fbpx

Rehabilitacja i leczenie po wypadku – jak odzyskać koszty leczenia?

Sytuacja finansowa osób, które doznały szkód w wypadkach jest niejednokrotnie bardzo ciężka. Uszkodzony lub zniszczony pojazd, brak zdolności do pracy, rosnące koszty leczenia. Należy pamiętać, iż poszkodowany nie z własnej winy ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody…

Odszkodowania za wypadek w taksówce

Pasażerowie podróżujący w taksówce narażeni są na wypadki, spowodowane tak przez kierującego pojazdem taxi jak i innych uczestników ruchu. Zgodnie z przepisami prawa, niezależnie kto okaże się sprawcą zdarzenia, poszkodowany ma prawo do uzyskania pokrycia w pełni doznanych przez siebie…

Szkoda na pojeździe z ubezpieczenia autocasco

Częstym tematem występującym przy szkodzie na pojeździe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Jednakże niejednokrotnie my sami powodujemy kolizje a samochód zostaje uszkodzony z naszej winy. Jeżeli nie mamy wykupionego ubezpieczenia autocasco, to niestety musimy pokryć koszt naprawy z własnej…

Renta dla bliskich osoby zmarłej w wypadku

Śmierć poszkodowanego jest bardzo traumatycznym przeżyciem dla najbliższych. Bez względu na to czy powstała w wyniku wypadku komunikacyjnego, przy pracy, w rolnictwie czy wskutek błędu medycznego. Gdy w wypadku ginie osoba, która łożyła na utrzymywanie członków rodziny, najbliżsi mogą żądać…

Odszkodowanie z OC rolnika

W 2017 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 18 161 wypadków. Z tego aż 17 212 zostało uznanych za wypadki przy pracy. Z roku na rok ich liczba maleje co nie zwalnia Rolników od posiadania ubezpieczenia OC.…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z OC pracodawcy

Futurism is a painting style that revolves around the topics like the technology, speed, violence, and the future of the world. It concerns itself with the depiction of man’s triumph over…

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS

Futurism is a painting style that revolves around the topics like the technology, speed, violence, and the future of the world. It concerns itself with the depiction of man’s triumph over…

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym

Futurism is a painting style that revolves around the topics like the technology, speed, violence, and the future of the world. It concerns itself with the depiction of man’s triumph over…

Pojęcie szkody całkowitej i jej skutki dla poszkodowanego

Otrzymując decyzję o odszkodowaniu powypadkowym, możesz się spotkać z pojęciem szkody całkowitej. Często się zdarza, że uznanie szkody za całkowitą jest dla Ciebie niekorzystne. Dlatego warto wiedzieć, kiedy ma ona miejsce i w jaki sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.…

Auto zastępcze po niezawinionej szkodzie komunikacyjnej na terenie Niemiec

Jeżeli przebywając na terenie Niemiec ulegniesz wypadkowi lub kolizji samochodowej nie ze swojej winy to możesz liczyć na rekompensatę. W myśl niemieckiego prawa należy Ci się możliwość skorzystania z auta zastępczego na czas naprawy samochodu. Ewentualnie do czasu zakupu nowego,…

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

Stan faktyczny Dnia 18.01.2013 roku doszło do potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło na ulicy Wojska Polskiego w Zakopanem. Poszkodowany wszedł na przejście dla pieszych wcześniej upewniwszy się, że nic nie zagraża jego bezpieczeństwu. Gdy poszkodowany znalazł…

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników a odszkodowanie

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj nakłada na osoby będące rolnikami obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniaOC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (art. 44). Rolnikiem w rozumieniu ustawy jest osoba…

Śmiertelny wypadek w pracy – świadczenia z ZUS-u

Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku w miejscu pracy możesz ubiegać się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żadne pieniądze nie wrócą życia bliskiej osoby, ale zniwelują problemy życia codziennego. Jeśli zmarły był legalnie zatrudniony w zakładzie…

OC właściciela firmy i pracowników – cena, ochrona i opłacalność

Prowadzenie przedsiębiorstwa nierozłącznie wiąże się z pewnym ryzykiem, niezależnie od branży i formy działalności. Jednym ze sposobów na jego ograniczenie jest przerzucenie przynajmniej części odpowiedzialności finansowej na towarzystwo ubezpieczeniowe. Możemy ubezpieczyć posiadany majątek od ognia i innych zdarzeń losowych, przygotować…

Właściwość sądów

Nierzadko bywa tak, że poszkodowany musi dochodzić swych praw na drodze sądowej. Wiąże się z tym konieczność ustalenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane kryteria, które pozwolą tego dokonać. Właściwość sądu Po pierwsze zbadać należy, właściwość rzeczową…

Przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód wynikających z deliktu

Obecnie Kodeks cywilny uzależnia termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie od przyczyn, które doprowadziły do jej powstania. W przypadku kiedy nastąpiło to wskutek deliktu, mamy do czynienia z kilkoma regulacjami. Jeżeli szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstw to termin przedawnienia wynosi…

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC

Czy Ubezpieczyciel OC akcesoryjnie za sprawcę może uzależnić wypłatę ponad przyznaną w toku likwidacji szkody kwotę od przedstawienia faktur na poniesione koszty naprawy? Po pierwsze ważnym jest, że odpowiedzialność kształtuje reżim ubezpieczenia OC nie zaś autocasco (z zastosowaniem ogólnych warunków…

Jak wybrać dobrą polisę AC – na co zwracać uwagę

Zawarcie każdej umowy ubezpieczenia powinno zostać poprzedzone zapoznaniem się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Fakt ten nie ulega wątpliwości, ale często bywa, niestety, założeniem czysto teoretycznym. Zależnie od ryzyka i przedmiotu ubezpieczenia różne parametry warunków umowy są istotne w sposób bardziej…

Jakie mam roszczenia po śmierci osoby bliskiej w wypadku?

Stosowne odszkodowanie Art. 446.§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Jak wynika z przepisu art. 446 § 3 k.c. stosowne odszkodowanie powinno rekompensować uszczerbek w…

Miarkowanie odszkodowania przy szkodach na osobie

Szkoda na osobie jest terminem oznaczającym każdy uszczerbek o charakterze niemajątkowym, który dotyka poszkodowanego w sposób bezpośredni. Zatem odnosi się do tak ważnych dla większości ludzi dóbr jak: wolność, zdrowie czy integralność cielesna. Jak łatwo przewidzieć, rekompensata pieniężna za doznaną…

Odszkodowania za wypadki na terenie gospodarstw rolnych

Każdy rodzaj wykonywanej pracy niesie ze sobą odrębne zagrożenia dla naszego zdrowia lub życia. Praca w gospodarstwie rolnym ze względu na jej specyfikę i konieczność korzystania z wielu maszyn i narzędzi rolniczych, niewątpliwie należy do szczególnie niebezpiecznych. Wymaga zachowania ponadprzeciętnej ostrożności.…

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Będąc pochłoniętym obowiązkami rzadko kiedy zastanawiasz się nad zagrożeniami czyhającymi z otaczającego środowiska pracy. Niestety los często płata figle i może się tak zdarzyć, że w jak najmniej odpowiednim momencie przytrafi się nam niefortunny wypadek. Jego skutki mogą okazać się…