Zgłoś szkodę po wypadku i uzyskaj odszkodowanie

Bezpłatne wzorce zgłoszeń szkód i odwołań.

Masz pytania? Napisz do nas.

Skontaktujemy się z Tobą natychmiast.

Zgłoszenie szkody. Odwołanie. Wezwanie do zapłaty. Wzorce do pobrania

Zgłoszenie szkody po wypadku

Aby uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku należy jak najszybciej zgłosić ją do ubezpieczyciela. Forma zgłoszenia szkody może być różna zależnie od ubezpieczyciela, rodzaju ubezpieczenia (obowiązkowe lub dobrowolne). Szkodę możesz zgłosić telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Jeżeli bardziej zależy Ci na czasie warto zgłosić szkodę telefonicznie. W takim przypadku nie będziesz posiadać jednak dowodu zgłoszenia, a ubezpieczyciel najpewniej prześlę Ci SMSa lub e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia szkody oraz numerem zgłoszonej szkody. Jeżeli chcesz zachować dowody zgłoszenia, uzyskać potwierdzenie jego nadania, najlepiej zrobić to poprzez e-mail lub zgłosić tradycyjnie pocztą. Więcej o tym jak możesz zgłosić szkodę do największych ubezpieczycieli takich jak PZU, Warta, Link4, Generai, Axa, dowiesz się na niniejszej stronie.


Zgłoś szkodę telefonicznie

Wejdź na stronę ubezpieczenia i znajdź telefony do zgłoszenia szkody danej ubezpieczalni.

Zgłoś szkodę pocztowo

Wyślij zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela pocztą polską. Adresy znajdziesz w rankingu ubezpieczeń.

Zgłoś szkodę mailowo

Wyślij zgłoszenie szkody mailowo – adresy ubezpieczycieli znajdziesz na stronach rankingu ubezpieczeń.


Zgłoszenie szkody na pojeździe

Kolizje i wypadki samochodowe powodują szkody na pojazdach, które podlegają ubezpieczeniu.

 • Jeżeli posiadasz ubezpieczenie AutoCasco, a wypadek to Twoja wina, zgłoś szkodę do swojego ubezpieczyciela.
 • Jeżeli za wypadek odpowiada inny kierowca, szkodę możesz złożyć do jego ubezpieczyciela OC.

Jak wygląda proces rozpatrzenia szkody na pojeździe do wypłaty odszkodowania?

 • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
 • Kontakt zwrotny z ubezpieczalni – informacja o przyjęciu zgłoszenia szkody, nadanie numeru szkody, prośba o dodatkowe dokumenty szkodowe
 • Kontakt rzeczoznawcy z ubezpieczalni w celu wykonania oględzin pojazdu
 • Wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu
 • Wypłata kwoty bezspornej odszkodowania
 • Odwołanie poszkodowanego od wydanej decyzji jeżeli odszkodowanie nie wystarcza na naprawę pojazdu
 • Naprawa pojazdu. Wynajem pojazdu zastępczego (jeżeli nie zapewnił go ubezpieczyciel)
 • Wydanie decyzji po odwołaniu
 • Zamknięcie sprawy lub pozew o odszkodowanie.

Wzory zgłoszenia szkody, odwołań i wezwań do zapłaty. Pobierz wzór i zgłoś szkodę samodzielnie.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją jest powiązana ze stopniem zniszczenia pojazdu, O kolizji mówimy w przypadku zdarzeń, w których nie ma ofiar w ludziach, czyli nikt z kierowców i pasażów nie doznał rozstroju zdrowia powyżej 7 dni i w takiej…

Czytaj

Umowa darowizny pojazdu

Umowa darowizny samochodu to umowa, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę świadczenia na rzecz obdarowanego (kosztem jego majątku). Czyli obdarowujący przekazuje obdarowywanemu jakieś swoje dobro i robi to nieodpłatnie. Elementy umowy darowizny pojazdu datę oraz miejsce zawarcia umowy;…

Czytaj

Zgłoszenie szkody na pojeździe z OC sprawcy

Co roku na polskich drogach dochodzi do dziesiątków tysięcy wypadków komunikacyjnych, w wyniku których uszkodzeniu ulega uszkodzeniu pojazd osoby poszkodowanej w zdarzeniu. W takiej sytuacji szkodę na można zgłosić ubezpieczycielowi OC sprawcy telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej ubezpieczyciela…

Czytaj

Wzór zgłoszenia ubytku wartości rynkowej pojazdu

Kodeks cywilny a dokładnie art. 361 § 2 mówi, że towarzystwo ubezpieczeniowe OC sprawcy ma obowiązek pełnej kompensacji szkód. Czyli ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty nie tylko naprawy samochodu po wypadku komunikacyjnym czy też kolizji, ale również różnicy, jaka powstaje między…

Czytaj

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu po wypadku lub kolizji

Wiele samochodów czy motocykli po wypadkach komunikacyjnych zostaje zakwalifikowanych przez ubezpieczyciela OC, czy AC jako szkoda całkowita, czyli ich naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Część poszkodowanych decyduje się mimo wszystko dokonać naprawy i przywrócić pojazd do stanu przed szkody, inni sprzedają…

Czytaj

Zgłoszenie szkody na osobie z OC sprawcy

Szkodę po wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy czy też wypadku w rolnictwie można zgłosić ubezpieczycielowi OC sprawcy telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w formie pisemnej pocztą. Najlepszą formą, która pozwala np. na późniejsze odtworzenie likwidacji szkody,…

Czytaj

Wzór zgłoszenia zniszczonych rzeczy w wypadku

Jak zgłosić zniszczone rzeczy z OC sprawcy wypadku W skutek wypadku komunikacyjnego, czy wypadku w rolnictwie, jak również wypadku przy pracy z winy pracodawcy mogą ulec zniszczeniu rzeczy osobiste poszkodowanych, w postaci ubrań czy sprzętu elektronicznego (np. telefon, laptop, tablet…

Czytaj

Wzory wniosków na zwolnienie z kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych (odszkodowanie z OC sprawcy) Spora część sporów z ubezpieczycielem OC sprawcy zdarzenia o odszkodowanie kończy się na etapie sądowym.  Poszkodowany w wypadku lub uprawniony do odszkodowanie nie zawsze dysponuje środkami aby opłacić koszty jakie pojawiają się…

Czytaj

Wzór zawezwania na próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej a przerywanie biegu przedawnienia Zawezwanie do próby ugodowej jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu z ubezpieczycielem OC sprawcy wypadku komunikacyjnego czy wypadku przy pracy. Jako forma mediacji, jest dobrowolna i wymaga zgody obu stron sporu. Efektem zawezwania…

Czytaj

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS po wypadku przy pracy

Co roku odnotowuje się blisko 70 tysięcy wypadków przy pracy, niestety w większości z nich przynajmniej jeden pracownik doznaje urazów, który skutkuje stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Polskie prawo w takich sytuacjach przewiduje możliwość otrzymania jednorazowego odszkodowania za doznany…

Czytaj

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu lub innego pojazdu

Liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce to blisko 30 milionów samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, motocykli czy motorowerów. Liczba ta z roku na rok rośnie, gdyż Polacy kupują pojazdy nie tylko rodzimego rynku wtórnego, ale również nowe czy sprowadzane z zagranicy. W…

Czytaj

Odwołanie od szkody całkowitej

Szkoda całkowita na pojeździe – jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela OC sprawcy Co roku na polskich drogach dochodzi do dziesiątków tysięcy wypadków, w wyniku których obrażenia ponosi jeszcze więcej poszkodowanych. Warto zwrócić uwagę, że poszkodowanymi są tutaj również właściciele…

Czytaj