fbpx

Utrata wartości rynkowej pojazdu po kolizji drogowej – kto i kiedy może uzyskać

Myśląc o szkodzie na pojeździe większość z nas widzi tylko uszkodzony samochód i kwotę odszkodowania na jego naprawę. Jednak kolizja czy wypadek drogowy którego skutkiem jest uszkodzony samochód pociąga za sobą również innego rodzaju straty, z tytułu których można starać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela OC. Możemy żądać zwrotu kosztów poniesionych na holowanie, parkowanie samochodu czy wynajem pojazdu zastępczego. Dodatkowo, jeżeli samochód jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej i przynosi właścicielowi określony zysk, to za przestój pojazdu również można uzyskać odszkodowanie. Większość poszkodowanych po szkodzie mówi, że samochód wcześniej był bezwypadkowy, posiadał wyłącznie części oryginalne, a teraz, po szkodzie, nawet po naprawie w serwisie albo dobrym warsztacie samochód będzie już traktowany jako powypadkowy lub pokolizyjny co zaniża jego wartość. Wiele osób nie wie jednak, że można uzyskać od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku odszkodowanie za utratę rynkowej wartości pojazdu po szkodzie i w jakich przypadkach się ona należy.

Kiedy należy się odszkodowanie za spadek wartości rynkowej pojazdu?

Muszę się przyznać, że sama z moją rodziną byłam w podobnej sytuacji kilka lat temu, zanim zaczęłam pracować w branży odszkodowawczej. Nasz samochód rodzinny został uszkodzony w trakcie kolizji. Pojazd w chwili zdarzenia miał 4 lata, był bezwypadkowy, a mój tata bardzo o niego dbał, więc wyglądał jak nowy. Zakres naprawy był duży (koparka najechała na tył naszego samochodu a po uderzeniu łyżka maszyny upadła na dach), koszt naprawy w serwisie przy naprawie bezgotówkowej wyniósł prawie 20 tysięcy. Niestety ani ja, ani moi rodzice nie mieliśmy pojęcia, że możemy starać się o odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu a ubezpieczyciel oczywiście o tym nie poinformował. Mój tata dalej jeździ tym samochodem, więc brak takiej rekompensaty nie był dla niego problemem. Ale jeżeli kilka lat temu chciałby sprzedać samochód po szkodzie, to po tak dużych uszkodzeniach i takiej rozległej naprawie musiałby bardzo zejść z ceny aby kupujący się na niego zdecydował. Ten przykład jasno wskazuje, że nieznajomość naszych praw może nam zaszkodzić. Teraz wiedziałabym jak się zachować i jak uzyskać odszkodowanie z tego tytułu. Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi Państwo również się tego dowiedzą.

Czym w ogóle jest ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie i kiedy można uzyskać takie odszkodowanie?

Rynkowy ubytek wartości pojazdu jest utratą wartości tego pojazdu po wystąpieniu kolizji lub wypadku drogowego. Jest on różnicą między wartością pojazdu przed szkodą a wartością pojazdu po zdarzeniu po naprawie wykonanej prawidłowo i zgodnie z technologią. Wysokość takiej kwoty może być uzależniona od wielu czynników, a są to między innymi:

 • zakres uszkodzeń samochodu (wielkość naprawy),
 • stan samochodu przed zdarzeniem (dbałość o stan pojazdu),
 • wiek samochodu (okres jego eksploatacji),
 • modelu samochodu,
 • popytu na rynku na dany model samochodu.

Odszkodowanie za rynkowy ubytek wartości pojazdu nie należy się każdemu poszkodowanemu, więc przed przystąpieniem do walki o odszkodowanie należy dowiedzieć, kiedy można uzyskać odszkodowanie za utratę wartości pojazdu a kiedy nie.

Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu można uzyskać gdy:

 • pojazd jest eksploatowany krócej niż 6 lat,
 • w chwili zdarzenia pojazd był bezwypadkowy i wszystkie części były oryginalne, ponieważ uzyskanie takiego odszkodowania jest możliwe jednorazowo,
 • warunkiem otrzymania takiego odszkodowania jest szkoda częściowa, czyli taka szkoda na pojeździe, gdzie naprawa jest ekonomicznie uzasadniona a jej koszt nie przekroczy wartości pojazdu.

Odszkodowania za utratę wartości rynkowej pojazdu nie można uzyskać gdy:

 • pojazd w chwili zdarzenia miał więcej niż 6 lat (może wtedy wystąpić utrata wartości pojazdu, ale są to na tyle niewielkie kwoty, że w takich przypadkach uważa się, że odszkodowanie się nie zależy),
 • pojazd brał udział wcześniej w kolizji lub wypadku drogowym i poszkodowany otrzymał już jednorazowo odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po szkodzie,
 • nie można uzyskać odszkodowania jeżeli okaże się, że koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu, czyli wystąpiła szkoda całkowita.

Uwarunkowania prawne w przypadku utraty rynkowej wartości pojazdu po szkodzie

Odszkodowanie z tego tytułu jest wielu osobom nieznane a ubezpieczyciele bardzo często nie informują poszkodowanych, że taka możliwość istnieje. Kwestia ta od dawna jest sporna, bo Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie chciały wypłacać takich odszkodowań twierdząc, że takie roszczenie przysługuje tylko wtedy, gdy poszkodowany faktycznie sprzeda samochód na niższą cenę niż cena która by obowiązywała przy samochodzie bezwypadkowym. Nie chciano wypłacać odszkodowań, jeśli pojazd po naprawie był dalej użytkowany przez poszkodowanego. Jednakże Sąd Najwyższy wielokrotnie w uchwałach potwierdził, że każdy właściciel uszkodzonego samochodu ma prawo żądać odszkodowania za utratę wartości rynkowej pojazdu, bez względu na to czy po naprawie pojazd sprzeda czy będzie go dalej użytkował. Obowiązek oceny tego roszczenia i wypłaty odszkodowania adekwatnej do rozmiaru szkody nakłada na ubezpieczyciela również Komisja Nadzoru Finansowego. Poszkodowany ma więc możliwość złożenia do KNFu skargi na działanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jeżeli bezpodstawnie odmówi on oceny roszczenia i wypłaty odszkodowania.

Jak uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej pojazdu?

Jak z każdym roszczeniem, nie zostaje nam ono przyznane automatycznie, więc trzeba ubezpieczycielowi zgłosić daną szkodę telefonicznie lub mailowo i poinformować, że w danej sprawie żądamy wypłaty odszkodowania za ubytek wartości rynkowej pojazdu. Możemy się o to starać po naprawie pojazdu, ale ważne jest to że naprawa musi zostać wykonana w całości, poprawnie, zgodnie z technologią i z zastosowaniem części oryginalnych nowych. Niestety ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania lub wypłacają mocno zaniżone kwoty. Niestety bez wiedzy specjalistycznej nie jesteśmy w stanie sami stwierdzić, jaka kwota nam się należy. Aukcje internetowe i wskazane na nich ceny samochodów bezwypadkowych i wypadkowych niestety nie są dowodem w sprawie, bo wskazane na aukcjach ceny są często mocno zaniżone. Możemy więc zwrócić się do niezależnego rzeczoznawcy w celu wykonania opinii w tym temacie i przedstawić ją jako dowód w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli jednak nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów, możemy skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która sprawdzi jaką kwotę odszkodowania powinniśmy uzyskać i albo w naszym imieniu poprowadzi sprawę na etapie sądowym albo odkupi wierzytelność w stosunku do ubezpieczyciela.

Skonsultuj bezpłatnie swoją szkodę na pojeździe – cesja wierzytelności ze szkody OC i AC.