

Dom to miejsce, które z reguły nie kojarzy nam się z żadnymi wypadkami. Wręcz przeciwnie, uważamy, że właśnie tam jesteśmy bezpieczni i nic nam nie grozi. Owszem, często tak bywa, jednak warto wiedzieć, że również tam może dojść do różnego…

Odszkodowanie za mobbing w pracy

Mobbing – to ostatnio słowo dość modne i bardzo często używane. Niejednokrotnie nawet nadużywane. Szczególnie w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z konfliktami w miejscu pracy. Sam fakt, że one powstają jest zjawiskiem normalnym, wynikającym często z różnic światopoglądowych czy…

Procent uszczerbku za urazy kręgosłupa

Kręgosłup jest strukturą, która najczęściej ulega uszkodzeniom podczas wypadków i niestety te uszkodzenia często bywają bardzo poważne. Mogą nieść ze sobą nie tylko problemy związane z bólem, ale także z trwałym kalectwem a nawet śmiercią Poszkodowanego. Urazy powstają najczęściej w…

Uszczerbki za urazy nogi, stopy, kostki, podudzia, kolana, uda i stawu biodrowego

Nogi zaraz obok rąk, są narządem najbardziej podatnym na wszelkiego rodzaju urazy. Wypadek przy pracy, komunikacyjny, drogowy – to najbardziej powszechne sytuacje, gdzie najczęściej dochodzi do potłuczeń, zmiażdżeń, złamań czy też nawet amputacji kończyny. Urazy nóg niestety powodują, że Poszkodowany…

Bezpłatne leczenie dla poszkodowanego w wypadku z OC sprawcy?

Ubezpieczyciel sprawcy zapłaci za Twoje leczenie po wypadku. Zwrot kosztów leczenia przez TU Jeżeli uległeś wypadkowi z nie swojej winy, standardem jest, że TU sprawcy powinno zwrócić Ci koszty, jakie poniosłeś na leczenie oraz rehabilitację. Jednak jak się okazuje, większość…

Odszkodowanie za wypadek w drodze do lub z pracy

Należy odróżniać wypadek w drodze do pracy lub z pracy od wypadku przy pracy m. in. ze względu możliwość uzyskania świadczeń w ramach ubezpieczenia. Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy Zgodnie z art. 57b ustawy o emeryturach…

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w Irlandii

Wielu Polaków wyjeżdżając do Irlandii do pracy decyduje się na wyjazd własnym autem. W ten sposób zwiększają swoją niezależność ale także i ryzyko uczestnictwa w wypadku komunikacyjnemu. W takich sytuacjach warto pamiętać, że wysokość odszkodowania po wypadku komunikacyjnym gdzie sprawcą…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Irlandii

Irlandia Północna i Republika Irlandii od wielu lat są celem zarobkowych wyjazdów Polaków. Irlandzkie prawo restrykcyjnie reguluje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika. Dotyczy to rosnącej ilości wypadków przy pracy ze względu na zaniedbania ze strony pracodawców. O wypadku przy…

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny na terenie Niemiec

Po przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków wyjechało do krajów członkowskich, w tym do Niemiec, w celach zarobkowych. Statystyki niemieckich wypadków drogowych odnotowują sporą część zdarzeń z udziałem naszych rodaków.  Niestety Polacy, którzy znajdują się w takiej sytuacji w…

Odszkodowanie za śmierć rodzica w wyniku wypadku z OC sprawcy

Śmierć rodzica – matki czy ojca jest dla dziecka niezwykle przykrym i traumatycznym doświadczeniem. Bez względu na jego wiek czy status społeczny. Polskie prawo umożliwia dochodzenia szeregu roszczeń w celu ochrony interesów najbliższych osób dla poszkodowanej osoby. Podstawa prawna Art.…

Sprzedaż samochodu a obowiązkowe OC pojazdu

Jeżeli właściciel auta decyduje się na jego sprzedaż, wówczas musi przekazać nabywcy ubezpieczenie OC i zgłosić fakt sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego. Obowiązek przekazania dokumentów polisy OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa ta również wskazuje, co z polisą może…

Jestem sprawcą wypadku czy dostanę odszkodowanie?

Doradcy ds. odszkodowań dość często spotykają się z takim zapytaniem. Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wymaga weryfikacji z jakiego tytułu poszkodowany chciałby ubiegać się o odszkodowanie tj. OC, AC, NW/NNW czy ZUS oraz okoliczności zdarzenia. Każda z wymienionych polis ma…

Jak zaksięgować odszkodowanie oraz VAT?

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym ulegnie uszkodzeniu samochód firmowy czyli pojazd wciągnięty w środki trwałe firmy, wówczas przedsiębiorcy przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku lub własnego AC. Otrzymanie odszkodowanie za naprawę pojazdu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej…

Czy za śmierć brata należy się odszkodowanie z PZU?

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego (kc) za najbliższych członków rodziny uznaje się wszystkie osoby połączone pokrewieństwem. Przy czym stosowne świadczenie z OC sprawcy wypadku należy się członkom najbliższej rodziny zmarłego poszkodowanego w tym bratu oraz siostrze. Termin…

Czy za skręcenie stawu skokowego należy się odszkodowanie?

Dość częstą kontuzją jest skręcenie stawu skokowego potocznie nazywane skręceniem kostki. Staw skokowy jest stabilny dzięki mięśniom przebiegającym od kości goleni aż do palców stóp oraz dużej ilości więzadeł, które łączą kości stępu, śródstopia i palców. Najczęściej do urazów stawu…

Czy emerytowi przysługuje odszkodowanie z ZUS?

Wielu emerytów decyduje się na podjęcie pracy aby w ten sposób poprawić swoją sytuacją materialną. Niektórzy chcą po prostu zabić czas czyli idąc do pracy w subiektywny sposób przyspieszają upływ czasu. Niestety również emerytom zdarzają się wypadki w miejscu pracy.…

Odszkodowanie za wypadek w pracy w Niemczech

Prawo niemieckie różni się od polskiego. Jednym z bardzo dobrych tego przykładów jest fakt, że w Niemczech nie ma pojęcia odszkodowanie za wypadek w pracy. Jednakże Kodeks socjalny czyli odpowiednik polskiego kodeksu cywilnego przewiduje inne świadczenia, takie jak: pełne chorobowe;…

Odszkodowanie za szkody na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego na terenie Niemiec

Prawo polskie i niemieckie, podobnie określa uprawnienia poszkodowanych w wypadku komunikacyjnych do odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z wypadkiem. Podstawa prawna roszczeń Paragraf 823 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB) określa na kim spoczywa…