fbpx

Słownik

Rażące niedbalstwo

Rażące niedbalstwo to określenie zachowania osoby, która wyrządziła szkodę poprzez swoje działanie lub też zaniechanie. Musi być wywołane lekkomyślnością bądź niedbalstwem, któremu nie można przypisać również umyślności. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie w większości przypadków niestety nie należy się. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia społecznego albo interesom gospodarki narodowej. Skutkiem rażącego niedbalstwa jest pozbawienie prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia (AC czy też NNW).

Rażące niedbalstwo jest często powodem niewypłacenia odszkodowania z polisy AC albo NNW. Przeczytaj wiecej o tych polisach i możliwościach uzyskania odszkodowania: