fbpx

Zadośćuczynienie po śmieci teścia lub teściowej w wypadku komunikacyjnym

Nagła śmierć poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym jest zawsze traumą dla najbliższych, czyli małżonków, parterów życiowych, dzieci czy wnuków. W tym miejscu warto wskazać, że relacje teść/teściowa-zięć/synowa czasami są szczególnie bliskie i nie raz porównywalne do relacji rodzic-dziecko. Aby mówić o…

Odszkodowanie dla pasażera autobusu lub tramwaju

Pasażerowie miejskiej komunikacji zbiorowej często są uczestnikami wypadków. Zarówno przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu, jak i w trakcie jazdy. Nie zawsze winny bywa kierujący pojazdem, czasem powodem jest zagrożenie na drodze lub pojazd innego uczestnika ruchu. Jeśli na skutek…

Podanie lub przepisanie niewłaściwego leku jako błąd medyczny

Nie tylko niewłaściwie przeprowadzona operacja lub zaniedbanie lekarza w opiece nad pacjentem jest błędem medycznym. Również przepisanie niewłaściwego leku lub w niewłaściwej dawce uważa się za błąd w sztuce lekarskiej. Jeśli skutkiem jest pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, to jest podstawa…

Wartość rzeczywista i odtworzeniowa w likwidacji szkód majątkowych

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, w tym ubezpieczenia majątku od szkód lub zdarzeń losowych, likwidacja szkody zależy od: warunków ubezpieczenia; ryzyk, od których mienie zostało ubezpieczone; sumy ubezpieczenia. Przy szacowaniu szkód oraz wysokości należnego odszkodowania nadrzędną rolę pełnią zapisy Ogólnych Warunków…

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC?

Ubezpieczanie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnym np. dla przedsiębiorców, lekarzy czy indywidualnych osób. Ubezpieczenie to ma gwarantować, że w razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej lub rodzinie poszkodowanego (w przypadku śmierci). Jest jednak kilka…

Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu odszkodowawczym

Występując na drogę sądową z roszczeniami o odszkodowanie przeciwko Ubezpieczycielowi sprawcy szkody lub bezpośrednio jemu samemu, warto wziąć pod uwagę wiele czynników. Są to nie tylko koszty związane z wytoczeniem powództwa, ale także jego ewentualnym oddaleniem lub znacznym przegraniem sprawy.…

Kiedy można odzyskać koszty leczenia powypadkowego?

Piękny majowy poranek. Zapowiadał się spokojny dzień dla pracowników służby drogowej. Nic nie wskazywało tragedii, niestety jeden moment zmienia wszystko. Chwila nieuwagi i kierowca ciężarówki uderza w stojącego na poboczu busa, przed którym pracują robotnicy. Dwaj  z nich zostają przetransportowani…

Jak Rzecznik Finansowy może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Od października 2015 roku, w życie weszła ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawą tą powołano nową instytucję Rzecznika Finansowego, w ten sposób rozszerzono kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych. Wprowadziła ona wiele korzystnych zmian dla…

Terminy wypłaty odszkodowań po wypadku – UFG, PBUK, OC

Zgłaszając szkodę ubezpieczycielowi OC sprawcy wypadku, poszkodowany oczekuje, że ubezpieczyciel przeprowadzi postępowanie likwidacyjne sprawnie, rzetelnie i co najważniejsze terminowo. Niestety co roku Rzecznik Finansowy otrzymuje tysiące skarg dotyczących niedotrzymania terminów realizacji wypłat odszkodowań lub świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności…

Zniszczone rzeczy – jak zgłosić skutecznie szkodę

Gdy dochodzi do wypadku komunikacyjnego, wypadku w rolnictwie, czy przy pracy z winy pracodawcy, poszkodowany może otrzymać odszkodowanie za zniszczone rzeczy. Bez względu na to, czy doznał urazów na ciele i nie stało się mu nic poważnego, jeżeli zostały zniszczone…

Postępowanie przy wypadkach przy pracy

Mimo obowiązujących procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnieniem prawidłowych warunków i narzędzi do wykonywanej pracy, przeszkoleniem pracowników – nadal zdarzają się wypadki przy pracy. Nie zawsze przyczyną zdarzenia jest zachowanie samego pracownika: pośpiech, czy brak komunikacji i współpracy…

Komisja Nadzoru Finansowego – jak może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest instytucją, która powstała, aby nadzorować pracę podmiotów rynku finansowego. Ma równocześnie wspomagać interesy konsumentów w walce z nieuczciwymi praktykami tych podmiotów. Komisja zajmuje się w szczególności nadzorem nad działalnością banków, ubezpieczycieli, biur płatniczych czy kas…

Likwidacja szkody w PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) jest organizacją, która skupia zakłady ubezpieczeń. Ma za zadanie zabezpieczenie praw ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach. Wszelkie porady i pomoc biura są bezpłatne. Na stronie PBUK można w szybki i łatwy sposób odnaleźć reprezentanta lub…

Małoletni sprawca wypadku a odszkodowanie

Rocznie w Polsce dochodzi do ok. 7 000  różnych wypadków z udziałem dzieci do lat 14. W 2017 roku miały miejsce aż 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. Aż 56 dzieci poniosło śmierć, a 3…

Likwidacja szkody majątkowej – nieruchomości

Szkody na majątku są zazwyczaj efektem takich zdarzeń losowych jak pożar, kradzież, zalanie, katastrofa budowlana, uderzenie pioruna, przepięcia czy powodzie. Ostatnio także nawiedzające nasz kraj trąby powietrzne spowodowały falę zniszczeń w majątkach, uprawach i nieruchomościach. Sprawdź jak możesz się zabezpieczyć…

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej z OC sprawcy

Mimo tego, że wypadki i kolizje na polskich drogach są coraz częstszym zjawiskiem, to w dalszym ciągu wiele osób nie wie, jak się zachować w przypadku takiej sytuacji. Corocznie opłacamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ma to nam i innym użytkownikom…

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Pojęcie odszkodowanie za pobyt w szpitalu pojawia się w momencie posiadania odpowiedniego ubezpieczenia na taką ewentualność. Jednakże mimo ubezpieczenia na taką sytuację wypłata świadczenia może być niemożliwa. Warto wiedzieć podczas podpisywania polisy ubezpieczania NW lub NNW jakie czynniki mogą spowodować…

Co to jest bezpośrednia likwidacja szkód

Każdy posiadać samochodu ma obowiązek wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Z biegiem czasu na polskim rynku pojawiało się coraz to więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych oferujących swoje usługi. Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym jest bardzo duża. Ubezpieczyciele próbują więc zachęcić właścicieli pojazdów…

Regres ubezpieczeniowy nietypowy

W artykułach o odszkodowaniach z OC sprawcy zdarzenia prym wiodą tematy związane z uzyskaniem odszkodowania przez poszkodowanych. Jest jednak druga strona medalu, czyli sprawca zdarzenia. Każdy właściciel samochodu ma obowiązek wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które chroni nas i…

Proces sądowy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Każdy Poszkodowany w wypadku, zarówno drogowym jak i przy pracy, przy dochodzeniu odszkodowania z czasem staje przed dylematem: czy wprowadzać moją sprawę na etap sądowy? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest wcale taka prosta. To, czy dany przypadek…

Ile się czeka na odszkodowanie z PZU – procedura likwidacji szkody

Kiedy emocje związane z wypadkiem opadną a proces leczenia zbliża się ku końcowi rodzi się pytanie – jak zgłosić szkodę i kiedy otrzymam odszkodowanie? Dobrze znać procedurę likwidacji szkód z OC sprawcy zdarzenia, aby wiedzieć, kiedy Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie…

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu o odszkodowanie

Dochodzenie odszkodowania i walka z ubezpieczycielem nie jest łatwym zadaniem. Jeśli nie mamy wiedzy o przysługujących nam prawach i możliwości ich skutecznego egzekwowania, możemy uzyskać odszkodowanie, które nie jest adekwatne do doznanej krzywdy. Nie znając prawa i nie mając doświadczenia…

Zadośćuczynienie czy renta po wypadku przy pracy we Francji

Zadośćuczynienie czy renta po wypadku przy pracy we Francji Zgodnie z francuskim kodeksem pracy, lekarz prowadzący poszkodowanego w wypadku przy pracy po zakończeniu leczenia wystawia zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie wskazuje ewentualne ogranicza zdolność do pracy (état de santé „consolidé”) oraz czy…